Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  תכנון ירושה – מהו? (מדריך משפטי)

  על פי רוב אדם עורך צוואה וקובע מראש את אופן חלוקת רכושו ואת זהות יורשיו, בחשבו כי כך הוא יהיה זה אשר יחליט עוד בחייו מה יהיה על עיזבונו לאחר מותו במקום שהוראות חוק הירושה יקבעו זאת באופן אוטומטי וכך, יוכל לדאוג ליקיריו כרצונו וימנע סכסוכים עתידיים.

  תכנון ירושה - מהו? (מדריך משפטי)

  אך לא כך היא. חשוב להבין כי אין די בעריכת צוואה כדי להשיג את כל מטרותיו של המצווה לאחר מותו. על מנת שהמצווה ישיג את כל מטרות הצוואה כפי שהן בעיניו, עליו לוודא זאת על ידי שיבצע תכנון ירושה כבר בצוואתו ולא יותיר דברים לידי המקרה.

  תוכן עניינים

  "תכנון ירושה"- בהתאם לצרכי המצווה ויורשיו

  תכנון ירושה של אדם בצוואה, הינו, בעצם, קיבוע רצונו של אדם בצוואתו לפקח ככל הניתן על מה יהיה עם עיזבונו לאחר פטירתו, לדאוג ליקיריו ולמנוע מאבקים משפחתיים עתידיים. תכנון ירושה הוא כמובן אינדיבידואלי לכל אדם, כאשר לכל אדם יש סדרי עדיפויות שונים.

  מה יכול להיכנס בגדרי "תכנון ירושה"?

  1. היקף העיזבון וזהות היורשים (אשר לאו דווקא יעלו בקנה מידה אחד עם הוראות החוק).
  2. אופן החלוקה – מי יקבל מה.
  3. מהות החלוקה – למי כדאי להוריש מה, למשל לפי מצב סוציואקונומי של היורשים; מסירות היורשים למוריש בחייו וטיפול בו; הדרת יורש מסוים.
  4. אם ברצון המוריש להוריש לעמותה מסוימת או לארגון חברתי כלשהו – כיצד יש לעשות זאת באופן היעיל ביותר מבחינה חוקית.
  5. תנאים, הגבלות, איסורים – המצווה למשל יכול לקבוע כי חלוקת העיזבון באופן מסוים תבוצע רק בהתקיים תנאים מסוימים, או בהפסקת תנאים מסוימים. כמובן, שכל התנאים וההגבלות צריכים לעמוד בהוראות חוק הירושה (חייבים להיות חוקיים למשל).
  6. מנהל עיזבון – המצווה יכול למנות מנהל עיזבון שידאג לחלוקת העיזבון כולו בהתאם להוראות המצווה ויכול גם למנות אדם שיהיה אחראי על ניהול נכס מסוים, או על חלוקה מסוימת של חפצים, או על ניהול כספים עבור יורש מסוים וכיו"ב.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תכנון ירושה: הכרחי ומהותי בצוואה – מדוע

   אמנם צוואה אינה חובה הקיימת בחוק ואמנם נכון הדבר שעדיף קיום צוואה מלא כלום, כדי לממש את רצון המצווה, אך עריכת צוואה אשר חלוקת וניהול העיזבון בין היורשים אינם מוסברים בה כראוי, או שאינה כוללת הוראות מהותיות, בעצם "מפספסת" את מטרות המצווה במלואן או בחלקן.

   כלומר, אף אם מטרות המצווה בעריכת צוואה הינן דאגה לעתיד יורשיו ומניעת מאבקים משפטיים ואם אם מטרותיו הינן, שליטה בנכסיו אף לאחר פטירתו בהתאם לרצונו, הרי שבכל מקרה מטרות אלו יכולות להיות מושגות רק על ידי תכנון ירושה נכון ומקצועי טרם עריכת הצוואה.

   יתרונות בולטים של תכנון ירושה

   1. ככל שהצוואה תהיה ברורה, מפורשת ומפורטת יותר- כך יפחת רצונם או יכולתם של מתנגדים פוטנציאלים להתנגד לצוואה ולהצליח בכך ומשכך, סכסוכים משפחתיים וסכסוכי ירושה בהכרח יימנעו כבר מלכתחילה- וכך תושג אחת המטרות של המצווה.
   2. צמצום תשלומי מיסים וכספים לצדדים שלישיים בעת חלוקת העיזבון – ככל שהמצווה ישכיל להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים היכולים לייעץ לו בעת עריכת הצוואה ולערוך תכנון מס מראש (כמו עורך דין לענייני ירושה), כך יוכל המצווה בהכרח לחסוך ליורשיו תשלומי מיסים וכספים בעתיד.

   סכסוכי ירושה בהכרח יימנעו כבר מלכתחילה- וכך תושג אחת המטרות של המצווה

   בשורה התחתונה, אדם ערך צוואה? הכול טוב ויפה, אך באם לא ערך לפני עריכתה תכנון ירושה מקצועי ונכון לצרכיו, לא רק זאת שלא בטוח שרצונו האמתי יצליח להתממש לאחר מותו, אלא אף ייתכן שבשל קשיים כאלה ואחרים שיכולים להתעורר בצוואה- היא לא תוכל לעמוד כלל ואז יחולק עיזבונו בין יורשיו בהתאם לחוק.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף