Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  צוואה הדדית

  כשאדם הולך לעולמו, עזבונו (נדל"ן, רכוש, כספים) עובר בדרך כלל ליורשיו. 

  לצד זאת, אדם יכול, בטרם מותו, לכתוב צוואה, שבה הוא קובע מי יקבל את עזבונו ובאילו תנאים. יש סוגים רבים של צוואות. מאמר זה יעסוק בצוואה הדדית.

  תוכן עניינים

  מהי צוואה הדדית?

  צוואה הדדית היא מצב בו בני זוג כותבים צוואות שמסתמכות זו על זו. כך למשל, אישה יכולה לצוות את כל רכושה לבעלה במותה, כאשר היא יודעת שבעלה הכין צוואה שבה הוא מוריש לה את כל רכושו במותו.

  כמו כן, בני הזוג יכולים לקבוע שרק לאחר שהאחרון מביניהם ילך לעולמו, עזבונם יעבור לילדיהם. בני הזוג יכולים לקבוע שלאחר מות הראשון מביניהם, יוכל בן הזוג השני לעשות ככל העולה על רוחו בנוגע לעיזבון, או לקבוע הוראות המגבילות את בן הזוג השני מלעשות כן.

  יש להבהיר, שעל אף שכל אחד מבני הזוג כותב צוואה אישית כביכול – אין הדבר מחייב את בני הזוג לערוך את הצוואה ההדדית בשני מסמכים נפרדים. ניתן בהחלט לערוך צוואה הדדית במסמך אחד משותף.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   יתרונות וחסרונות הצוואה ההדדית

   נשאלת השאלה, מדוע כדאי בכלל לערוך צוואה הדדית? הרי רוב בני האדם סומכים, או לכל הפחות אמורים לסמוך על בן זוגם באופן מוחלט, באופן כזה שגם לאחר מותם – בן זוגם לא יעשה בעיזבונם כל שימוש פסול.

   ובכן, יש להבהיר שהסכמה מפורשת וכתובה בין הצדדים באשר לחלוקת רכושם לאחר מותם, מבטיחה את יציבותו הכלכלית של בן הזוג שנותר בחיים. כמו כן, בני זוג שעורכים צוואה הדדית מאמינים שהרכוש והזכויות אותם צברו הם משותפים, ולכן אם אחד מבני הזוג אחד יוריש את חלקו ברכוש המשותף לאדם שאינו בן זוגו, ייתכן והערך של אותו רכוש ירד, מה שיגרום לפגיעה כלכלית לבן הזוג השני.

   על אף כל אלה, יש להבהיר שבצוואה ההדדית אין רק יתרונות: אם הצוואה ההדדית לא מכילה הוראות מגבילות כלשהן, ייתכן ובן הזוג שנותר בחיים יעשה ככל העולה על רוחו בנוגע לעיזבון שירש מבן זוגו. ייתכן וימכור את הנכסים, יעשה שימוש ברכוש באופן שיגרום לירידת ערכו, יבזבז את הכספים וכדומה.

   צוואה הדדית - אינפוגרפיקה

   האם אפשר לשנות ו/או לבטל צוואה הדדית?

   הדבר תלוי במועד בו נעשתה הצוואה ההדדית: האם לפני נובמבר 2005 או לאחר מכן.

   עד נובמבר 2005, צוואות הדדיות היו ניתנות לשינוי ע"י בן הזוג שנותר בחיים, אלא אם בצוואה נכתב ו/או הובן מנוסח הצוואה שהצדדים התכוונו להגביל זה את זה מלשנות את הצוואה.

   בנובמבר 2005 נכנס לתוקף תיקון 12 לחוק הירושה. תיקון זה קובע שניתן לשנות ו/או לבטל צוואה הדדית בחיי שני בני הזוג, באמצעות הודעת ביטול בכתב לבן הזוג האחר. לאחר מות אחד מבני הזוג, יכול בן הזוג שנותר בחיים לשנות את צוואתו בתנאי שהסתלק מזכותו ו/או מחלקו בצוואת בן זוגו המנוח, ואם קיבל את חלקו בעיזבון בן זוגו המנוח – עליו להשיבו.

   לסיכום, צוואה הדדית היא מצב בו בני זוג כותבים צוואות שמסתמכות זו על זו. הסכמה מפורשת וכתובה בין בני הזוג באשר לחלוקת רכושם לאחר מותם, מבטיחה את יציבותו הכלכלית של בן הזוג שנותר בחיים.

   עם זאת, אם הצוואה ההדדית כלל לא מכילה הוראות מגבילות, בן הזוג שנותר בחיים יוכל לעשות ככל העולה על רוחו בנוגע לעיזבון שירש מבן זוגו, למשל ימכור את הנכסים, יגרום לירידת ערכו של הרכוש, יבזבז כספים וכדומה.

   עד נובמבר 2005, בן הזוג שנותר בחיים יכול היה לשנות צוואה הדדית באופן מלא, אלא אם עלה מהצוואה שבני הזוג התכוונו להגביל אחד את השני מלשנות את הצוואה. בנובמבר 2005 נקבע שכאשר שני בני הזוג עדיין בחיים, שינוי או ביטול צוואה הדדית יהיה באמצעות הודעת ביטול בכתב לבן הזוג השני.

   לאחד מות אחד מבני הזוג, כל עוד בן הזוג שנותר בחיים לא הסתלק מזכותו ו/או מחלקו בצוואת בן זוגו המנוח, או לא השיב את חלקו בעיזבון בן זוגו המנוח אם קיבל אותו – הוא לא יכול לשנות את צוואתו.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף