Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  10 עילות צודקות להתנגדות לצו ירושה

  צו ירושה הוא צו המחלק את עיזבון המנוח בהתאם לדיני הירושה הכללים, במקרים בהם אדם לא הותיר אחריו צוואה. צו הירושה אינו מפרט את הרכוש שנכלל בעיזבון, אלא קובע את זהות היורשים וחלקם היחסי בעיזבון המנוח.

  לפיכך עילות ההתנגדות לצו הירושה הן שונות מעילות ההתנגדות לצו קיום צוואה, והן עוסקות בעיקרן בזהות היורשים, כשירותם לרשת את המנוח, וחלקם בעיזבון. חשוב לנו שתדעו מה הן העילות שניתן לטעון כאשר מתנגדים צו ירושה.

  תוכן עניינים

  המנוח הותיר אחריו צוואה

  עילת ההתנגדות לקיום צו ירושה הנפוצה ביותר היא קיום צוואה שהותיר אחריו המנוח. החוק קובע כי כל מי שיודע על דבר קיומה של צוואה לאחר מות המנוח חייב להגישה לרשם לענייני ירושה. העובר על חוק זה אף צפוי למאסר או קנס.

  במקרה שקיימת צוואה, על המתנגד לצו ירושה להגיש התנגדות בצירוף מקור של הצוואה שהמנוח הותיר אחריו לרשם לענייני ירושה, שיבחן האם בנסיבות יש ליתן צו קיום צוואה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הצוואה הושמדה שלא במטרה לבטל אותה

   לעיתים המנוח מותיר אחריו צוואה, אך הצוואה מושמדת באי אילו נסיבות. כך למשל במקרה בו המנוח קרע את הצוואה ולא ביטל אותה באופן אחר, וקיים העתק של הצוואה, או שגזרי הצוואה הקרועה נשמרו. יתכנו מקרים גם שהמנוח הותיר אחריו צוואה, ומתגלה כי אחד היורשים השמיד אותה.

   במקרים אלו, יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תביעה להוכחת הצוואה בהגשת העתק או באופן אחר, על מנת שניתן יהיה להתנגד לצו הירושה באמצעות העתק הצוואה שהושמדה.

   יורש הושמט מהבקשה למתן צו ירושה

   כאשר הבקשה למתן צו ירושה לא מכילה את כל היורשים על פי דין, למשל במקרים בהם הושמטו ילדים מנישואין קודמים, ילדים שאומצו, אישה שנייה (בהיתר נישואין), בן זוג שהיה ידוע בציבור של המנוח ערב מותו, או כל יורש אחר שהושמט בניגוד לדין, ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה בצירוף כל היורשים שהושמטו מהבקשה המקורית.

   הושמט מידע על יורש שהוא קטין

   על מגיש הבקשה למתן צו ירושה לציין בנוגע לכל יורש האם הוא קטין, שכן קטין מתחת לגיל 18 אינו בעל כשרות משפטית לנהל את ענייניו הכלכליים לרבות כספים שהתקבלו מירושה. כאשר מושמט מידע על היות יורש קטין, ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה ולבקש למנות מנהל עיזבון שיטפל בעניינו של הקטין.

   הושמט מידע על יורש שמונה לו אפוטרופוס

   בבקשה למתן צו ירושה יש לציין האם אחד היורשים הוא אדם שמונה לו אפוטרופוס. במקרים בהם המידע על מינוי האפוטרופוס הושמט מהבקשה לצו ירושה ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה, על מנת שניתן יהיה לחלק את הירושה כדין ולמנות מנהל עיזבון בהתאם לדין.

   אחד היורשים אינו מסוגל להחליט בענייניו

   במקרים בהם אחד היורשים אינו מסוגל להחליט בענייניו אך לא מונה לו אפוטרופוס, ניתן להתנגד לירושה בטענה כי היורש אינו מסוגל להחליט בענייניו מה שעלול לפגוע בטובתו, במקביל לבקשה למינוי אפוטרופוס לאדם, ולבקשה למינוי מנהל עיזבון שידאג לטובתו של האדם.

   חשוב לציין שבית המשפט לא יקבל עילה זאת בקלות, וכל עוד לא יוכח בפניו שהאדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו לא ימונה לאדם אפוטרופוס.

   יורש מבקש להסתלק מהירושה

   כאשר אחד היורשים מבקש להסתלק מהירושה, אך הוגשה בקשה למתן צו ירושה הכוללת אותו כיורש, יש להתנגד למתן צו הירושה בצירוף הסתלקות היורש, על מנת שהיורש לא יכלל ברשימת היורשים.

   גריעת בן זוג שנישא למנוח בנישואין שאינם תקפים מהירושה

   ירושה של אדם נשוי תחולק במותו לבן הזוג הרשום כנשוי לו. במקרים בהם התבקש צו ירושה הכולל אדם שלא נישא למנוח כדין או שהנישואין אינם תקפים, ניתן להגיש התנגדות למתן צו ירושה.

   גריעת אדם שלא הוכיח כי הוא ידוע בציבור של המנוח מהירושה

   חוק הירושה מכיר בידוע בציבור כיורש על פי דין של המנוח אם הוא לא היה נשוי לאחר, וחיי עמו חיים משותפים במשק בית משותף ערב מותו. כאשר המנוח היה נשוי לאחר או שהם לא חיו חיים משותפים או שבני הזוג נפרדו בטרם למותו של המנוח, ניתן להתנגד לבקשה לצו ירושה הכוללת את מי שטוען כי הוא בן זוגו הידוע בציבור של המנוח.

   גריעת יורש שלא אומץ כדין מהירושה

   חוק הירושה קובע כי מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו היה ילדו. במקרים בהם נכלל בצו הירושה ילדים שאומצו על המבקש להוכיח כי הילדים אומצו כדין באמצעות צו אימוץ רשמי בלבד.

   חשוב לדעת כי רישום הורות במרשם האוכלוסין לא מהווה ראייה לאימוץ, אלא רק צו אימוץ. לפיכך במקרים בהם הוגשה בקשה למתן צו ירושה הכוללת יורש שלא אומץ כדין, ניתן להתנגד למתן צו הירושה הכולל את הילד שלא אומץ.

   תוצאות התנגדות לצו ירושה

   בשורה התחתונה, עילות התנגדות לצו ירושה הן בעיקרן עילות המתייחסות לקיום צוואה של המנוח, למידע מוטעה או לחוסר במידע על אחד היורשים על פי דין. תוצאות ההתנגדות למתן צו ירושה תהיינה הוספה או גריעה של יורשים מצו הירושה, שינוי חלקם של היורשים בעיזבון, מינוי מנהל עיזבון או שינוי הליך צו הירושה להליך צו קיום צוואה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף