Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  סכסוכי ירושה בין אחים [מדריך משפטי 2024]

  סכסוכי ירושה בין אחים הם כנראה הסכסוכים הקשים והנפיצים מכל סכסוכי הירושה. מדובר במטען רגשי ארוך שנים, שמתפרץ כאשר ההורה נפטר ומותיר אחריו ירושה.

  פטירת המנוח וחלוקת העזבון מעלים מן האוב טראומות ילדות ורגשות עזים שמגבירים את המתח שלאחר אובדן ההורה ומחריפים את הסכסוך. איך מתמודדים בהצלחה עם סכסוך הירושה?

  תוכן עניינים

  תופעה כאובה: סכסוכי ירושה

  סכסוכי ירושה הם תופעה כאובה שיכולה לפרק את המשפחה כולה. הם מערבים את הטרגדיה של המוות ותחושות האובדן, עם החמדנות הטבעית הטבועה בכל אדם, והיצריות הלוהטת של הקשר הבין אישי הראשוני ביותר של האדם, הקשר המשפחתי.

  בניגוד לסכסוכי גירושין שם מופנה הזעם למקור הזעם (הגרוש או הגרושה), בסכסוכי ירושה מקור הזעם שהוא ההורה המצווה, הלך לבית עולמו ולא ניתן להפנות אליו עוד את הכעס, כך כל הרגשות העזים מתפרצים ביתר שאת כלפי מי שנותר במערכה, שהם האחים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   גורמים לסכסוכי ירושה בין אחים

   סכסוכי ירושה בין אחים יכולים להיגרם ממגוון גורמים, סיבות ועילות, והם מועצמים במיוחד כאשר עוד בטרם למות המנוח לא שרר השלום בין האחים, או בין האחים למנוח.

   דוגמאות לגורמי סכסוכי ירושה כוללות למשל את המקרה הקלאסי של צוואה מנשלת או צוואה שאינה מחלקת באופן שוויוני את הירושה בין האחים. ולעיתים אף במקרים של חלוקה שוויונית כאשר קיים פער כלכלי ניכר בין האחים.

   גורמים נוספים יכולים להיות, מקרים בהם יורש מסרב למכור דירה, בעוד שאר היורשים מעוניינים למכור אותה. או מקרים בהם במהלך חיי המוריש הוא הוציא כספים רבים על אחד מהאחים, או שאח אחד היה קרוב במיוחד למנוח ושאר האחים היו מנוכרים, שאז עשויות לעלות טענות להשפעה בלתי הוגנת על המנוח.

   סכסוכי ירושה בין אחים על רקע טיפול בהורים

   כאשר אחד מהאחים טיפל בהורים יותר משאר אחיו יכולים להיווצר סכסוכי ירושה המבוססים על מספר עילות. אחת מהן היא במצב שהירושה חולקה באופן שוויוני, והאח שטיפל בהוריו יותר מרגיש שהוא זכאי לחלק גדול יותר בירושה על רקע הטיפול בהורים שהצריך ממנו יותר זמן ומשאבים מאשר משאר האחים.

   עילה נוספת היא מצב בו האח שטיפל בהורים קיבל מנה גדולה יותר מהירושה או אף קיבל חלק מהנכסים שלהם לידיו בטרם למות המצווה, ובכך הקטין מלכתחילה את העזבון. כך למשל במקרה בו הורה נזקק לאפוטרופוס ואחד מהאחים מונה לשמש לו כאפוטרופוס על רכושו, או במקרה בו אחד האחים היה חתום על ייפוי כוח מתמשך.

   במקרים אלה יש בידי האח כוח רב הנוגע לנכסיהם של ההורים, כמו כן יש לו השפעה ניכרת על עריכת הצוואה. השפעה זו עלולה להיות מקור סכסוך ירושה עקוב מדם, ולהוליד טענות בעניין כשרות המצווים, השפעה בלתי הוגנת ואף מעורבות בעריכת הצוואה.

   סכסוכי ירושה בעקבות חלוקה לא שוויונית

   סכסוכי ירושה בין אחים עשויים להתפתח בעקבות חלוקה לא שוויונית של העיזבון בין האחים. לעיתים במכוון, על ידי נישול אחד הילדים או יותר מהצוואה או על ידי כך שאחד הילדים מקבל יותר מהאחרים, ולעיתים אף לא במודע, למשל במקרים של חלוקה בעין של מקרקעין, כאשר יש כמה נכסים או של מטלטלין ופריטים בעלי ערך גבוה (כגון תכשיטים, ציורים בעלי ערך רב, פריטי אספנות וכו').

   סכסוכי ירושה יכולים להתפתח גם בשל חלוקה לא שוויונית שהתרחשה בטרם לפטירת המנוח, כלומר כאשר אחד האחים מקבל מהמצווה דירה במתנה בעודו בחיים, למעשה שווי העזבון כולו, קטן. במקרים אלה, חלוקה "שוויונית" באופן אריתמטי, עשויה להראות לשאר האחים כחלוקה שאינה שוויונית שכן אותו יורש כבר זכה בחייו לקבל נכס בעל שווי רב.

   עורך דין ירושה יכול למנוע סכסוכים רבים עוד בטרם לפטירת המנוח, כבר בעת עריכת הצוואה, באמצעות עריכת צוואה מקצועית שתצפה פני עתיד ותשקף למצווה את ההשלכות של כל סעיף בצוואה, ותעמיד בפניו את האפשרויות השונות. למשל במקרים בהם המנוח מבקש שפריטי הערך יחולקו בעין בשל ערך סנטימנטלי, ניתן יהא להוסיף סעיף שיאזן את שווי פריטי הערך.

   פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים

   חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע זכות מפורשת לכל שותף במקרקעין בכל עת לפרק את השיתוף במקרקעין. פירוק שיתוף במקרקעים בין אחים יכול להתבצע בהסכמה ביניהם או במקרים בהם אין הסכמה בין האחים, למשל כאשר יורש מסרב למכור דירה, על האחים האחרים להגיש תביעה לפירוק שיתוף.

   בהתאם לחוק המקרקעין ולפסיקה הנוהגת, הכלל הוא שכאשר אחד מהשותפים במקרקעין מבקש את פירוק השותפות, בהעדר נסיבות מיוחדות שימנעו את פירוק השיתוף, בית המשפט יכפה את הפירוק על השותף שמסרב לפירוק. רק במקרים חריגים, בהם בית המשפט ימצא שהתביעה לפירוק שיתוף הוגשה בחוסר תום לב, בית המשפט ידחה את הבקשה לפירוק שיתוף.

   פירוק השותפות יעשה ככל הניתן בחלוקה פיזית של המקרקעין ("בעין"), בתוספת של תשלומי איזון ככל הנדרש, אלא אם לא ניתן לחלק את המקרקעין באופן פיזי, למשל במקרים בהם אין אפשרות מבחינת דיני התכנון והבנייה, או אם חלוקת המקרקעין באופן פיזי תגרום נזק לאחד השותפים או יותר.

   במקרים שלא ניתן לחלק את המקרקעין בחלוקה פיזית, המקרקעין יחולקו באמצעות מכירה של המקרקעין, לאחד או יותר מהשותפים או לצד שלישי, וחלוקת הרווח שיתקבל בעבור המקרקעין.

   כיצד מתמודדים עם סכסוכי ירושה בין אחים

   במקרים בהם יש סכסוך ירושה בין האחים ישנן שתי אפשרויות לניהול העיזבון, האחת היא להגיש התנגדות לירושה או התנגדות לצוואה. האפשרות השנייה היא לפנות להליכי גישור במטרה להגיע להסכם בין יורשים.

   התנגדות לצוואה

   לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, לכל בעל עניין בירושה, נתונה הזכות להגיש התנגדות לצוואה במועד שהקצה לכך הרשם לענייני ירושה. התנגדות לצוואה תוגש מחמת העילות המנויות בחוק הירושה לביטול הצוואה.

   העילות העיקריות בגינן ניתן לבקש לבטל צוואה או חלקים בה:

   • אי כשירות המצווה לערוך צוואה – קטין או פסול דין לא כשירים לערוך צוואה על פי החוק. כמו כן בית המשפט יבחן גם מקרים של אי צלילות, ליקוי קוגניטיבי, חוסר הבנה של המצווה וכו'. במקרים בהם יובאו ראיות לפיהן היה למצבו של המנוח השפעה על עריכת הצוואה באופן שאינו תואם את רצונו האמיתי של המנוח, בית המשפט עשוי לקבוע כי הצוואה בטלה.
   • השפעה בלתי הוגנת – במקרים של כפייה, תרמית, תחבולה או שאחד הזוכים בירושה היה מעורב בעריכת הצוואה, בית המשפט עשוי לקבוע כי הצוואה בטלה. יצויין כי לא כל מעורבות בעריכת הצוואה תביא לידי ביטולה, ולבית המשפט שיקול דעת נרחב לבחון כיצד השפיעה מעורבות הזוכה והאם היה בה כדי להשפיע על המנוח באופן בלתי הוגן.
   • הוראות שלא ניתן לבצע – כגון הוראות לא חוקיות, לא מוסריות, לא ברורות או לא ניתנות לביצוע. במקרים של הוראות שלא ניתן לבצע בית המשפט יפסול את ההוראות ויקיים ככל הניתן את שאר החלקים בצוואה.

   גישור בסכסוכי ירושה

   במקרים בהם יש אי הסכמה בין יורשים, בעיקר כשמדובר באחים, הדרך המומלצת היא לפנות להליך גישור ולהגיע להסכם בנוגע לחלוקת העיזבון. הגעה להסכם פשרה, תייתר הליכים משפטיים יקרים ועקובים מדם שיכולים לעלות לכם לא רק בכסף רב אלא גם בקשרים משפחתיים.

   מגשר בעל ניסיון בסכסוכי ירושה מיומן לראות את הדינמיקה המשפחתית ואת המאפיינים הרגשיים ה"קדומים" של הסכסוך, ויוכל לסייע לאחים להגיע להבנות ביניהם ואף להסכם בין יורשים.

   הסכם בין יורשים

   הסכם שנערך בטרם לחלוקת העיזבון נקרא "הסכם בין יורשים", והוא מסדיר את החלוקה בין היורשים בהתאם להסכמות ביניהם ובניגוד לאופן שנקבע בצוואה או בחוק הירושה.

   הסכם בין יורשים יכול להערך בין היורשים בלבד, והוא אינו יכול לכלול מי שאינו נכלל בצוואה, או בירושה על פי דין. אם היורשים מעוניינים להעביר רכוש למי שאינו נכלל בירושה, ניתן לעשות זאת באמצעות הסתלקות מהעיזבון לטובת בן זוג, ילד או אח של המצווה בלבד; או לטובת כל אדם אחר, בהסכם רגיל להעברת רכוש, לאחר חלוקת העיזבון.

   יצויין כי להעברת זכויות בהסכם לאחר חלוקת העיזבון תהיינה השלכות מיסוי אחרות מאשר במקרה של העברת זכויות בהסכם בין יורשים.

   כיצד פותרים סכסוך ירושה בין אחים?

   סכסוכי ירושה בין אחים עלולים להתלהט ולהפוך לסכסוך קשה ומר, במיוחד כאשר הסכסוך כבר החל לקרום עור וגידים עוד בטרם למות המצווה.

   עורך דין לענייני ירושה יעניק לכם את הכלים להתמודד עם סכסוך הירושה, ויסייע לכם להתנהל בתוכו ולבחור את דרך פתרון הסכסוך הנכונה לכם כמשפחה, באמצעות פנייה לגישור והגעה להסכם, או באמצעות הגשת התנגדות וניהול ההליך בבית המשפט לענייני משפחה.

   האם צוואה מונעת סכסוכי ירושה בין אחים?

   על פי הדין, ירושה מחולקת באופן שווה בין האחים, כל עוד לא נערכה צוואה. על אף שהחלוקה היא שווה, לא כולם מרגישים שהיא הוגנת, ויש מקום רב לסכסוכים בין אחים כשהירושה מחולקת על פי דין.

   ישנם סכסוכים בין אחים מהורה אחד בלבד, כאשר נפטר ההורה המשותף לכל האחים, עשויים להתקיים סכסוכים בין האחים הדורשים שההורה השני שלהם יהיה זה שיקבל את מחצית הירושה.

   בנוסף יכולים להתנהל סכסוכים או בין אחים שסבורים שהם זכאים לחלק גדול יותר בירושה, למשל אם הם טיפלו במנוח, או שאח אחר קיבל מהמנוח כספים רבים.

   צוואה שתשקף את רצונו של המוריש, ותקבע במדויק מה הרכוש שהוא מבקש להעביר לילדיו, יכולה להפחית את סכסוכי הירושה בין האחים, אם היא ערוכה היטב.

   איך לנסח צוואה שתמנע סכסוכי ירושה בין אחים?

   על מנת שהצוואה תפחית את הסכסוכים בין האחים, עליה להיות ברורה ומנומקת. אם הצוואה מחלקת את הירושה באופן שאינו שוויוני, מומלץ לנמק את החלוקה השונה. למשל במקרה שאח אחד קיבל דירה במתנה, ומנוח מבקש לאזן את המתנה הזו לאחר מותו ולתת ליתר האחים חלק גדול יותר בירושה, מומלץ בתוקף לנמק זאת באופן ברור.

   נימוק הצוואה יסייע לילדים להבין את רצונו של המנוח וייתן להם תחושה של סגירת מעגל, מבלי להותיר בהם שאלות לא פתורות רבות שיביא להחרפת הסכסוך. בנוסף נימוק הצוואה יסייע גם בהתגוננות מפני התנגדות לצוואה, ויחזק את הטענות שהמנוח היה כשיר לערוך צוואה.

   עוד חשוב לערוך צוואה תקפה, רצוי בעדים או בפני רשות, עם סעיפים ברורים, ולשקול אף לערוך אותה בווידאו, כך שהאחים יוכלו לחזות בכל ההליך ולהיוודע בעצמם לתוקפה של הצוואה.

   בנוסף אם ידוע לכם שהילדים עלולים להיקלע לסכסוך ביניהם, ניתן לשקול להוסיף תנאי שיסלק יורש שיתנגד לצוואה, מחלקו בירושה. תנאי זה יכול לצמצם התנגדויות קטנוניות לצוואה, ולצמצם את סכסוכי הירושה הקשים בין האחים.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף