Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  ביטול צוואה הדדית לאחר פטירה

  צוואה הדדית היא צוואה ייחודית שנערכת על ידי בני זוג, במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים, תוך שהצוואות מסתמכות אחת על השנייה, לרוב במטרה להבטיח את זכותו של בן הזוג הנותר בחיים ברכוש, ולאחר מכן את זכותם של ילדי בני הזוג או צאצאיהם.

  לעיתים, במרוצת השנים ולאחר פטירת בן הזוג, משתנה רצון בן הזוג הנותר בחיים והוא מבקש לשנות את הצוואה שלו, אך האם אכן אפשר לשנות צוואה הדדית לאחר שבן הזוג נפטר? האם ביטול צוואה הדדית לאחר פטירה יכול לקבל תוקף? לפני שעורכים צוואה הדדית, חשוב לדעת את ההשלכות שלה לאחר מות אחד הצדדים.

  תוכן עניינים

  ביטול צוואה הדדית על ידי בן זוג לאחר פטירת המנוח

  בניגוד לצוואה רגילה, לצוואה הדדית יש תנאי ביטול ייחודיים לאופייה ההסכמי. במקרה שבן זוג שנותר בחיים מבקש לבטל צוואה הדדית לאחר פטירה של המנוח, הוא יכול לעשות זאת באמצעות אחת מהאפשרויות שלהלן בהתאם לחוק הירושה:

  העיזבון טרם חולק – על מנת לבטל צוואה הדדית לאחר פטירת המנוח ובטרם חולק העיזבון, על בן הזוג להסתלק מחלקו בעיזבון המנוח, המגיע לו על פי הצוואה ההדדית. לאחר שיסתלק וימנע מלרשת את עיזבון המנוח, יוכל בן הזוג לערוך צוואה חדשה כרצונו.

  העיזבון כבר חולק – על מנת לבטל צוואה הדדית לאחר פטירת המנוח ולאחר שהעיזבון חולק, על בן הזוג להשיב את כל החלק שירש לעיזבון המנוח. אם ניתן להשיב את הרכוש שירש בעין עליו לעשות זאת, ובמקרה שלא ניתן עליו להשיב את שווי חלקו לעיזבון. לאחר השבת הרכוש או שוויו, יוכל בן הזוג לערוך צוואה חדשה כרצונו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הוראה בצוואה הדדית ששוללת את ביטול הצוואה לאחר הפטירה

   חוק הירושה מאפשר לבני זוג שעורכים צוואה הדדית, להוסיף בצוואתם הוראה אחרת בניגוד להוראות הקבועות בחוק לגבי ביטול צוואה על ידי אחד מבני הזוג לאחר פטירת המנוח.

   כך למשל ניתן לקבוע שעל בן הזוג להשיב רק חלק מסויים שיש לעיזבון המנוח אם יבקש לבטל את הצוואה, או שיש להשיב רכוש מסויים בעין בלבד ולא רק את שוויו. יחד עם זאת לא ניתן לשלול לחלוטין את הזכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.

   ביטול צוואה על ידי בית משפט

   בשנת 2005 תוקן חוק הירושה, בתיקון לחוק הוגדרה צוואה הדדית כצוואה שנערכת בין בני זוג מתוך הסתמכות של בני הזוג זה על צוואתו של זה.

   המשמעות היא שכאשר מוגשת בקשת ביטול צוואה על ידי בית משפט, בית המשפט יוצא מנקודת הנחה שבני הזוג הסכימו ביניהם והסתמכו אחד על צוואתו של השני.

   על כן בית המשפט יקבע שיש לקיים את ההסכמה ביניהם, ולא לבטל את הצוואה לאחר מות בן הזוג, אלא אם בן הזוג מוותר על חלקו בירושה, או במקרים חריגים אחרים, בהם יוכחו פגמים בעריכת הצוואה עצמה או בכשירות המצווים.

   כך למשל במקרים בהם לא ניתן לקיים את הצוואה, יתכן שסעיפים בה יבוטלו ואף הצוואה כולה.

   גם במקרים בהם יוכח שבן הזוג שנפטר לא היה כשיר לערוך צוואה בעת עריכת הצוואה ההדדית או במקרים של השפעה בלתי הוגנת יתכן והצוואה תפסל על ידי בית המשפט.

   חשוב לציין שבניגוד לצוואה רגילה בה במקרה שיורש לוקח חלק או שהוא עד לעריכת הצוואה, היא תבוטל; במקרה של צוואה הדדית, מעצם מהותה, הצוואה מחייבת את נוכחות שני בני הזוג, שהם גם יורשים זה בצוואתו של זה, ועל כן, כמובן, נוכחות בן הזוג לא פוסלת את הצוואה.

   ביטול צוואה הדדית שנערכה לפני שנת 2005

   לפני שנת 2005 בן זוג יכל לבטל צוואה הדדית, מבלי שבן זוגו ידע על כך שהוא ביטל את הצוואה, ובכל זאת לרשת את חלקו בצוואת בן הזוג. על כן, במקרים בהם הצוואה הדדית נערכה לפני שנת 2005, נדרש ממי שמבקש להתנגד לה, להוכיח שבני הזוג הסתמכו זה על צוואתו של זה.

   עריכת צוואה הדדית במחשבה תחילה

   בשורה התחתונה, צוואה הדדית כובלת את בני הזוג זה לצוואתו של זה, מתוך הסתמכות על צוואת האחר.

   היתרונות בכך הם הבטחת זכות בן הזוג לרשת את בן זוגו בעודו בחיים, והבטחת הזכות לרשת ליורש המוסכם ביניהם לאחר מות שני בני הזוג.

   יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון שיתרון זה מקשה על ביטול הצוואה של בן הזוג שנותר בחיים, לאחר פטירת בן הזוג.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף