Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  4 מבחנים שיחשפו השפעה בלתי הוגנת על צוואה

  לרצון המצווה מעמד בכורה בדיני הירושה ובית המשפט לא יבטל צוואה בקלות. יחד עם זאת ישנם מצבים חריגים בהם הוראות צוואה יפסלו. כך חוק הירושה קובע כי הוראות צוואה שנעשו תחת השפעה בלתי הוגנת, הן בטלות.

  מתי בית המשפט יקבע שהייתה השפעה בלתי הוגנת על צוואה שתוביל לפסילתה? והאם כל השפעה של יורש על מנוח הינה בלתי הוגנת? הפסיקה נתנה מענה לשאלות אלו באמצעות 4 מבחנים עיקריים שיעזרו לבחון את קיומה של השפעה בלתי הוגנת על צוואה.

  תוכן עניינים

  כשירות המנוח ושינויים מחשידים בהתנהגותו

  בית המשפט יבחן את כשירות המנוח וצלילותו בעת כתיבת הצוואה, האם התרחשה ירידה קוגניטיבית משמעותית, ירידה במצבו הנפשי וכדומה בטרם לעריכת הצוואה.

  בנוסף בית המשפט יבחן שינויים מחשידים בהתנהגות המנוח, בפרט כאשר הם התרחשו בסמוך למועד כתיבת הצוואה. כך למשל נישול או הדרה לא מנומקים של יורשים על פי דין, עשוי להעיד על השפעה בלתי הוגנת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   גם שינוי לא מוסבר ברצון המנוח, כמו למשל במקרים בהם המנוח עורך צוואה חדשה שהיא שונה משמעותית מהצוואה הישנה, בלא כל נימוק סביר, עשוי להעיד על השפעה בלתי הוגנת.

   האם המנוח היה תלוי ביורש תלות מקיפה ויסודית?

   במקרים בהם המנוח תלוי באדם אחר באופן מקיף ויסודי שניתן להניח שרצונו החופשי נשלל ממנו ניתן לחשוף השפעה בלתי הוגנת על עריכת צוואה, אלא אם יוכח היפוכו של דבר.

   המבחנים העיקריים לבחינת תלות מקיפה ויסודית ביורש הינם:

   היקף התלות

   ככל שהמנוח נזקק יותר לעזרתו של היורש והיקף התלות הוא רחב יותר כך גוברים הסיכויים שתלותו במנוח הינה מקיפה ויסודית. כך למשל במקרים בהם המנוח מסתמך על היורש למילוי כל צרכיו הבסיסיים, כגון קנייה והכנה של אוכל, תשלום חשבונות, מקלחות, הליכה לשירותים וכיוצ"ב, והיורש הוא היחיד שטיפל במנוח.

   מצבו של המנוח

   ככל שמצבו הבריאותי או הנפשי של המנוח הוא חמור יותר וככל שהמנוח מתקשה יותר לבצע פעולות בסיסיות, כגון לפגוש בני משפחה, לנסוע למקומות, לנהל שיחות טלפון עצמאיות, לקנות לעצמו מצרכים וכו' כך יגבר הסיכוי שהתלות ביורש היא מקיפה ויסודית.

   קרבה פיזית ומשפחתית בין המנוח ליורש

   ככל שהמנוח קרוב יותר ליורש יגבר הסיכוי שהתלות בו היא מקיפה ויסודית. כך למשל במקרים בהם יורש הוא בנו של המנוח ומתגורר בביתו, יש לו אפשרות וגישה קלה יותר להשפיע באופן בלתי הוגן על המנוח.

   ניתוק המנוח מקרוביו ובני משפחתו

   בית המשפט יבחן האם היורש ניתק את המנוח מקרוביו ומבני משפחתו. כך במקרים בהם נוצרו ריבים בין המנוח לבין בני משפחתו הקרובים, ונמנעה מהם האפשרות לבוא לבקר או ליצור קשר באופן אחר, לרבות קשר טלפוני, יתכן ויקבע כי הייתה השפעה בלתי הוגנת.

   חשוב לציין לעניין זה שלא כל מקרה של ניתוק קשרים יעיד על השפעה בלתי הוגנת, פעמים רבות אנשים בגילאים מתקדמים מנתקים קשרים גם עם הקרובים להם ביותר עקב מצבם הנפשי והרפואי.

   בית המשפט יבחן את מעורבותו של היורש בניתוק הקשרים ואת האפשרות והיכולת של המנוח להיוועץ בקרובים לו. כך למשל במקרה בו למנוח יש טלפון בבעלותו ובחזקתו באמצעותו הוא ניהל שיחות, אך הוא לא נהג לנהל בו שיחות עם הקרובים לו, קשה יהיה לטעון שהיורש הוא זה שניתק אותו מכל קרוביו.

   האם היורש ניצל את התלות של המנוח בו?

   בית המשפט יבחן את התנהלות היורש, התנהגותו לצורך הרחקת יורשים אחרים מהמנוח, אמירות שאמר היורש למנוח במטרה להשפיע, האם השפעתו הייתה בלתי הוגנת, אמינותו ומידת תום הלב בה הוא פעל.

   כך למשל בית המבחן יבחן את מודעותו של היורש לאופן עריכת הצוואה, האם היורש הכיר לו את עורך הדין? האם הוא יזם את הפגישות? האם שילם עבורן? האם הסיע את המנוח לעורך הדין? האם היה עד לעריכת הצוואה והאם היה מעורב בעריכתה?

   חשוב לציין שלא כל מעורבות בעריכת הצוואה תחשוף השפעה בלתי הוגנת ותוביל לבטלות הצוואה. כך למשל נקבע שהסעת המנוח לעורך הדין או הכרות בינו לבין העורך דין לא בהכרח יביאו לפסלות הצוואה, אלא בית המשפט יבחן את מכלול הנסיבות ויקבע האם הוא מעיד על השפעה בלתי הוגנת ומעורבות יורש בעריכת הצוואה.

   השפעה בלתי הוגנת עשויה להוביל לביטול הצוואה

   בשורה התחתונה, בית המשפט יבחן כיצד היורש השפיע על המצווה, האם השפעתו שינתה את אופן חלוקת העיזבון והאם היא הייתה בלתי הוגנת.

   במקרה שבית המשפט ימצא כי אכן היית השפעה בלתי הוגנת על עריכת הצוואה, הוא עשוי לבטל הוראות צוואה המעניקות זכויות יתר למי שהשפיע באופן בלתי הוגן על המצווה, או לבטל את הצוואה כולה ולחלק את העיזבון בהתאם לדיני הירושה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף