Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  עילות מרכזיות לפסילת צוואה

  כל אדם יכול לערוך צוואה, ובה לקבוע מי יקבל את עזבונו (הכספים, הנדל"ן והרכוש שלו) לאחר מותו. ואולם, ישנם מקרים שבהם הצוואה נפסלת. מאמר זה יציג עילות מרכזיות לפסילת צוואה.

  תוכן עניינים

  השפעה בלתי הוגנת

  טענה לפסילת צוואה בגין השפעה בלתי הוגנת, היא טענה שהצוואה נערכה על ידי המצווה בעת שהופעלו עליו לחצים או איומים שונים, ו/או שהוא רומה – לרוב במקרים שבהם הוא לא היה צלול בדעתו ולא הבין את המשמעות האמיתית של הצוואה. כלומר, הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה.

  כדי להגביר את הסיכוי לכך שהצוואה אכן תיפסל, על המתנגד לצוואה להוכיח את שקיימים ארבעה מבחנים:

  1. תלות ועצמאות: המצווה לא היה עצמאי מבחינה גופנית וגם, ואף בעיקר, מבחינה מנטלית, בזמן עריכת הצוואה.
  2. תלות וסיוע: ישנו יורש שקיבל מעזבונו של המצווה חלק משמעותי יותר (להלן: "הנהנה"), ובינו לבין המצווה התקיימו תנאים של תלות וסיוע. ככל שהסיוע היה יותר רחב ומשמעותי, הסיכוי לפסילת הצוואה בגין השפעה בלתי הוגנת הוא גדול יותר
  3. קשרי המצווה: המצווה, בימיו האחרונים בפרט, לא היה בקשר עם איש ובפרט עם יורשיו, פרט לנהנה
  4. נסיבות עריכת הצוואה: לנהנה היה חלק מרכזי ומשמעותי בעריכת הצוואה (למשל, קישר בין המצווה לבין עורך דין ירושה).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הצוואה היא בלתי חוקית

   עילה מרכזית נוספת לפסילת צוואה היא היותה של הצוואה בלתי חוקית. צוואה בלתי חוקית היא צוואה המכילה תנאים לא סבירים, שמלבד היותם כאלה הם אינם מתיישבים עם החוק.

   לדוגמא, אם המצווה קובע בצוואתו שבנו יקבל את דירתו רק אם יתגרש מאשתו – מדובר בתנאי בלתי סביר ובית המשפט צפוי לפסול צוואה המכילה תנאי שכזה. דוגמאות נוספות הן התניית קבלת הדירה בעשיית מעשה לא חוקי (גניבה, אונס, רצח וכדומה) או בהגירה למדינה אחרת.

   לצד זאת, יש לציין שצוואה בהחלט יכולה להכיל תנאים מסוימים, אך רק כאלה שמתיישבים עם החוק, לדוגמא, המצווה יכול לקבוע בצוואתו שבנו יקבל את דירתו רק כשיגיע לגיל מסוים.

   פגמים טכניים

   תוכן הצוואה הוא לא הגורם היחיד שיכול להוביל לפסילתה. צוואה יכולה להיפסל גם אם היא מכילה פגמים טכניים בלבד.

   למשל, ניתן לפסול צוואה אם היא נכתבה במחשב, ולא בכתב יד. זאת, משום שיש להוכיח שהצוואה נכתבה על ידי המצווה ומשקפת את רצונו האמיתי. גם אם חתימתו של המצווה מופיעה, בכתב ידו, על צוואה שהודפסה במחשב – הצוואה יכולה להיפסל.

   צוואה יכולה להיפסל גם במקרה ההפוך, כלומר, כשהצוואה כתובה כולה בכתב ידו של המצווה, אך היא לא מכילה את חתימתו. כדי שלצוואה יהיה תוקף, היא חייבת להכיל את חתימת המצווה, שכן בהיעדרה נשאלת השאלה האם הצוואה אכן משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, ואם כן – מדוע לא חתם עליה. ייתכן שהדבר מעיד על כך שלא מדובר בצוואה העדכנית ביותר של המצווה. גם היעדר חתימה של העדים יכול להוביל לפסילת הצוואה.

   לסיכום, עילה מרכזית לפסילת צוואה היא השפעה בלתי הוגנת – כלומר הוכחה שהצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה עקב כך שבעת עריכת הצוואה, הופעלו על המצווה לחצים או איומים כלשהם, או שהוא רומה – בדרך כלל, במקרים שבהם דעתו לא הייתה צלולה מכדי להבין את המשמעות האמיתית של הצוואה.

   עילה מרכזית נוספת לפסילת צוואה היא כאשר מדובר בצוואה בלתי חוקית, כלומר מכילה תנאים שלא מתיישבים עם החוק (למשל: אם המצווה קובע בצוואתו שבנו יקבל את דירתו רק במידה ויתגרש מאשתו).
   צוואה יכולה להיפסל לא רק עקב תוכן בעייתי, אלא גם עקב פגמים טכניים בלבד, למשל אם היא נכתבה במחשב ולא בכתב יד, או שהיא לא מכילה את חתימת המצווה ו/או חתימת העדים.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף