Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  מתי צוואה לא תקפה?

  חוק הירושה התשכ"ה-1965 קובע מספר מקרים לפיהם צוואה לא תקפה, ומקנה לבית המשפט את הסמכות לפסול צוואה או הוראות בה שאינן תקפות. סקרנו בעבורכם את המקרים לפיהם הוראות צוואה אינן תקפות.

  תוכן עניינים

  כיצד מתנגדים לצוואה?

  לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה, על המתנגדים לקיומה להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה שיעבירה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה. על המתנגד לכלול בהתנגדותו את הנימוקים לטענתו כי הצוואה אינה תקפה.

  10 מקרים בהם צוואה לא תקפה

  צוואה שבוטלה על ידי המוריש אינה תקפה – צוואה של אדם תהא תקפה כל עוד לא בוטלה על ידי המוריש עצמו.

  לאחר שהמוריש ביטל צוואה, צוואה זו אינה תקפה עוד ולא ניתן לתבוע על פיה קיום צוואה.

  רק במקרים חריגים ניתן יהא להשתמש בצוואה שבוטלה על ידי המוריש בהתאם לשיקול דעת בית המשפט.המוריש יכול לבטל את הצוואה באמצעות השמדת הצוואה הקודמת; באותה הדרך שערך את הצוואה, כלומר אם ערך את הצוואה בפני עדים עליו לבטלה בפני העדים, אם ערך בפני נוטריון עליו לבטל בפני נוטריון וכו'; או באמצעות עריכת צוואה חדשה שתבטל באופן אוטומטי את הצוואה הקודמת, גם מבלי שהמוריש יציין זאת בצוואתו החדשה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   צוואה שנערכה כאשר המוריש אינו כשיר לערוך אותה אינה תקפה – צוואה של אדם לא תהא תקפה אם נערכה כשהמוריש היה קטין או במקרים שהמוריש היה פסול דין.בנוסף, צוואה לא תהא תקפה גם במקרים בהם בית המשפט ימצא כי המוריש לא היה כשיר לערוך אותה לפי הנסיבות והראיות שיוצגו לפניו.

   למשל מוריש שלא היה צלול בדעתו בעת עריכת הצוואה, מוריש שיוכח שיכולתו הקוגניטיבית בעת עריכת הצוואה נפגמה וכו'.לצורך כך על המתנגד להביא ראיות ממשיות לפיהן המוריש לא היה כשיר, למשל באמצעות חוות דעת גריאטרית כשמדובר באדם מבוגר, או חוות דעת פסיכיאטרית, עדויות שונות של אנשים שהיו בקשר קרוב עם המוריש,

   עדויות בכתב שיסתרו את דברי המוריש בצוואתו, סרטוני וידאו וכיוצ"ב.כמו כן, על המתנגד יהיה להוכיח כי אי כשירות המוריש השפיעה על שיקול דעת המוריש ואופן כתיבת הצוואה ושלפיכך הוראות הצוואה נכתבו בניגוד לרצונו החופשי של המוריש.חשוב לדעת כי גילו של המוריש בלבד, לא יהווה ראייה לכך שהמוריש לא היה כשיר לערוך צוואה, והמתנגד ידרש להוסיף ראיות ממשיות. יחד עם זאת, כאשר אדם מבוגר מבקש לערוך צוואה, עורך דין ירושה עשוי להמליץ לערוך חוות דעת גריאטרית שתעיד על כשירותו ותיתן מענה לטענות של חוסר כשירותו בעת הצורך.

   צוואה שנעשתה מחמת השפעה בלתי הוגנת אינה תקפה – צוואה של אדם שנעשתה מחמת השפעה בלתי הוגנת, כפייה, תרמית, תחבולה וכו', שהשפיעו על המוריש לערוך אותה באופן לא הוגן, לא תהא תקפה ותפסל על ידי בית המשפט.

   למשל כאשר אדם שטיפל במוריש בימיו האחרונים, ניצל את מצבו של המוריש שהיה תלוי בו כדי להשפיע על ניסוח הצוואה, בית המשפט עשוי לקבוע כי הצוואה פסולה. גם במקרים בהם אחד היורשים מסית את המוריש כנגד יורשים אחרים, ולהשפיע באופן בלתי הוגן על ניסוח הצוואה, הצוואה עלולה להפסל.לצורך כך על המתנגד להוכיח כי אותו יורש ניצל את ההשפעה שלו על המוריש, כי הצוואה אכן נוסחה בשל השפעה זו (ולא מרצונו החופשי של המוריש), וכי השפעה זו הייתה בלתי הוגנת.

   צוואה שנעשתה לטובת עדים אינה תקפה – צוואה שנערכה בפני יורש, עשויה להביא לפסלות הצוואה. יחד עם זאת חשוב להבין כי לא כל מעורבות בצוואה תוביל בהכרח לפסילתה, ועל בית המשפט להתרשם כי מדובר במעורבות משמעותית שהשפיעה על אופן ניסוח הצוואה לטובת אותו זוכה מעורב. כך למשל היו מקרים בהם גם תשלום לעורך דין עורך הצוואה, ששולם על ידי היורש בצוואה, לא הוביל לפסילת הצוואה.

   צוואה שנעשתה מחמת טעות אינה תקפה – הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות תבוטל, אלא אם ניתן יהא לקבוע בבירור מה המוריש היה מוריש בצוואתו לולא הטעות, במקרה זה בית המשפט יתקן את הטעות לפי דברי הצוואה.

   צוואה שלא נעשתה לטובת אדם או תאגיד אינה תקפה – חוק הירושה קובע כי בני אדם ותאגידים בלבד, כשירים לרשת. על כן צוואה שתעשה לטובת מי שאינו אדם או תאגיד לא תהא תקפה. כך צוואה לטובת חיית מחמד, צוואה לטובת ציבור, או צוואה שאינה מגדירה את היורש לא תהא תקפה.יחד עם זאת, ניתן להוריש את העיזבון לתאגיד שמטרתו תהא לטפל בחיית המחמד או לערוך הקדש או הקדש ציבורי בכתב עם הוראות שיקבעו שהירושה תועבר לנהנה המבוקש, בכפוף לקיום הוראות ההקדש.

   יש לתת את הדעת כי הקמת הקדש בצוואה אינו פשוט, והמוריש נדרש לידע כיצד לערוך הקדש, כך למשל המוריש עשוי להדרש לפנות לרשם ההקדשות כשמדובר בהקדש ציבורי. עורך דין לענייני ירושה ייעץ למוריש כיצד עליו לנסח את צוואתו בהתאם לרצונו של המוריש ובטרם הכללת סעיפי הקדש בצוואה.

   צוואה לא חוקית אינה תקפה – הוראה בצוואה הנוגדות את החוק לא תהא תקפה וההוראה הלא חוקית תפסל. כך למשל הוראה המתנה את קבלת הירושה בביצוע שוד המטבעה המלכותית של ספרד, תפסל.

   צוואה בלתי מוסרית אינה תקפה – הוראה בצוואה שהינה בלתי מוסרית ונוגדת את תקנות הציבור, אינה תקפה. בית המשפט יפסוק כי הצוואה נוגדת את תקנות הציבור, בהתאם להשקפתו המוסרית של הציבור. השקפה זו עשוייה להשתנות במרוצת השנים, כך שמה שנחשב בעבר מוסרי יכול להחשב כיום בלתי מוסרי, ולהפך.נטל ההוכחה לשכנע את בית המשפט כי מדובר בהוראה בלתי מוסרית, אינו פשוט כלל.

   בית המשפט נוטה לכבד את רצון המת ולהעדיפו על האינטרסים של היורשים ורק במקרים חריגים תתקבל טענה כנגד מוסריותה של צוואה.כך למשל התקבלו הוראות צוואה שהתנו את קבלת הירושה בכך שהיורש ישאר נשוי, וככל שיתגרש ירושתו תועבר לנכד. נפסק כי הצוואה אינה פסולה, שכן מטרתה לדאוג לנכד בעת גירושין. לעומת זאת מקרה בו קבלת הירושה תותנה בכך שהיורש יתגרש, ורק לאחר הגירושין יקבל את חלקו בירושה, תפסל לאור ההשקפה הציבורית כי כפיית גירושין על יורש ופירוק משפחתו אינה מוסרית.

   צוואה בלתי אפשרית אינה תקפה – הוראות בצוואה שאינן אפשריות לביצוע לא יהיו תקפות וההוראות יפסלו על ידי בית המשפט. כך למשל הוראה המצווה ליורשים רכוש שביום פטירת המוריש כבר לא בבעלותו, לא תקויים.

   צוואה סתומה אינה תקפה – הוראות בצוואה שאינן ברורות, לא ניתן להבין את משמעותן ולא ניתן להבין מתוכן למי ציווה המוריש או מה ציווה המוריש, לא יהיו תקפות ויפסלו על ידי בית המשפט.

   מתי תיפסל צוואה?

   צוואה תיפסל כאשר כל הוראותיה אינן תקפות. כך במקרים שהצוואה בוטלה על ידי המוריש עצמו או במקרים שהמוריש לא היה כשיר לערוך את הצוואה, הצוואה כולה תיפסל, ואין מקום לכבד חלק מהוראותיה, שכן מנסח הצוואה לא היה כשיר.

   יחד עם זאת בית המשפט נוטה לעשות את מירב המאמצים על מנת לכבד את רצון המת, ובמקרים בהם ניתן לכבד חלק מהוראות הצוואה בלבד, בית המשפט יפעיל את שיקול דעתו.

   כך למשל במקרים בהם הצוואה נערכה מחמת השפעה בלתי הוגנת או לטובת זוכים, יתכן ובית המשפט עשוי יהא לפסול סעיפים מסויימים ולהשאיר את שאר סעיפי הצוואה על תוקפם, אם יקבע כי זה תואם את אומד דעת המוריש לולא הופעלה עליו השפעה בלתי הוגנת.

   גם במקרים שצוואה נערכה מחמת טעות, לבית המשפט סמכות על פי החוק, לבטל או לתקן את הטעות אם ניתן בבירור לדעת מה היה מצווה המוריש לולא הטעות.

   כמו כן סעיף 38 לחוק הירושה ("ביטול מקצת הצוואה") קובע כי במקרים של הוראת צוואה שאינה חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית המתנה את קבלת הירושה בביצועה, הזכייה של היורש לא תתבטל, ואם יבוטל חלק מהצוואה אין בכך כדי לבטל את כולה.

   כלומר, בהתאם לסעיף ביטול מקצת הצוואה, לבית המשפט הסמכות לבטל את ההוראות הפסולות בצוואה, את הוראות שלא ניתן לנתק מאותה הוראה פסולה וסעיפים נוספים שבית המשפט יקבע כי המוריש לא היה מעוניין בקיומם לאחר ביטול ההוראה הפסולה, ואילו שאר הצוואה תקויים כהלכתה.

   האם ניתן לעכב קיום צוואה?

   באופן אוטומטי, לאחר מות המוריש, השימוש ברכוש המוריש מעוכב עד למתן צו קיום צוואה, ובמקרים מסויימים שעולה בהם הצורך ניתן גם להוציא צווי מניעה שימנעו שימוש ברכוש עד למתן צו קיום הצוואה.

   מעת שניתן צו קיום צוואה ניתן לממש את הירושה, אך במקרים בהם מוגשת בקשה לערעור על החלטה של רשם או בקשה לתיקון או ביטול צו קיום צוואה, הרשם לענייני ירושה רשאי להורות על עיכוב ביצוע צו קיום הצוואה.

   נקבע כי לעיתים ניתן לעכב את הביצוע, עוד בטרם להגשת הביטול או התיקון, על מנת לאפשר למבקש להגיש את בקשתו מבלי שמימוש הירושה ירוקן את בקשתו לביטול או תיקון מתוכנה. במקרה שלא תוגש בקשת ביטול או תיקון תוך שבועיים, עיכוב ביצוע צו קיום הצוואה יתבטל.

   מה עושים כשאחד מהיורשים מעכב קיום צוואה?

   אם אחד היורשים מכתת רגליו במימוש הצוואה ומעכב את ביצועה, למשל באמצעות אי התייצבות לבנק, ניתן לשקול לפנות לבית המשפט שיחייב את היורש לפעול בהתאם ואף ימנה במקרה הצורך מנהל עיזבון שתפקידו יהא לחלק את הירושה בין היורשים בהתאם לצו קיום הצוואה.

   התנגדות לצוואה לא תקפה

   בסיכום הדברים, צוואה לא תקפה תוביל את היורשים להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה. בית המשפט אמנם יכבד את רצון המת ויעשה ככל הניתן על מנת לקיים את הוראות הצוואה, אך לעיתים לא יהא מנוס מלפסול הוראה בצוואה, ובמקרים מסוימים אף יאלץ בית המשפט לפסול את הצוואה כולה ולחלק את הירושה על פי דין.

   עורך דין לענייני ירושה יסייע לכם לערוך צוואה שתהא תקפה, לא תוביל להתנגדות לצוואה ותממש את רצונכם לאחר אריכות ימים.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף