Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  מינוי מנהל עזבון בצוואה

  אחת הפעולות המרכזיות שנעשות לאחר שאדם נפטר, היא חלוקת עזבונו – רכושו, כספו ונכסיו הנייחים. אדם יכול, בטרם מותו, לכתוב צוואה, שבה הוא קובע מי יקבל את עזבונו ובאילו תנאים. אדם יכול לבחור באופן חופשי לחלוטין למי להוריש את עזבונו.

  לעתים, אנשים לא רק קובעים בצוואתם מי יקבל את עיזבונם ובאילו תנאים, אלא גם כותבים את מי למנות לתפקיד מנהל עיזבונם. זה קורה, לרוב, במקרים בהם הם מאמינים כי יורשיהם לא יוכלו לנהל או לחלק ביניהם את העיזבון בעצמם.

  תוכן עניינים

  מי יכול להתמנות לתפקיד מנהל עיזבון בצוואה?

  לתפקיד מנהל עיזבון בצוואה, מתמנה מי שהמצווה קבע בצוואתו שהוא יהיה האדם שינהל את עיזבונו. אם המצווה לא קבע בצוואתו שאדם מסוים ינהל את עיזבונו – כל אדם שכלל היורשים בצוואה מסכימים שהוא יהיה מנהל העיזבון – יכול להתמנות לתפקיד.

  אם הנפטר כלל לא הותיר אחריו צוואה – כל אדם שכלל היורשים על פי דין מסכימים שהוא יהיה מנהל העיזבון – יכול להתמנות לתפקיד.

  במקרים שבהם המצווה לא קבע בצוואתו שאדם מסוים ינהל את עיזבונו, ואין הסכמה על זהות מנהל העיזבון בין כלל היורשים בצוואה/כלל היורשים על פי דין – זהות מנהל העיזבון תקבע על ידי בית המשפט.

  מנהל העיזבון יכול להיות:

  1. תאגיד
  2. האפוטרופוס הכללי
  3. תושב הארץ

  אינפוגרפיקה - מינוי מנהל עזבון בצוואה

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי יש למנות מנהל עיזבון בצוואה?

   יש להבהיר, שחלוקת צוואה יכולה להתבצע גם ללא מינוי מנהל עיזבון. אין כל חובה למנות מנהל עיזבון בצוואה.

   ואולם, יש מקרים בהם מומלץ מאוד למנות מנהל עיזבון בצוואה:

   1. כאמור, כאשר היורשים לא יכולים לנהל או לחלק ביניהם את העיזבון בעצמם. הסיבות לאי היכולת של היורשים לעשות כן, הן בדרך כלל אי הסכמה ביניהם לגבי נכסי העיזבון וחלוקתם, או סכסוך ארוך שנתגלע ביניהם.
   2. כאשר הנפטר הותיר אחריו חובות. הרי מותו של חייב, לא מונע את זכות נושיו לקבל את המגיע להם, והם זכאים לגבות את חובם מתוך העיזבון. כדי לדעת מהם בדיוק חובותיו של הנפטר וכדי שהם ישולמו במהירות, מומלץ למנות מנהל עיזבון. יש לציין שחובות של נפטר משולמים לנושים רק מתוך הכספים והרכוש שקיימים בעיזבון, גם אם גובה החוב עולה על הסכום שקיים בעיזבון (כולל הרכוש ששייך לעיזבון). כלומר, היורשים לא חייבים לשלם לנושים את יתרת החוב שעולה על שווי העיזבון. כמו כן, יש לציין שהיורשים מקבלים את מה שנותר מהעיזבון רק לאחר תשלום החובות לנושים.
   3. כאשר הנפטר הותיר אחריו כמות גדולה של רכוש, גם, אולי, בחוץ לארץ, וקשה לאתר באופן עצמאי את כל הרכוש.
   4. כאשר הנפטר הותיר אחריו דירות ו/או נכסים אחרים שמושכרים ויש לגבות מהם דמי שכירות, או לנהלם באופן כללי.

   האם מינוי מנהל עיזבון בצוואה מהווה סוף פסוק?

   מינוי מנהל עיזבון בצוואה לא מהווה סוף פסוק. היורשים יכולים לדרוש שלתפקיד מנהל העיזבון יתמנה אדם שאינו מי שקבע המצווה בצוואתו. זה קורה, בדרך כלל, אם יורש מסוים מרגיש שמנהל העיזבון שמינה המצווה אינו ניטרלי. כמו כן, אם היורשים מרגישים שאין הכרח במנהל עיזבון, הם יכולים לבטל את מינוי מנהל העיזבון שקבע המצווה ולא למנות מנהל עיזבון חדש.

   נוסף על כך, גם ​בית המשפט, או רשם הירושה, בודקים האם קיים צורך במינוי מנהל עיזבון. אם הם מגיעים למסקנה שאין כל צורך במנהל עיזבון, הוראת המצווה בטלה.
   כמו כן, מנהל עיזבון הוא לא תפקיד נצחי. ​תקנות הירושה קובעות שלאחר שנתיים, פג תוקפו של צו מינוי מנהל עיזבון, כל עוד בית המשפט לא קבע אחרת ולא הוגשה ו/או אושרה בקשה להארכת המינוי.

   לסיכום, לתפקיד מנהל עיזבון בצוואה מתמנה האדם שנקבע על ידי המצווה בצוואתו. אם הנפטר לא קבע זאת בצוואתו או כלל לא הותיר אחריו צוואה – זהות מנהל העיזבון תיקבע על ידי היורשים בצוואה או היורשים על פי דין בהתאמה. אם גם לא קיימת הסכמה בין היורשים, בית המשפט יקבע את זהות מנהל העיזבון.

   ואולם, אין כל חובה למנות מנהל עיזבון. המקרים שבהם מומלץ למנות מנהל עיזבון הם מקרים בהם היורשים לא יכולים לנהל או לחלק ביניהם את העיזבון בעצמם, עקב אי הסכמה או סכסוך ארוך ביניהם, מקרים בהם הנפטר הותיר אחריו חובות, או כמות גדולה של רכוש שקשה לאתרו באופן עצמאי, או נכסים שמושכרים ויש לגבות מהם דמי שכירות, או לנהלם באופן כללי.

   יש לציין, שאם יורש מסוים מרגיש שמנהל העיזבון שמינה המצווה אינו ניטרלי – הוא ויתר היורשים יכולים לדרוש שלתפקיד מנהל העיזבון יתמנה אדם אחר. אם אין כלל צורך במנהל עיזבון – ניתן לבטל את המינוי וכלל לא לקבוע מנהל עיזבון חדש. נחיצותו של מנהל עיזבון נבדקת גם על ידי בית המשפט או רשם הירושה. כמו כן, כל עוד בית המשפט לא קבע אחרת, תוקפו של צו מינוי מנהל עיזבון, פג לאחר שנתיים.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף