Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  ירושות וצוואות – תכנון, עריכה וייצוג בלתי מתפשר בסכסוכי ירושה!

  הואיל ואיש אינו יודע את יום פקודתו מומלץ לכל אדם לצוות כיצד לנהוג עם קניינו בטרם לכתו.

  אף על פי כן, ישנם מקרים בהם אין אדם נפטר בטרם ערך צוואה, כמו גם מקרים בהם האדם נפטר לאחר שערך צוואה, אך היא אינה תקפה על פי דין או שנפלו בה פגמים, והיורשים מוצאים עצמם בקרב עקוב מדם על עזבונו של המנוח.

  לפניכם מדריך שיעשה לכם סדר בכל הנוגע לענייני ירושות וצוואות.

  ירושות וצוואות - Accordil

  תוכן עניינים

  ירושות וצוואות – על פי חוק הירושה

  חוק הירושה הוא החוק המסדיר את כל העניינים של ירושות וצוואות. החוק למעשה מסדיר כיצד יחולק עזבונו של אדם לאחר מותו ליורשיו על פי הדין או לזוכים על פי צוואתו.

  צו ירושה מהו?

  בהתאם לחוק, אדם שלא הניח צוואה במותו, עזבונו יחולק בהתאם לברירת המחדל בחוק שהיא ירושה על פי דין. צו ירושה, הוא צו מטעם הרשם לענייני ירושה הקובע לצורך חלוקת עזבון המנוח, מי הם יורשי המנוח ומה חלקם היחסי בעזבונו, במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה או במקרים שנקבע שצוואתו של המנוח אינה תקפה.

  הרשם לענייני ירושה

  הרשם לענייני ירושה ולשכתו הם הגוף אליו ניתן לפנות בנושאי ירושה שאינם מצריכים פנייה לבית המשפט, כלומר כל עוד לא קיים קושי מיוחד שמצריך הכרעה בין הצדדים. ניתן לפנות לרשם לענייני ירושה באופן ישיר גם ללא עזרתו של עורך דין ירושה מקצועי, ולבקש כי זה יוציא צו ירושה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בלשכת הרשם לענייני ירושה ניתן להפקיד צוואות שנערכו והיא האחראית לבדוק האם קיימת צוואה שהופקדה במקרים שאין צוואה בידי בני משפחת המנוח ולפרסם הודעה ברבים על הגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה.

   כמו כן בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה יוגשו לרשם לענייני ירושה, ויתנהלו מול הרשם ככל שאין התנגדות לבקשות. ככל שתוגש התנגדות לצו ירושה או התנגדות לצוואה הבקשות יוגשו גם הן לרשם לענייני ירושה והוא יעבירן לבית המשפט לענייני משפחה בהתאם למקום מגורי המנוח.

   יורשים על פי דין

   היורשים על פי דין הם בני משפחתו של המנוח המחולקים בהיררכיה לפי קטגוריות המכונות "פרנטלות" (ראשי אב).

   ראשית יורש בן הזוג של המנוח לו זכויות מיוחדות בירושת המנוח. כך למשל הוא יורש בלעדי של המטלטלין והרכב, בנוסף בן הזוג יורש מחצית או שני שליש מהעזבון כולו, בתלות במי הם שאר היורשים.

   3 הפרנטלות של יורשי המנוח הן:

   1. ילדי המוריש, וצאצאיהם
   2. הורי המוריש, וצאצאיהם (כלומר האחים והאחיינים של המוריש)
   3. סבי המוריש, וצאצאיהם (כלומר הדודים ובני הדודים של המוריש)

   הירושה לא מתחלקת בין כל הפרנטלות, אלא בין בן הזוג (ככל שיש) לבין הפרנטלה הראשונה הקיימת. כלומר שככל שיש למנוח ילדים ובן זוג, הירושה תתחלק בין הילדים לבן הזוג ולא תחולק לפרנטלות הבאות, רק אם אין למנוח ילדים, הירושה תעבור לחלוקה לפרנטלה הבאה שהיא הורי המנוח וצאצאיהם.

   אותו כלל חל גם בכל הנוגע להיררכיה בתוך הפרנטלה. כך למשל אם למנוח יש בת זוג ילדים, ונכדים, הירושה תחולק בין בת הזוג לילדים, ולא תחולק לנכדים. הירושה תחולק לנכדים רק אם אחד הילדים נפטר (לנכדים מאותו הילד שנפטר בלבד).

   במקרה שהמנוח הוא ערירי שלא הותיר אחריו כל קרוב משפחה, הירושה תעבור לחזקת האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי יחזיק בירושה לתקופה המנוייה בחוק, על מנת שניתן יהא לנסות לאתר קרובי משפחה ולדרוש אותה בתקופה הזו. בתום התקופה, ככל שאף אדם לא דרש את הירושה, הירושה תעבור מחזקת האפוטרופוס הכללי לידי המדינה.

   מה ההבדל בין צו קיום צוואה לבין צו ירושה?

   צו קיום צוואה מוגש רק במקרים בהם קיימת צוואה שהותיר אחריו המנוח, צו קיום צוואה יקיים את ההוראות אותן ציווה המנוח. כאשר המנוח לא הותיר אחריו כל צוואה יוגש צו ירושה, צו ירושה יחלק את הירושה בין היורשים על פי דין, בהתאם להוראות חוק הירושה.

   4 סוגי צוואות

   4 סוגי צוואות: צוואה בכתב, צוואה בעל פה, צוואה בעדים וצוואה בפני רשות

   חוק הירושה מסדיר את התנאים לעריכת צוואה תקפה. בהתאם לחוק ישנם ארבעה סוגים שונים של צוואות שניתן לערוך.

   1. צוואה בכתב יד – כל אדם רשאי לערוך צוואה במסמך שיכתוב בעצמו, כשהתנאים בלעדיהם הצוואה לא תהא תקפה הם תאריך וחתימה בכתב ידו של המצווה.
   2. צוואה בפני עדים – הדרך הנפוצה ביותר לעריכת צוואה. צוואה בפני עדים תצויין בתאריך וחתימה ביד המצווה ותערך בפני שני עדים שיאשרו בחתימתם את חתימת המצווה. נוכחות העדים, וכתיבת הצוואה במסמך ("דרישת הכתב") הם התנאים הבסיסיים והמשמעותיים, בלעדיו לא תהא לצוואה כל תוקף. העדים אינם חייבים להיות עורכי דין, אך מומלצת נוכחות עורך דין ירושה שידאג כי הצוואה תעמוד בתוקף הדרישות בדין.
   3. צוואה בפני רשות – צוואה שתערך בפני נוטריון, שופט, רשם בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר של בית דין דתי. ניתן לערוך צוואה בפני רשות באמירת דבר הצוואה בעל פה בפני הרשות או לערוך צוואה בכתב ושהמצווה עצמו יגישה בפני הרשות.
   4. צוואה בעל פה – מקרה ייחודי של צוואה. צוואה זו תערך על ידי "שכיב מרע" בלבד. במקרים בהם אדם גוסס או רואה עצמו, בנסיבות שיצדיקו זאת, כעומד בפני המוות רשאי האדם לצוות דבריו בעל פה בפני שני עדים המבינים את שפתו. על הדברים להרשם בזכרון דברים בידי שני העדים בסמוך ככל הניתן לאחר הקראת הצוואה בפניהם ולהפקידה בידי רשם הירושה. אם המצווה נותר בחיים 30 ימים לאחר שהנסיבות שהצדיקו את עשייתה חלפו, הצוואה תהא בטלה.

   בקשה לביטול צוואה

   כל עוד המצווה בחיים, ביטול צוואה יכול להעשות על ידי המצווה עצמו בלבד. מצווה רשאי לבטל את צוואתו, על ידי השמדת הצוואה, או על ידי עריכת צוואה חדשה, גם כאשר לא נאמר מפורשות בצוואה החדשה שהיא מבטלת את הקודמת, עצם עריכת צוואה חדשה תבטל את קודמתה, אלא אם הצוואה החדשה היא אך ורק תוספות לאמור בצוואה הקודמת.

   לאחר מות המצווה, ביטול הצוואה הוא מסובך יותר, אך ישנה אפשרות של ביטול צוואה על ידי בית משפט, ביטול הצוואה יעשה באמצעות הגשת התנגדות לקיום צו צוואה לרשם לענייני ירושה.

   כיצד נדע אם נערכה צוואה?

   על מנת להגיש בקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה וככל שאינכם יודעים אם המנוח ערך צוואה, יהייה עליכם לנסות לאתר את הצוואה של המנוח. ראשית מומלץ לפנות בבקשה לרשם לענייני ירושה על מנת לבדוק האם המנוח הפקיד צוואה.

   יחד עם זאת יש להבין כי החוק אינו מחייב להפקיד צוואה אצל הרשם, ויתכן כי המנוח ערך צוואה, גם אם לא הפקידה אצל הרשם.

   על כן, אם אתם מניחים כי ישנה צוואה, כדאי לחפש אותה גם במסמכים ששמר המנוח בביתו, במשרד שלו, במחשב שלו או בכספת. גם אם לא תאתרו צוואה יתכן ותאתרו מידע שיוביל אתכם לצוואה, כמו למשל מי היה עורך הדין של המנוח אליו תוכלו לפנות על מנת לקבל עותק מהצוואה, ככל שנערכה אצלו.

   צוואה הדדית מהי?

   צוואה הדדית נערכת על ידי בני זוג והיא למעשה מורכבת משתי צוואות השלובות זו בזו ומחייבות את שני בני הזוג להוריש את עזבונם זה לזה ורק לאחר מות שניהם, לצדדים שלישיים.

   על מנת שבן זוג שערך צוואה הדדית בחייו יוכל לבטל את הצוואה שלו עליו לעמוד בתנאים הייחודיים שנקבע בחוק לביטול צוואה הדדית:

   שני בני הזוג בחיים – על בן הזוג המבטל את צוואתו להודיע לבן הזוג השני ואז יבוטלו שתי הצוואות.

   אחד מבני הזוג נפטר

   • לפני חלוקת העיזבון – על בן הזוג שנותר בחיים לוותר על חלקו בעזבון של בן הזוג שנפטר על מנת שיוכל לבטל את צוואתו שלו.
   • אחרי חלוקת העיזבון – על בן הזוג שנותר בחיים להשיב את חלקו בירושת בן הזוג בעין. אם אין אפשרות להשיב בעין אז ישיב את שווי חלקו בעזבון, על מנת שיוכל לבטל את צוואתו שלו.

   התנגדות לצוואה

   כשאין הסכמה בין היורשים על אופן חלוקת העזבון, היורשים רשאים להגיש בקשת התנגדות לצוואה. יצויין כי כאשר אי ההסכמה בין היורשים היא על אופי התנהלות עם נכס שירשו במשותף, למשל במקרים בהם יורש מסרב למכור דירה, הצדדים לא נדרשים לפנות להליך התנגדות לצוואה אלא להליך פירוק שיתוף בין יורשים.

   לאחר שהוגשה לרשם הירושה בקשה לקיום צוואה, הרשם יפרסם בציבור כי הוגשה הבקשה, ויאפשר להגיש את בקשת ההתנגדות לצוואה במשך הזמן שיקבע שלא יפחת מ-14 ימים ממועד הפרסום. בחלוף הזמן ידרש אישור מיוחד על מנת להגיש התנגדות לצוואה. הזכות להתנגד לצוואה מוקנת לכל מי שיש לו עניין לגיטימי בצוואה.

   ככל שתוגש התנגדות לצוואה, הרשם יעבירה לבית המשפט לענייני משפחה הסמוך למקום מגורי המנוח בטרם נפטר, והדיון בהתנגדות יתקיים בבית המשפט. הטענות להתנגדות יכולות להיות טענות על כשרות עשיית הצוואה עצמה כגון עריכת הצוואה תחת כפייה, לא מרצון חופשי וכו' וטענות על כשרות הצוואה עצמה כגון פגמים בצוואה סתירות מהותיות, סעיפים הנוגדים את הדין וכיוצ"ב.

   מהי הסתלקות מהצוואה?

   הסתלקות מהצוואה או הסתלקות מן העזבון היא הסתלקות של יורש לטובת אדם אחר. אדם אחר יכול להיות יורש אחר, בן זוג, ילד או אח של המנוח בלבד. הסתלקות מן העזבון תערך בכתב ותוגש לרשם הירושה.

   האם מוטל מס על הירושה?

   בעבר היה מוטל מס על העיזבון, אך מס זה בוטל בישראל בשנת 1981. ניסיונות להחזיר את מס העיזבון עלו בתוהו ונכון להיום לא מונהל בישראל מס ירושה. להבדיל – יש לקחת בחשבון כי יורשים עשויים לחוב בתשלום מס על פעולות שהם מבצעים בנכסים שהם מקבלים מהעיזבון (למשל, חבות במס שבח בעת מכירת דירה שהתקבלה בירושה).

   מהו הסכם בין יורשים?

   הסכם בין יורשים הוא הסכם הנערך בטרם לחלוקת העיזבון, לפיו היורשים מסכימים על חלוקה אחרת מזו שנקבעה בצוואת המנוח או מזו הקבועה בחוק הירושה.

   יצוין כי כל הסכם שנערך לאחר חלוקת העיזבון אינו מהווה הסכם בין יורשים, אלא הסכם להעברת רכוש (כשההשפעה העיקרית של הבדל זה היא בשיקולי מס).

   הסכם בין יורשים כשמו כן הוא, חייב להיעשות בין יורשים בלבד, כלומר בניגוד להסתלקות מן העיזבון שיכולה להיות גם לטובת מי שאינו יורש, הסכם בין יורשים חייב להיות אך ורק בין יורשים, כך שאם בן הזוג של המנוח אינו יורש את המנוח, לא ניתן יהא לעשות עמו הסכם לפיו בן הזוג כן ירש את המנוח.

   איך להימנע מהתנגדות לצוואה?

   טיפים למוריש שמבקש להקטין את הסיכויים להתנגדות לצו קיום צוואה:

   1. אל תמתינו עם הצוואה, וערכו אותה בהקדם האפשרי.
   2. פנו לעורך דין לענייני ירושות וצוואות, שיסייע לכם לערוך צוואה תקפה.
   3. העדיפו עריכת צוואה בעדים או בפני רשות, על פני צוואה בכתב יד.
   4. העריכו את היקף הרכוש שלכם, ופרטו בצוואה, ככל הניתן את כל הרכוש שבידיכם.
   5. נסחו הוראות צוואה ברורות ככל הניתן, והימנעו מהוראות לא אפשריות, לא חוקיות ולא מוסריות.
   6. הימנעו מלערב יורשים בעריכת הצוואה, והימנעו מלמסור להם פרטים מיותרים ולא הכרחיים.
   7. נמקו סעיפים שמנשלים יורש מהירושה, או שמעניקים ליורש חלק מזערי בלבד.
   8. שקלו לנסח תניית סילוקין, לפיה יורש שיתנגד לצוואה, ינושל מחלקו בירושה.
   9. שקלו לתעד בווידאו את עריכת הצוואה והחתימה עליה.
   10. שקלו לערוך חוות דעת גריאטרית, שתעדי על כשירותכם לערוך צוואה, ובפרט אם אתם בגילאים מתקדמים.
   11. הפקידו את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה.
   12. עדכנו את הצוואה בהתאם לצורך, במיוחד כשנסיבות חייכם משתנות באופן משמעותי.

   טיפים ליורשים שמבקשים להקטין את הסיכויים להתנגדות לצו קיום צוואה:

   1. הימנעו מלהתערב בעריכת הצוואה של המוריש.
   2. אם אתם אפוטרופוסים או מיופי כוח של המוריש, נסו לתעד את ההוצאות הכלכליות הנדרשות למוריש, ואף למסור מידע לשאר היורשים על הוצאות אלה, בזמן אמת, או באופן קבוע אחר.
   3. לאחר מות המוריש, אם יש בידיכם צוואה, הפקידו אותה במהרה אצל הרשם, והימנעו מלשתף את היורשים האחרים במידע על הצוואה או הדרך בה נערכה.
   4. פנו לעורך דין לענייני ירושות וצוואות, שיסייע לכם לקיים את הצוואה.
   5. שקלו בחום לערוך הסכם בין יורשים, שיחלק ביניכם את העיזבון בדרך המתאימה לכם ביותר, ויחסוך לכולכם מחלוקות משפטיות, יקרות וארוכות.

   כדאי מאוד לערוך צוואה

   בשורה התחתונה מומלץ לכל אדם לערוך צוואה ולצוות בה כיצד לנהוג עם נכסיו וקניינו לאחר מותו בהתאם לרצונו שלו. עורך דין ירושה יוכל לייעץ לכם כיצד לערוך צוואה שתהא כשרה ותקפה כך שתוכלו להיות רגועים במשך שארית חייכם שהוראותיכם בנוגע לרכוש שלכם, תקויימנה לאחר מותכם.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   ירושות וצוואות - שאלות ותשובות

   מי זכאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

   כל אדם בעל עניין בצוואה זכאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה. בעל עניין בצוואה יכול להיות יורש על פי הצוואה, יורש על פי דין שלא הוזכר בצוואה, נושה או כל אדם אחר שיש לו עניין בצוואה. הגדרת בעל עניין בדבר היא רחבה מאוד ולמעשה כמעט כל מי שיש לו עניין סובייקטיבי בצוואה יחשב כמעוניין בדבר, אם הוכיח את עניינו בצוואה.

   מתי צוואה לא תקפה?

   צוואה לא תקפה כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף לעריכת צוואה. כך למשל צוואה בעדים לא תהיה תקפה אם לא נערכה בפני עדים, וצוואה בכתב יד לא תהיה תקפה כשהמצווה לא כתב אותה בכתב ידו.
   בנוסף צוואה לא תהיה תקפה אם תוכח אחת העילות לפסילת הצוואה. כך למשל במקרה שהמצווה לא כשיר לערוך צוואה או שהופעלה עליו השפעה בלתי הוגנת.

   האם אישה יורשת את בעלה?

   כן. אישה יורשת את בעלה, כל עוד אין צוואה המורה אחרת. גם אם בני הזוג פרודים וכל עוד לא ניתן גט פיטורין, האישה תירש את בעלה.
   לבן זוג זכויות ייחודיות בעיזבונו של המנוח, כך למשל האישה תירש יחד עם כל אחד מראשי האב, יש לה זכויות ייחודיות בדירה המשותפת, היא זכאית לכל המיטלטלין המשותפים ולרכב של הבעל וכו'.

   איך ירושה מתחלקת?

   ירושה מתחלקת על פי צוואה, בהתאם לרצון המצווה. לצוואה מעמד מיוחד ובית המשפט ינהג לכבד את רצון המת, אף במקרים בהם הצוואה מקפחת ופוגעת בבני משפחת המנוח.
   כאשר אין צוואה, תחולק הירושה על פי הדין הכללי. החוק קובע מי הם היורשים של המנוח ואת סדר זכאותם לרשת, בנוסף החוק קובע את חלקו היחסי של כל יורש בעיזבון המנוח.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף