Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  ביטול צוואה על ידי בית משפט [מדריך משפטי 2024]

  לצוואה מעמד מיוחד במשפט הישראלי, הכלל הנהוג בבתי המשפט הוא כי מצווה לכבד את רצון המת. אף על פי כן, לעיתים ישנם מקרים שאין מנוס מלבטל את הצוואה או הוראות בה.

  למשל במקרה של הוראות לא חוקיות, או כשנראה כי המצווה לא היה כשיר בעת עריכתה הצוואה. במקרים אלו יאלצו היורשים להגיש הליך ביטול צוואה על ידי בית משפט, בהליך זה, לבית המשפט ישנה סמכות להורות על ביטול הצוואה, או חלק מהוראותיה.

  תוכן עניינים

  הכלל: בית המשפט לא ימהר להורות על ביטול צוואה

  כלל גדול בדיני הירושה הוא כיבוד רצון המת, בית משפט קבע כי כיבוד רצון המת מעוגן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולעניין זה יפים דברי כבוד השופט חשין בפסק הדין המפורסם בע"א 1212/91 קרן לב"י ואח' נגד פליציה בינשטוק ו-4 אח':

  "הכלל הגדול הוא, ששומה עלינו – החיים – לכבד את רצונו של המת, ומחובתנו לעשות כמיטב יכולתנו, כדי ליתן תוקף לכוונתו כפי שזו באה לידי ביטוי בצוואתו. בסוף – כל – הסופות, המת לא הזיק לאיש – הוא לא ציווה אלא את רכושו – ולכאורה אין טעם שלא נכבד את רצונו באשר לחלוקת נכסיו אחרי מותו. והנה, למרות כלל גדול וחשוב זה באשר לכיבוד רצונו של המת – והוא – בריח – התיכון במשפט הצוואות – באים אנו – החיים, וכמו מבטלים אנו את רצונו".

  עוד הוסיף כבוד השופט חשין בפסק הדין, כי התעלמות מהכלל של כיבוד רצון המת יש בה פגיעה בכבוד האדם:

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   "התעלמות מרצונו של המת יש בה מידה גדושה של פאטרנליזם – אפשר אף פגיעה בכבוד האדם – ויהיו מי שיוסיפו ויאמרו, כי יש בה בהכרעה לא-מעט התנשאות וארוגנטיות: שהחי יקבע את גורלו של המת, על אף שהמת הביע רצונו – בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים – כיצד יחולק רכושו לאחר-מותו. בעודו בין החיים החליט פלוני על מעשיו כרצונו, ואיש לא אמר לו מה יעשה; עתה, משהלך לעולמו, החי מחליט עבורו, ובניגוד לרצונו המפורש, ומקציני-בלשון יאמרו, הנה נתקיימה בנו האמירה: כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת".

   לאור קביעות אלה, ביטל צוואה על ידי בית משפט הינו הליך מורכב ולא פשוט כלל, בית המשפט יבחן בחינה קפדנית ומעמיקה של הראיות המובאות בפניו, ולא ימהר להורות על ביטול הצוואה.

   אינפוגרפיקה-ביטול צוואה על ידי בית המשפט

   3 דרכים לביטול צוואה [סעיף 36 לחוק הירושה]

   ביטול צוואה על ידי המצווה יעשה בשלוש דרכים המנויות בסעיף 36 לחוק הירושה התשכ"ה-1965:

   1. ביטול מפורש באחת הדרכים לעשיית צוואה – צוואה בכתב יד תבוטל בכתב ידו של המצווה, צוואה בפני עדים תבוטל בפני העדים, צוואה בפני רשות תבוטל בפני הרשות לפניה נערכה וצוואה בע"פ תבוטל בע"פ בפני העדים.
   2. השמדת הצוואה – השמדתה של הצוואה צריכה להעשות על ידי המצווה עצמו בלבד על מנת שהצוואה תחשב כמבוטלת.
   3. עריכת צוואה חדשה – צוואה חדשה תבטל צוואה קודמת הסותרת את הוראות הצוואה החדשה.

   ביטול צוואה על ידי השמדתה

   כאמור, בהתאם לסעיף 36 לחוק הירושה ביטול צוואה יכול להתבצע על ידי השמדתה. כאשר המצווה משמיד את הצוואה, ישנה חזקה שהוא התכוון בכך לבטל את הצוואה. אם יטענו הזוכים לאחר מות המצווה, כי הצוואה תקפה, נטל ההוכחה יהא עליהם להפוך את החזקה, ועליהם יהיה להוכיח כי המנוח לא התכוון לבטל את הצוואה.

   חשוב להבין כי במקרים בהם תבטלו את צוואתכם הישנה, תחזרו למצב בו אין לכם צוואה כלל, והעזבון שלכם יחולק בהתאם לדיני הירושה הכלליים, במצב זה על היורשים להגיש בקשה לצו ירושה לאחר מותכם.

   לפיכך, במקרים בהם עותק של הצוואה זלג לאחד הזוכים, הזוכה עשוי להגיש התנגדות לצו לירושה, ולטעון כי המנוח לא התכוון להשמיד את הצוואה המקורית ולא התכוון שעזבונו יחולק בהתאם לדיני הירושה, אלא שבכוונת המנוח היה להשאיר בידו את העותק של הצוואה, כך שעזבונו יחולק לפיה.

   על מנת להמנע מהקושי הזה לאחר מות המצווה, מומלץ למצווה לא להסתפק בהשמדת הצוואה בלבד, אלא לפנות גם לאחת הדרכים הפוזיטיביות לביטול צוואה בחוק הירושה, באמצעות ביטולה המפורש באותה הדרך בה נעשתה הצוואה או באמצעות עריכת צוואה חדשה.

   ביטול צוואה בעצם עריכת צוואה חדשה

   בהתאם לסעיף 36 לחוק הירושה עריכת צוואה חדשה מבטלת צוואה קודמת. הצוואה החדשה לא חייבת לכלול סעיף המבטל במפורש את הצוואה הקודמת. והחזקה בחוק היא כי צוואה חדשה מבטלת צוואה קודמת כאשר יש הוראות סותרות בצוואה החדשה.

   המקרה היחיד בו אין רואים בצוואה חדשה כמבטלת את קודמתה, היא אם הצוואה החדשה כוללת סעיפי תוספת לצוואה קודמת, כלומר סעיפים שאינם סותרים את הצוואה הקודמת אלא רק מוסיפים עליה.

   חשוב לקחת בחשבון, כי במקרה בו תוגש התנגדות לצוואה החדשה באחת העילות לביטול צוואה על ידי בית משפט, ובית משפט יפסוק כי הצוואה החדשה בטלה כולה (למשל במקרי השפעה בלתי הוגנת או אי כשירות המצווה), יתכן ובית המשפט עשוי לקבוע כי הצוואה הישנה תהא תקפה והעיזבון יחולק לפיה, וזאת גם במקרים בהם ישנו סעיף המבטל במפורש את הצוואה הקודמת, שכן כל הצוואה בטלה.

   עורך דין ירושה שיש לו ניסיון וידע בתחום ייעץ לכם כיצד מומלץ לבטל את הצוואה הישנה, מה הסיכונים ומה ההשלכות של כל אחת מדרכי ביטול הצוואה בהתאם לסעיף 36 לחוק הירושה.

   ביטול צוואה שהופקדה

   כל אדם שערך צוואה רשאי להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה. במקרה שאדם עורך צוואה חדשה והוא מפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה, הצוואה הישנה תראה כמבוטלת בהתאם לסעיף 36 לחוק הירושה.

   יחד עם זאת, על מנת להימנע ממקרים בהם זוכים בצוואה יטענו כנגד תקפות הצוואה החדשה, ויביאו כראייה את הצוואה הישנה שלא נמחקה אצל הרשם לענייני הירושה, כמו גם במקרים בהם אדם לא מעוניין להפקיד צוואה חדשה עדיין, אך מבקש לבטל צוואה ישנה, מומלץ לבטל צוואות שהופקדו אצל הרשם לענייני ירושה.

   לצורך ביטול הצוואה, יש לפנות לרשם לענייני ירושה ולבקש למשוך/למחוק את הצוואה שהופקדה. רק המצווה יכול לבקש את ביטול הצוואה; הצוואה המקורית תמסר לידי המצווה בלבד, והעותק הסרוק ימחק ממרשם הצוואות.

   חשוב להבין כי משיכת הצוואה שהופקדה לא תבטל את תוקף הצוואה, וזה יעשה רק בהתאם ל3 הדרכים לביטול צוואה המנויות בסעיף 36 לחוק הירושה.

   ביטול צוואה הדדית

   צוואה הדדית בין בני זוג היא צוואה המחייבת את בני הזוג להוריש קודם זה לזו, ולאחר מותם, להוריש למי שיקבעו בצוואתם, לאור כך ביטול צוואה הדדית כולל תנאים נוספים על ביטול צוואה רגילה.

   ביטול צוואה הדדית יעשה בחיי המצווים באמצעות הודעה לבן הזוג ולאחר מכן שתי הצוואות יבוטלו. כלומר בניגוד לביטול צוואה על ידי מצווה יחיד, לא מספיק לערוך צוואה חדשה או להשמיד את הצוואה הנוכחית, אלא יש חובה להודיע לבן הזוג על ביטול הצוואה בטרם לביטולה.

   לאחר מות אחד המצווים ביטול צוואה הדדית יעשה באמצעות ויתור של בן הזוג שנותר בחיים על חלקו בירושה של בן הזוג שנפטר. במקרה שהירושה כבר חולקה, על בן הזוג להשיב את חלקו בירושה לעזבון בעין, ואם לא ניתן להשיבו בעין, ישיב את חלקו בשווי, לצורך ביטול הצוואה ההדדית.

   ביטול צוואה על ידי נוטריון

   ביטול צוואה על ידי נוטריון יעשה באופן מפורש בפני הנוטריון שערך את הצוואה, באמצעות השמדת הצוואה, או באמצעות עריכת צוואה חדשה.

   ביטול צוואה על ידי בית משפט

   כאשר ישנה מחלוקת בין היורשים על הצוואה או חלקים בה, ניתן להגיש התנגדות לצוואה לרשם לענייני ירושה שיעבירה לבית המשפט לדון בהתנגדות. יצויין כי במקרים בהם יורש מסרב למכור דירה מתוך העזבון, ההליך המתאים יהא פירוק שיתוף בדירה, ואין מקום להגיש התנגדות לצוואה.

   התנגדות לצוואה תוגש מחמת אחת העילות לביטול צוואה המנויות בחוק הירושה. לפניכם העילות העיקריות לפיהן יתבצע ביטול צוואה על ידי בית משפט:

   • אי כשרות לערוך צוואה – עילה הנוגעת לכשרותו של המצווה עצמו, במקרה שיקבע כי המצווה עצמו לא היה כשיר לערוך צוואה, הצוואה כולה תבוטל על ידי בית המשפט. מי שאינו כשיר לערוך צוואה הוא קטין, פסול דין וכל מי שיקבע בית המשפט שלא היה כשיר בהתאם לחוות דעת וראיות שיראה לנכון, למשל במקרים של אי צלילות, אי כשרות קוגניטיבית וכו'.
   • השפעה בלתי הוגנת –עילות כגון אונס, כפייה, תחבולה, תרמית וכיוצ"ב שהשפיעו על המצווה באופן לא הוגן, עד כדי שהוא שינה את צוואתו והורה בה בניגוד לרצונו החופשי.
   • צוואה לטובת זוכה – מקרה מיוחד של השפעה בלתי הוגנת, כאשר אחד הזוכים היה מעורב בעריכת הצוואה, המצב יכול להביא לביטול הצוואה. יצויין כי לא מספיקה רק מעורבות אחד מהזוכים ויש להוכיח שמעורבותו של הזוכה השפיעה על עריכת הצוואה באופן בלתי הוגן.
   • עילות הנוגעות לאפשרות ביצוע הצוואה בפועל – כגון צוואה בלתי מוסרית, צוואה שאינה ברורה, צוואה בלתי אפשרית לביצוע וצוואה בלתי חוקית. במקרים אלה לבית המשפט סמכות לבטל את מקצת הצוואה בהתאם לסעיף 38 לחוק הירושה.

   ביטול מקצת הצוואה [סעיף 38 לחוק הירושה]

   בהתאם לסעיף 38 לחוק הירושה, במקרים בהם ישנה הוראה בצוואה שאינה חוקית, אינה מוסרית או בלתי אפשרית, לבית המשפט סמכות לבטל את ההוראה, אך לא את הזכייה כולה, ושאר חלקי הצוואה לא יבוטלו בכללותם אלא רק החלקים שאינם חוקיים, מוסריים או בלתי אפשריים.

   ביטול צוואה בנסיבות הראויות

   בסיכומם של דברים, הפסיקה בישראל נותנת מקום של כבוד לדברי המת ולהוראותיו האחרונות, והנטל על המתנגד לקיום צוואה אינו פשוט, אך ישנם מקרים בהם אין מנוס מלנהוג בניגוד להוראות שנכתבו בצוואה. מקרים אלו יבחנו בהתאם לעילות, הראיות והעדויות שיובאו בפני בית המשפט שבמקרים המתאימים ובנסיבות הראויות, יפסוק בניגוד להוראות הצוואה.

   האם כדאי לבטל צוואה בבית משפט?

   יש לשקול את כלל השיקולים בטרם לביטול צוואה על ידי יורשים, בבית המשפט. כך כדאי לשקול את ההשפעות הרגשיות של ביטול הצוואה עליכם, אל מול ההשלכות של קיום הצוואה.

   בנוסף יש גם שיקולים פרקטיים. כך למשל, ישנן צוואות בהן יש תניית סילוקין, הקובעת שיורש שיתנגד לצוואה בבית המשפט, יאבד את חלקו בירושה.

   במקרה של תניית סילוקין, יורש שיתנגד לצוואה לוקח סיכון – אם בית המשפט יקבע שמדובר בהתנגדות סרק, חסרת תום לב, שהעילות שלה הן קלושות, בית המשפט יפעיל את התנאי בצוואה, והיורש יאבד את חלקו בירושה.

   מנגד אם ההתנגדות תמצא מוצדקת, ובית המשפט יקבע למשל שהופעלה על המנוח השפעה בלתי הוגנת או שהוא לא היה כשיר לערוך צוואה, בית המשפט עשוי לבטל את הצוואה, וכך תזכו לצדק.

   ביטול אוטומטי של צוואה בעל פה

   צוואה בעל פה היא צוואה שנמסרת בעל פה לשני עדים, על ידי אדם גוסס שעומד בפני המוות, או שמאמין כי הוא עומד למות, בנסיבות מוצדקות. על מנת שהצוואה תהיה תקפה, על העדים להבין את השפה בה מסר המצווה את צוואתו לעדים, ולאחר מכן לכתוב את הוראותיו של המצווה ולהפקידן אצל הרשם לענייני ירושה.

   תנאי נוסף של צוואה בעל פה, היא שהיא תקפה למשך 30 יום בלבד, ולאחריהם מבוטלת באופן אוטומטי. כלומר, אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכת הצוואה בעל פה, והמצווה נותר בחיים במשך למעלה מחודש ימים לאחר שהקריא את צוואתו בעל פה לשני עדיו, הצוואה תבוטל אוטומטית.

   על אף שצוואה בעל פה מתבטלת אוטומטית בחלוף 30 יום מחלוף הנסיבות שהצדיקו את עריכתה, הנסיבות שהצדיקו את עשייתה עשויות להיות נתונות לפרשנות. כמו כן מהימנותה של צוואה בעל פה, היא נמוכה ועתירה בקשיים לקיומה.

   לכן מומלץ למנוח שנותר בחיים לאחר שערך צוואה בעל פה, לא להסתמך על ביטולה האוטומטי בחלוף הזמן, אלא לערוך צוואה תקפה חדשה, שתביע את רצונו באופן חד משמעי, ותהיה תקפה לאחר מותו.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   צוואות שאלות ותשובות

   איך מקבלים העתק צוואה?

   בטרם למותו של המצווה לא ימסר העתק צוואה לאף אדם אחר מלבד המצווה.
   לאחר מותו של המצווה, כל אדם בעל עניין בצוואה רשאי לפנות ללשכת הרשם לענייני ירושה בבקשה לקבל העתק צוואה. על המבקש לציין את העניין שיש לו בצוואה, והרשם רשאי להתיר לו לעיין בה או בחלק מהצוואה, או להורות על מסירת העתק צילומי למבקש, מהחלק שהותר לו לעיון.

   האם יש חובה להפקיד צוואה?

   לא. החוק לא מחייב את הפקדת הצוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה, והצוואה תהא תקפה גם אם לא הופקדה אצל הרשם.
   יחד עם זאת מומלץ להפקיד את הצוואה אצל הרשם. הפקדת הצוואה מבטיחה את שמירת הצוואה, מהווה ראיה לכאורה שהמצווה הוא האדם שהפקיד אותה וראיה לכאורה שהצוואה נעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה, ומקלה על איתור הצוואה לאחר אריכות ימים של המצווה.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף