Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  איך לכתוב צוואה שתמנע מחלוקות בעתיד [מדריך משפטי 2024]

  צוואה היא מסמך משפטי העוסק בחלוקת רכוש שמותיר אחריו אדם לאחר פטירתו בהתאם לרצונו של המצווה. עריכת צוואה צריכה להיעשות לאחר תהליך מחשבה צופה פני עתיד שימנע מחלוקות עתידיות שעלולות להוביל לכך שהצוואה לא תמומש בהתאם לרצון המצווה.

  לפניכם מדריך משפטי מקצועי שירכז את הכלים והידע המשפטי הנדרשים לצורך כתיבת צוואה.

  תוכן עניינים

  10 עצות שיאפשרו לכם לכתוב צוואה אחראית

  1. פנו לעורך דין לענייני ירושה שינסח לכם צוואה אחראית – זו העצה החשובה מכל, שתאפשר לכם לישון בראש שקט ולדעת כי צוואתכם נוסחה כראוי. צוואה שתערך על ידי עורך דין לענייני ירושה, תנוסח בהתאם לתנאי הדין והפסיקה, תמנע מחלוקות בעתיד ותקל על יורשיכם בהליך מימוש הירושה.
  2. ערכו את הצוואה בהתאם לחוק – המנעו מסעיפים הכוללים הוראות לא חוקיות שיפסלו. גם הוראות שהן חוקיות אך הן בלתי מוסריות עשויות במקרים מסויימים להפסל. כך למשל הוראה שתתנה את קבלת הירושה בכך שהיורש יתגרש מאשתו, סביר להניח שתפסל על ידי בית המשפט.
  3. נסחו סעיפים ברורים ופשוטים – הוראות שאינן ברורות ולא ניתן לבצען יפסלו מהצוואה ולא יקויימו, על כן מומלץ לנסח את ההוראות באופן ברור, ענייני ופשוט.
  4. קבעו מי היורשים שלכם באופן ברור – כתבו את כלל פרטיהם האישיים של היורשים, לרבות שמם המלא ותעודת הזהות או מספר מזהה אחר כאשר מדובר באזרח שאינו ישראלי.שימו לב כי קבעתם יורשים בצוואתכם וכי לא כל מטרת הצוואה הינה לשלול יורשים. אמנם ניתן לנסח סעיפים השוללים בבירור יורשים מסויימים מהצוואה, אך עליכם לקבוע בנוסף באופן ברור מי כן ירש אתכם. עוד חשוב לשים לב כי ניתן להוריש רק לבני אדם ולתאגידים, ואינכם יכולים להוריש את רכושכם למשל לציבור שלם, לאדם לא מוגדר או לחיית מחמד.
  5. נמקו סעיפים שמנשלים יורשים – אם בחרתם לנשל יורש על פי דין או להדיר אותו כליל מצוואתכם, נמקו זאת. נימוק הסעיף יבהיר את רצונכם לנשל או להדיר יורש מהצוואה, ואף עשוי להעיד על כשירותכם בעת עריכת הצוואה. בית המשפט פועל בהתאם לכלל לפיו "מצווה לכבד את רצון המת", ויטה לקיים את רצונכם להדיר יורש מהצוואה גם אם מדובר ברצון אכזרי.לעומת זאת אי נימוק הסעיף יכול להעיד כי נישול היורש מהצוואה לא נעשה בהתאם לרצונכם אלא כי נפל פגם בצוואה, למשל שהיורש נשכח מצוואתכם, שמצבכם הקוגניטיבי נפגם או שהופעלה עליכם השפעה בלתי הוגנת.
  6. אל תערבו נהנים בצוואה בעריכתה – מי שיורש את המצווה לא יכול להיות עד לכתיבת הצוואה, ולא יכול להיות מעורב בעריכתה. לא כל מקרה מעורבות של זוכה יוביל לבטלות הצוואה, אך המנעו מסיכונים והשתדלו לא לערב את היורשים בצוואתכם.
  7. פנו לקבל חוות דעת רפואית פסיכיאטרית – חוות דעת פסיכיאטרית או פסיכוגריאטרית תעיד על מצבכם הגופני והנפשי ועל כשירותכם לערוך את הצוואה. אמנם אינכם חייבים לקבל חוות דעת בטרם לעריכת צוואה, אך פעמים רבות חוות דעת שתעיד על כשרות המצווה, תמנע אפשרות של מתנגדים לטעון על אי כשרות המצווה ובטלות הצוואה.
  8. שקלו להוסיף סעיף "תניית סילוקין" – מדובר בתנאי לפיו יורש שיגיש התנגדות לאמור בצוואה לא יזכה בחלקו בירושה.חשוב להבין כי תניית סילוקין לא מבטיחה כי לא יתקיים דיון בהתנגדות למתן צו קיום צוואה. בית המשפט מאפשר הוספת תניית סילוקין, ובמקרים מסויימים בהם התנגדות למתן צו קיום צוואה לא תהא מוצדקת ותוגש בחוסר תום לב, בית המשפט עשוי לפעול בהתאם לאמור בצוואה ולנשל את היורש מחלקו בצוואה בהתאם לאמור בסעיף תניית הסילוקין.יחד עם זאת, במקרים בהם יורש יעלה עילה מוצדקת להתנגד לצוואה, ובית המשפט יקבע כי מטרת תנאי הסילוקין הייתה אך ורק למנוע מיורשים את זכותם לפנות לערכאות המשפטיות, בית המשפט עשוי לפסול את סעיף תניית הסילוקין, ולדון בהתנגדות שתוגש, מבלי לשלול את זכאות היורש בחלקו בירושה.
  9. הסריטו את עריכת הצוואה – צילום סרטון וידאו של עריכת הצוואה, עשוי להעיד על כשירותכם, ולהוות ראייה לאומד דעתכם בעת עריכת הצוואה, ולמנוע מחלוקות רבות על כך בעתיד.
  10. בטלו צוואה באופן מפורש – אם אתם מבקשים לבטל צוואה ישנה, בטלו אותה באופן מפורש, אמנם ניתן לבטל צוואה על ידי השמדתה בלבד, אך לעיתים אחד היורשים עשוי להשיג עותק מהצוואה שלא הושמד, ולהעלות טענות לפיהן המצווה כלל לא התכוון להשמיד את הצוואה. העדיפו את ביטול הצוואה באמצעות השמדתה בנוסף לעריכת צוואה חדשה או בנוסף לביטול מפורש באחת הדרכים לעריכת צוואה, כלומר ביטול צוואה בעדים בפני העדים, ביטול צוואה בכתב יד בכתב ידו של המצווה וכו', כך יהייה קשה יותר לטעון שהצוואה שביטלתם עודנה תקפה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם צוואה ללא עדים תקפה?

   כן, בנסיבות מסויימות ניתן לערוך צוואה ללא עדים. חוק הירושה התשכ"ה-1965 מגדיר ארבע דרכים בהן ניתן לערוך צוואה, שלוש מהן מחייבות נוכחות עדים: צוואה בעדים שתערך בכתב בפני שני עדים; צוואה בפני רשות שתערך בפני נציג הרשות בעל פה או בכתב; וצוואה בעל פה שתערך בפני שני עדים.

   הדרך הרביעית לערוך צוואה היא צוואה בכתב יד שתערך כולה בכתב ידו של המצווה, ותכלול תאריך וחתימה, בדרך עריכת צוואה זו לא נדרשת נוכחות עדים כלל.

   יחד עם זאת, מדובר בצוואה שקל יותר לערער עליה, ונטל הראייה להוכיח כי מדובר בכתב ידו של המצווה הוא על המבקש לקיים את הצוואה, בניגוד לכלל לפיו נטל הראייה הוא על המתנגד לקיום צו הצוואה. לפיכך, מומלץ להעדיף עריכת צוואה בפני עדים.

   אם בכל זאת בחרתם לערוך צוואה בכתב יד, פנו להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה. ההפקדה יכולה להתבצע על ידי המצווה בלבד, והיא תהווה ראיה לכאורה לכך שהמצווה הוא שערך את הצוואה, ובכך היא עשוייה להפחית את נטל הראייה להוכיח כי מדובר בכתב ידו של המצווה.

   האם ניתן לערוך צוואה לבד? בלי עורך דין?

   ניתן לערוך צוואה לבד, אך לא מומלץ לעשות זאת. החוק אינו מחייב שהצוואה תערך דווקא בפני עורך דין, וגם צוואה בפני עדים שנערכת בכתב, יכולה להחתם על ידי מי שאינו עורך דין. יחד עם זאת, לא מומלץ לערוך צוואה לבד מבלי להיוועץ בעורך דין.

   עורך דין לענייני ירושה יסייע לכם לערוך צוואה שתעמוד בתנאי חוק הירושה, תהא תקפה, תמנע מחלוקות עתידיות ותאפשר לכם להיות רגועים במשך חייכם ועד לאחר אריכות ימים, שהצוואה תקויים כפי שציוויתם.

   מי רשאי לכתוב צוואה?

   כל אדם כשיר משפטית רשאי לכתוב צוואה. סעיף 26 לחוק הירושה מגדיר את מי שאינו רשאי לכתוב צוואה: קטין, אדם שמונה לו אפוטרופוס (פסול דין) ומצווה שלא ידע להבחין בטיב הצוואה.

   בעוד ניתן להוכיח בקלות כי מצווה היה קטין או שמונה לו אפוטרופוס ולכן אינו רשאי לכתוב צוואה, מי שמבקש להוכיח כי המצווה לא ידע להבחין בטיב הצוואה, נדרש להביא ראיות ממשיות לכך שהמצווה לא היה כשיר בעת עריכת הצוואה. למשל עליו יהיה להוכיח כי המצווה לא היה צלול בדעתו, כי כשרותו הקוגניטיבית נפגמה וכו'..

   מתי חשוב לערוך צוואה?

   תמיד. הואיל ואיש אינו יודע את יום פקודתו, מומלץ לכל אדם שכשיר לכך, לערוך צוואה ולצוות כיצד לנהוג עם רכושו, בטרם ילך לבית עולמו.

   בעבר היה נהוג לחשוב שרק אדם מבוגר לפני מותו צריך לערוך צוואה, אך כיום הולכת וגוברת ההבנה כי עדיף לערוך צוואה דווקא בגיל מוקדם, שכן אין אנו יודעים מתי יגיע יומנו.

   לעיתים אנשים מחכים עם עריכת הצוואה לגילאים המתקדמים כאשר מצבם הקוגניטיבי הולך ומדרדר וכשרותם לצוות נפגמת. עריכת צוואה בגיל מוקדם, עשוייה למנוע טענות בנוגע לאי כשירות המצווה.

   האם ירושה מתחלקת בגירושין?

   ככלל, על פי חוק יחסי ממון, ירושה שקיבל אחד מבני הזוג במהלך הנישואין שייכת ליורש בלבד ואיננה נכנסת להסדר איזון משאבים עם פקיעת הנישואין.

   יחד עם זאת, במקרים בהם הייתה כוונת שיתוף ברכוש שהתקבל מהירושה במהלך החיים המשותפים, בית המשפט לענייני משפחה הדן בהליך איזון המשאבים בין בני הזוג, עשוי לקבוע כי הרכוש יכנסו להסדר איזון המשאבים בשל כוונת השיתוף של הצדדים בו.

   כך למשל, כאשר בני הזוג מתגוררים במשך שנים רבות בדירה שהתקבלה בירושה, יחד עם ילדיהם המשותפים, סביר להניח כי הדירה תחשב לרכוש משותף של הצדדים, גם אם לא נקבע כך על ידם במפורש, ואף אם הדירה נרשמה על שמו של בן הזוג בלבד, והכל כל עוד לא נקבע אחרת בבירור בהסכם ממון או הסכם חיים משותפים בין בני הזוג.

   גם כאשר כספים שהתקבלו מירושה נכנסו לחשבון המשותף של בני הזוג, או שימשו לצרכי כיסוי הוצאות משק הבית המשותף, בית המשפט עשוי לקבוע כי מדובר ברכוש משותף לאור כוונת הצדדים והתנהגותם.

   אדם שמבקש לשמור על ירושה שקיבל ולא לשתף אותה עם בן הזוג, עליו להימנע משיתוף הכספים והנכסים שהתקבלו בירושה בכל דרך, ולנהוג בהפרדה רכושית מוחלטת לגביהם.

   עוד מומלץ לחתום על הסכם ממון או הסכם חיים משותפים שיגדיר את כלל הרכוש שהתקבל בירושה, ויקבע כי הרכוש שהתקבל בירושה שייך לבן הזוג היורש בלבד. את ההסכם יש לאשר בבית משפט לענייני משפחה על מנת ליתן לו תוקף של פסק דין.

   צוואה אחראית מונעת מחלוקות עתידיות

   בסיכום הדברים, כאשר עורכים צוואה, יש לצפות פני עתיד, לשים לב לכל המחלוקות שעלולות להתעורר מההוראות השונות שהמצווה מבקש לצוות בצוואתו, להמנע מסעיפים שעלולים לעורר מחלוקת שלא לצורך, ולנסח את רצון המצווה באופן ענייני וברור כך שיגברו הסיכויים שצוואתו תמומש כלשונה. עורך דין לענייני ירושה בעל נסיון בכתיבת צוואות, יוכל לערוך לכם צוואה שתמנע מחלוקות בעתיד.

   למה לכתוב צוואה?

   כתיבת צוואה היא הדרך הטובה ביותר להבטיח את חלוקת הרכוש שלכם, לאחר המוות, באופן המדויק ביותר לרצון שלכם.

   כך למשל אם יש לכם עסק משפחתי, ואתם רוצים לשמר אותו בתוך המשפחה, באמצעות צוואה תוכלו לקבוע את הזכויות של היורשים בעסק, ואף לתת הוראות כיצד לפעול בעסק, למנות נאמנים ועוד.

   בנוסף תוכלו להגדיר חלוקה שונה מזו הקבועה בחוק הירושה, אם למשל אתם מעוניינים להדיר יורש מסיבה כזו או אחרת, להוריש רכוש סנטימנטלי ספציפי ליורש מסוים, או לפצות יורש, למשל במקרים בהם הענקתם לילד אחד בעודכם בחיים רכוש רב, ואתם מבקשים לפצות את אחיו בירושה.

   דבר נוסף שאתם יכולים לעשות כשאתם עורכים צוואה, הוא להציב תנאים למימוש הירושה, או תנאים שימנעו מיורש לקבל את הירושה או נכס מסוים.

   כמו כן אתם יכולים להכניס לצוואה יורשים שאינם מנויים בחוק, כמו למשל ילדים שלא אימצתם כדין, בת זוג שאינה נחשבת ידועה בציבור, למשל במקרה שאתם עדיין נמצאים בהליכי גירושין ועוד.

   עוד כדאי לערוך צוואה במקרה שאתם שמבקשים להוריש את כל הרכוש לבן הזוג ולדאוג לו משך כל ימי חייו, אך גם להבטיח שהרכוש לאחר מכן יועבר לילדים. במקרה זה תוכלו לשקול לערוך צוואה הדדית.

   איך תכינו את עצמכם לפני כתיבת הצוואה?

   לפני שמתחילים לכתוב צוואה, יש לבחון את היקף הרכוש שבבעלותכם. בדקו היכן הכספים שלכם מושקעים, אילו נכסים יש בבעלותכם, לרבות נכסים בבעלות חלקית, האם יש בידיכם כספות, רכבים, אגרות חוב, קרנות נאמנות וכו'.

   עוד חשוב לבחון לפני כתיבת צוואה את שיקולי המיסוי של הנכסים שבבעלותכם, ולשקול את אפיקי ההשקעה המתאימים לכם ביותר. שימו לב שאמנם אין מיסוי על ירושה, אך יתכן והשקעות מסוימות שלכם עלולות לגרור חבות במס ליורשים שלכם.

   כך למשל השקעה בדירה שנייה או אפילו בחלק מדירה, שהתמורה עליה לא גבוהה, עשויה לעלות ליורשים שלכם בתשלומי מס גבוהים בהמשך. גם השקעות בחו"ל כמו למשל במניות בארה"ב, ששווין מעל 60 אלף דולר, יחייבו את היורשים שלכם בתשלום מס גבוה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף