Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  עורך דין צוואות

  דיני הירושה בישראל, קובעים כי עזבונו של אדם שנפטר, יחולק על פי צוואתו או על פי סדר הירושה שבדין, במקרה שלא קיימת צוואה. 

  חלוקת הירושה על פי צוואה, תיעשה אך ורק אם הצוואה היא כדין ולכן, ישנה חשיבות רבה לכך כי המצווה יפנה אל עורך דין לענייני ירושה, לעריכת צוואה.

  החוק מכיר בארבע צורות שונות לעריכת צוואה: בעל פה, בכתב יד, בפני רשות וצוואה בפני עדים. עורך דין צוואות, יסביר למצווה את כל ההשלכות של הצוואה ויוודא כי הוא פועל מרצון חופשי ובדעה צלולה. לאחר מות המצווה, יש לפנות אל הרשם לענייני ירושה, לקבלת צו קיום צוואה. היה והמנוח לא הותיר צוואה, יש לבקש צו ירושה.

  תוכן עניינים

  עורך דין צוואות

  הצוואה היא מסמך משפטי המאפשר למצווה לקבוע מה ייעשה ברכושו, לאחר מותו. חלוקת הירושה על פי הצוואה, לא תתבצע אלא אם הצוואה תקינה. על כן, אם הנכם מעוניינים לערוך צוואה, פנו אל עורך דין צוואות.
  בעבר, היה נהוג לערוך צוואה בעיקר בגיל מבוגר, אך כיום אנשים רבים עורכים צוואה בגיל צעיר ומפקידים אותה במקום מתאים, כמו למשל, אצל עורך הדין או אצל הרשם לענייני ירושה.

  על פי החוק, ניתן לערוך צוואה בארבע צורות שונות. אחת מהן היא צוואה על ידי רשות והשימוש בה שכיח מאוד. עורך דין צוואות, בעל רישיון נוטריון, עורך צוואה כרשות, הקרויה גם צוואה נוטריונית. מעוניינים בייעוץ בענייניי ירושה וצוואות? רוצים לכתוב צוואה או לשנות צוואה קיימת? פנו אל עורך דין צוואות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   התנגדות לצוואה

   חלק מרכזי בעבודתו של עורך דין צוואות, הוא טיפול בהתנגדויות לצוואה, אותן מגישים אל בית המשפט לענייניי משפחה. בתי המשפט אינם נוהגים לפסול צוואה, בשל הנחת המוצא כי זו משקפת את רצון המנוח. לעיתים קרובות, ישנו פגם מסוים בצוואה, אך כל עוד ניתן לרפאו באמצעות החוק, לא תיפסל הצוואה וההתנגדות תידחה.

   עבודתו המרכזית של עורך דין צוואות, הוא טיפול בהתנגדויות לצוואה, אותן מגישים אל בית המשפט לענייניי משפחה

   באלו מקרים, נוטה בית המשפט לפסול צוואה?

   להלן שלוש דוגמאות:

   • השפעה בלתי הוגנת: בקשות רבות של התנגדות לירושה, מוגשות על בסיס הטענה כי המנוח היה נתון ללחץ ולהשפעה בלתי הוגנת מצד היורשים. בית המשפט לא יקבל טענה זו, אלא אם הוצגו בפניו ראיות מבוססות כי הופעל על המצווה לחץ כזה, אשר מעורר ספק משמעותי כי הצוואה משקפת את רצונו.
   • המצווה לא היה כשיר: תוקפה של פעולה משפטית, תלויה בכשירות המבצע. במקרים בהם הוכיחו המתנגדים, באמצעות חוות דעת רפואית, כי המצווה לא היה כשיר בעת עריכת הצוואה, ייתכן כי בית המשפט יפסול אותה.
   • טענת זיוף: כאשר יש חשש ממשי כי הצוואה זויפה, תיפסל זו על ידי בית המשפט והירושה תחולק על פי דין.

   ירושה על פי דין

   עזבונו של אדם יחולק על פי דין, בהעדרה של צוואה או כאשר התקבלה התנגדות לצוואה וזו נפסלה. סעיף 2 לחוק הירושה הוא הקובע את סדר הירושה בהעדר צוואה ולמעשה, חלוקת הירושה היא על פי הקרבה למנוח. למשל, כאשר המנוח הותיר אחריו בת זוג בלבד, יועבר רכושו אל בת הזוג.

   אם למנוח היו ילדים, תחולק הירושה חצי חצי בין בת הזוג לילדים. עורך דין צוואות יגיש אל הרשם לענייני ירושה, בקשה לצו ירושה.

   ישנו טופס מיוחד לבקשה ויש למלא את הפרטים בו בדייקנות. במידה וחסרים פרטים, מוחזרת הבקשה אל השולח, דבר המעכב כמובן את קבלת צו הירושה. על כן, כדאי לפנות אל עורך דין צוואות, אשר יטפל בכל הנוגע לירושת המנוח. חלוקת ירושה על פי צוואה, תיעשה רק אם הצוואה תקינה וערוכה כדין. לאור זאת, חשוב כי עריכת הצוואה תיעשה על ידי עורך דין צוואות.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף