Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  התנגדו לקיים את צוואת האב ונושלו מהירושה

  האב העניק לאחת מבנותיו דירה במתנה בעודו בחיים, והתנה את צוואתו בכך שמי שיתנגד להעברת הדירה במתנה או לצוואה ינושל מחלקו בצוואה. על אף התנאי שהציב האב, הילדים שקופחו בצוואה, התנגדו לקיומה.

  בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב יפו קבע שמותר ואף ראוי להוסיף תנאי המתנה את קבלת הירושה בכך שהיורשים לא יתנגדו לקיומה, ונישל את הילדים שהתנגדו לצוואה מירושת המנוח.

  תוכן עניינים

  המנוח העניק לאחת מבנותיו חלק גדול יותר ברכושו, והתנה את קבלת הרכוש בכך שהיורשים לא יתנגדו לצוואה

  המנוח ערך שתי צוואות בחייו, בראשונה קבע את כל רכושו בחלקים שווים בין שלושת ילדיו, והוסיף תנאי לפיו מי שיתנגד לצוואה בכל דרך שהיא, ינושל מהצוואה.

  בהמשך העביר המנוח במתנה את דירתו לאחת מבנותיו וערך צוואה שנייה. המנוח ציין שהדירה לא נכללת בצוואתו אלא הועברה לבתו, קבע שכל הרכוש הנותר יחולק בחלקים שווים בין שלושת ילדיו, והוסיף תנאי מפורט יותר לפיו מי שיתנגד לצוואה או ידרוש חלק בדירה שניתנה לבת, ינושל מהצוואה וכל רכושו של המנוח יועבר לבתו.

  על אף התנאי שהציב המנוח לפיו מי שיתנגד לקיום הצוואה ינושל מחלקו בה, הגישו ילדיו התנגדות לקיום הצוואה. לטענתם, המנוח לא היה כשיר לערוך את הצוואה השנייה ובתו השפיעה עליו באופן לא הוגן, תוך שהיא מנצלת את מצבו הנפשי הקשה ומבודדת אותו מהסביבה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ניתן ואף ראוי להוסיף תנאי המסלק את מי שמתנגד התנגדות סרק לקיום הצוואה

   השופט יהורם שקד קבע שיש לכבד את רצון המנוח גם כאשר הוא מבקש לנשל יורש שיתנגד לצוואה. השופט דחה את טענות הילדים לעניין ההשפעה הלא הוגנת של הבת, קבע שלמרות מערכת היחסים העכורה בין הילדים לבין המנוח, המנוח לא נישל את הילדים כליל מצוואתו, אלא העניק לבתו, עימה היה מצוי ביחסים טובים, חלק גדול יותר מרכושו.

   בנוסף השופט קבע שניתן ואף ראוי להוסיף תנאי המסלק את מי שמתנגד התנגדות סרק לקיום הצוואה. המנוח הוסיף לשתי הצוואות תנאי המסלק את היורשים שיתנגדו לצוואה, משום שחשש שלאחר מותו הילדים יחלו ב"קרבות ירושה" עקובים מדם, וביקש, בצדק, למנוע זאת.

   לבסוף פסק השופט שבהתאם לצוואת המנוח, הילדים שהתנגדו לצוואה ינושלו כליל מכל רכושו, ובתו של המנוח, שקיבלה את דירתו בעודו בחיים, תירש לבדה את כל הרכוש של המנוח.

   בית המשפט יכבד את רצון המת גם במקרים של תנאי שמסלק יורש מהצוואה

   בית המשפט מאפשר למוריש לסלק מהירושה יורש שמתנגד לצוואה, כל עוד לא הוכח שהצוואה לא הייתה כשרה או שהמצווה לא היה כשיר. בית המשפט יכבד את רצון המת לצוות כרצונו, גם במקרים שהרצון שלו הוא מקפח וגם במקרים שהמנוח מבקש לסלק יורש שיתנגד לצוואה.

   כך הפנימו שני ילדיו של אב שהתנגדו לצוואתו, חרף תנאי שהתנה את קבלת הירושה בכך שהיורשים לא יתנגדו לצוואה או להחלטה שלו להעביר את הדירה לבתו בעודו בחיים, ושילמו מחיר כבד על התנגדות הסרק.

   לקריאת פסק הדין המלא ראו 37669-11-20 פלונית נגד אלמונית ואח'

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף