Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  צו ירושה או צו קיום צוואה – הבדלים שחייבים להכיר

  לאחר שאדם נפטר, רכושו עובר ליורשיו, בדרך כלל על פי צוואה שכתב. לעיתים קורה שאין צוואה מסודרת ואז התהליך לקבלת הרכוש מתקיים באופן שונה. ישנם הבדלים בין צוואה וירושה וחשוב לדעת מה אומר החוק ומה עושים בכל אחד מהמקרים כדי להימנע מאי נעימויות משפטיות.

  אדם הולך לעולמו ומשאיר אחריו הון ורכוש. בדרך כלל, ישנה צוואה כתובה שמפרטת מה יקבלו היורשים וכיצד. אולם, לעיתים קורה שאדם לא השאיר אחריו צוואה מסודרת אבל יש לו הון ורכוש ליורשים. החוק בישראל מכיר בשתי הסיטואציות הללו ומנחה בדיוק מה צריך לעשות כדי שהיורשים יוכלו לקבל את הרכוש כראוי.

  תוכן עניינים

  צו ירושה מהו?

  צו ירושה הוא צו שיש לו תוקף משפטי שניתן לאחר שאדם נפטר אבל לא השאיר אחריו צוואה מסודרת. צו ירושה ניתן על ידי רשם הירושות ומסדיר את חלוקת הרכוש ליורשים החוקיים על פי מה שנקבע בחוק.

  כיצד מוציאים צו ירושה?

  על מנת להוציא צו ירושה, על היורשים להגיש בקשה לרשם הירושות. את הבקשה ניתן להגיש בכתב או באופן מקוון. אם היורשים מיוצגים על ידי עורך דין, הבקשה תעשה באופן מקוון בלבד. הבקשה תכלול את פרטי הנפטר, פרטי היורשים והצהרה שמאמתת את הדברים כנכונים. בבקשה שנעשית באופן ידני, יש לצרף את כל המסמכים הנוגעים לפרטים ולחתום על תצהיר.

  בשתי הדרכים להגשת הבקשה, יש לשלם אגרה להמשך הטיפול. לאחר מכן, רשם הירושות מפרסם את דבר הבקשה כדי לאפשר התנגדויות לירושה. אם אין התנגדויות והכל תקין, יינתן צו ירושה, בדרך כלל כשהוא נשלח ונחתם דיגיטלית ליורשים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   צו קיום צוואה מהו?

   כאשר אדם נפטר ומשאיר אחריו צוואה מסודרת שיורשיו יודעים על קיומה ואף עיינו בה, יש צורך לתת לצוואה תוקף חוקי. כדי לעשות זאת, יש להגיש בקשה לצו קיום הצוואה אצל רשם הירושות. אם התהליך להוצאת הצו עבר, ניתן צו קיום והצוואה הופכת לחוקית.

   כיצד מוציאים צו קיום צוואה?

   כאשר היורשים יודעים על קיומה של צוואה מסודרת ואף עיינו בה, הם יכולים להוציא צו לקיום הצוואה. בדומה לצו ירושה, גם כאן ניתן להגיש בקשה לרשם הירושות באופן ידני או מקוון. ההבדל הוא שבקשה לצו לקיום צוואה מגישים יחד עם עותק של הצוואה המקורית.

   גם כאן יש לשלם אגרת טיפול. לאחר מכן, יפרסם רשם הירושות את פרטי הבקשה וייתן זמן להתנגדויות לצוואה עצמה. אם אין התנגדויות, גם מצד היורשים או מי שחושב שהצוואה עלולה לפגוע בו, רשם הירושות יכול לאשר את הצו ולתת לצוואה תוקף חוקי. גם הצו הזה נשלח ונחתם דיגיטלית ליורשים.

   הבדלים עיקריים בין צו ירושה וצו לקיום צוואה

   • האם קיימת צוואה או לא – אם אדם נפטר והשאיר אחריו צוואה מסודרת, על היורשים לבקש צו לקיום הצוואה כדי לתת לה תוקף חוקי ומסודר. אם אדם נפטר ואין לו אף צוואה, היורשים יבקשו צו ירושה ויקבלו את חלקם על פי הסדר הנקבע בחוק.
   • מי יכול לבקש צו? – במקרה שבו קיימת צוואה, רק היורשים הרשומים בה יכולים לבקש צו קיום לצוואה. אם אין צוואה, כל מי שרואה עצמו יורש חוקי של העיזבון, יכול להגיש בקשה לצו ירושה.
   • חלוקת הרכוש ליורשים – אם קיימת צוואה מסודרת והיורשים קיבלו צו לקיומה, הם יכולים לקבל את מה שנכתב בצוואה על פי רצונו של המוריש. זו יכולה להיות חלוקה שווה או לא, הכול לפי מה שכותב הצוואה התכוון בה.

   אם אין צוואה והיורשים קיבלו צו ירושה, הצו יפרט רק את החלק היחסי של כל אחד מהם בירושה ולא איזה פריט או מה בירושה כל אחד מקבל. לדוגמה: אם יש דירה ושני יורשים, כל אחד מהם יקבל חצי ממנה. אם לאותה דירה יש שלושה יורשים, כל אחד יקבל שליש וכן הלאה.

   בסופו של דבר, כשאדם נפטר, יש לדעת אם קיימת צוואה מסודרת שהוא כתב או שלא. אם ישנה צוואה שהיורשים מכירים אותה ואף עיינו בה, עליהם לבקש מרשם הירושות צו לקיום הצוואה. זאת כדי לקבל את מה שהצוואה מורה באופן חוקי ולפי רצונו של המוריש. אם אדם לא השאיר אחריו צוואה כלל,

   מי מהיורשים החוקיים צריך לבקש צו ירושה שיורה על סדר חלוקה על פי החוק. במקרה הזה, חלוקת הרכוש תתבצע באופן יחסי על פי מספר היורשים החוקיים.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף