Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  הסתלקות יורש מחלקו בעיזבון

  כשאדם הולך לעולמו, עזבונו (נדל"ן, רכוש, כספים) עובר בדרך כלל ליורשיו על פי דין. לצד זאת, אדם יכול, בטרם מותו, לכתוב צוואה, שבה הוא קובע מי יקבל את עזבונו ובאילו תנאים.

  ואולם, גם יורשים על פי דין וגם יורשים על פי צוואה, יכולים לשנות את חלוקת העיזבון ביניהם, כך שכל אחד מהם יקבל מהעיזבון חלק שונה ממה שנקבע על פי דין או ממה שקבע המצווה בצוואתו. יש שתי דרכים לעשות כן, אחת מהן מכונה "הסתלקות יורש מחלקו בעיזבון".

  תוכן עניינים

  איך יורש המעוניין להסתלק מחלקו בעיזבון עושה זאת?

  הסתלקות יורש מחלקו בעיזבון, פירושה, למעשה, הוא ויתור היורש לקבל את כל חלקו בעיזבון, או חלק ממנו.

  כדי לממש את זכותו להסתלק מחלקו בעיזבון, על היורש להגיש לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט לענייני משפחה, תצהיר בדבר הסתלקות מהעיזבון ובו לציין כי הוא לא מעוניין לקבל את כל חלקו או חלק מחלקו בעיזבון.
  ישנם שני סוגי הסתלקויות:

  הסתלקות כללית: החלק בעיזבון שממנו הסתלק אותו יורש מתווסף לחלקם של יתר היורשים.

  הסתלקות ספציפית: היורש מוותר על חלקו בעיזבון לטובת אדם ספציפי, שיכול להיות רק בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

  את התצהיר ניתן להגיש רק לאחר מותו של המוריש ולפני חלוקת העיזבון, אך אין צורך לקבל אישור מבית המשפט כדי לממש את הזכות להסתלק, אלא אם כן המבקש הוא קטין או פסול דין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדוע ובאילו מקרים יורשים מסתלקים מחלקם בעיזבון?

   ישנם שלושה מקרים עיקריים שבהם יורשים מסתלקים מחלקם בעיזבון:

   1. כשהם חוששים למצבו הכלכלי של האדם שלטובתו הם עושים זאת: לדוגמה, אם אדם הותיר אחריו אישה ושני ילדים, הוא לא כתב צוואה ובבעלותו דירה, חצי מהדירה תקבל האישה וכל אחד משני הילדים יקבל רבע מהדירה. אם הילדים ירצו לממש את זכותם בדירה, הם יצטרכו, ביחד עם אשת המוריש (לרוב זו תהיה, למעשה, אמם), למכור את הדירה – מה שעשוי לפגוע ברווחת האישה.
   2. כשהם שואפים לפטור ממס: כשחלוקת הירושה כוללת העברת זכויות על נכסים – העברת הזכויות בין היורשים כאשר אחד מהם מסתלק מחלקו בעיזבון, פוטרת מתשלום מס.
   3. כשהם שקועים בחובות לנושים שממתינים לקבל אותם: יורש ששקוע בחובות לנושים שממתינים לקבל אותם – יעדיף גם הוא להסתלק מחלקו בעיזבון. עם זאת, ככל שהנושים יוכיחו שהיורש הסתלק מחלקו בעיזבון רק כדי לא לשלם להם את חובו, בית המשפט יוכל לבטל את ההסתלקות.

   הסתלקות יורש מחלקו בעיזבון - אינפוגרפיקה

   האם ניתן יורש יכול לחזור בו מהסתלקותו מחלקו בעיזבון?

   חוק הירושה לא מאפשר ליורש לחזור בו מהסתלקותו מחלקו בעיזבון. יורש שמעוניין לעשות כן, צריך להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תביעה לביטול ההסתלקות, ולהסביר בה מדוע הוא מעוניין בביטול.

   בית המשפט יכול לאשר את הביטול במקרים בהם המבקש טוען ומוכיח שהוא הוטעה באשר למשמעות ההסתלקות ו/או המצב העובדתי, ולכן חתם על תצהיר ההסתלקות.

   כמו כן, הסתלקות יכולה להיות מבוטלת שלא עקב בקשת היורש, למשל, כאמור, במקרים בהם היורש שקוע בחובות ונושיו יוכיחו שההסתלקות נעשתה רק כדי לא לשלם להם את חובו. בנוסף, אם נושים הטילו עיקול על חלקו של יורש בעיזבון, והיורש טרם ביקש להסתלק מחלקו בעיזבון – הוא לא יכול ולא יוכל לעשות כן, ואם עשה – ההסתלקות בטלה.

   לסיכום, הסתלקות יורש מחלקו בעיזבון היא ויתור היורש לקבל את כל חלקו בעיזבון, או חלק ממנו. המעוניין לעשות כן צריך להגיש תצהיר בדבר הסתלקות מהעיזבון לבית המשפט לענייני משפחה או לרשם לענייני ירושה.

   הסתלקות יורש מחלקו בעיזבון היא ויתור היורש לקבל את כל חלקו בעיזבון, או חלק ממנולרוב, יורשים מסתלקים מחלקם בעיזבון במקרים בהם הם חוששים למצבו הכלכלי של האדם שלטובתו הם עושים זאת, או לחילופין, כשהם שואפים לפטור ממס.

   יש לציין שחוק הירושה לא מאפשר ליורש לחזור בו מהסתלקותו מחלקו בעיזבון, ויורש המעוניין לעשות כן, מחויב להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תביעה לביטול ההסתלקות. הביטול צפוי להיות מאושר במקרים בהם המבקש יטען ויוכיח שחתם על תצהיר ההסתלקות משום שהוטעה באשר למשמעות ההסתלקות ו/או המצב העובדתי.

   הסתלקות יכולה להיות מבוטלת גם במקרים שבהם היורש לא מבקש זאת – למשל, אם היורש שקוע בחובות ונושיו יוכיחו שהסתלקותו מחלקו בעיזבון נעשתה רק כדי להתחמק מלשלם להם את חובו. כמו כן, אם נושים הטילו עיקול על חלקו בעיזבון של יורש שטרם ביקש להסתלק מחלקו בעיזבון – הוא לא יכול ולא יוכל לעשות כן, ואם עשה – הסתלקותו בטלה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף