Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  כיצד מתבצע רישום של ירושה? (מדריך משפטי)

  קרוב אליכם נפטר והוריש לכם חלק בעיזבונו. פעלתם לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה וחשבתם שתם התהליך, אך גיליתם שכעת עליכם לבצע רישום של הירושה שקיבלתם, על שמכם.

  כיצד מתבצע רישום של ירושה? (מדריך משפטי)

  אילו נכסים שקיבלתם מהעיזבון עליכם לרשום על שמכם? איך רושמים נכסים שהתקבלו מכוח צו ירושה או צו קיום צוואה? והאם ניתן לרשום נכסים באופן מקוון מבלי להגיע פיזית לרשות? לפניכם מדריך משפטי מקצועי שיתן לכם את המידע הנחוץ לכם לצורך רישום של ירושה.

  תוכן עניינים

  בקשה לרישום הורשה

  בקשה לרישום הורשה, היא בקשה להסדרת זכויות של יורשים ברכוש של המנוח, ברשות או גוף מוסדר. כך למשל יורשים עשויים להידרש להסדיר את זכויותיהם ברשויות כגון רשות מקרקעי ישראל, טאבו, משרד התחבורה, בנקים וכו'.

  איך רושמים נכסים שהתקבלו מכוח צו ירושה?

  בקשה לרישום ירושה במקרקעין

  זכויות ירושה במקרקעין ירשמו באמצעות בקשה לרישום מקרקעין לרשם המקרקעין, או לרשות מקרקעי ישראל, בהתאם לנכס שהתקבל בירושה. בקשה לרישום ירושה במקרקעין היא פשוטה יחסית לרישום מקרקעין שלא באמצעות הורשה, אך עדיין מדובר בבקשה מורכבת הדורשת ידע וניסיון.

  רישום בטאבו – יש למלא טופס בקשה לרישום הורשה, חתום בפני עורך דין. את הטופס רשאי למלא אחד היורשים, ולא נדרשת חתימת כלל היורשים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לטופס יש לצרף צילומי תעודת זהות של כל היורשים, ואישור על תשלום האגרה. בנוסף יש לצרף תצהירי הסתלקות או הסכמים בין יורשים, אם הם קיימים. כמו כן עליכם לוודא כי רשם המקרקעין קיבל את צו הירושה או צו קיום הצוואה (צו שניתן באופן מקוון, יועבר לרוב באופן אוטומטי לרשם).

   רישום ברשות מקרקעי ישראל – יש לשלם את דמי ההסכמה במידת הצורך, ולשלם את חובות דמי החכירה השנתיים אם הם קיימים. לאחר מכן יש למלא טופס בקשה להעברת זכויות במגזר העירוני ולצרף את כל הטפסים הנדרשים, המפורטים בטופס.

   בקשה לרישום רכב על שם היורשים

   על מנת להסדיר את רישום הרכב יש לפנות למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. יצויין כי נוהל רישום שינוי בעלות רכב בירושה, קובע כי שינוי רישום בעלות רכב בירושה, אינו מוסיף "יד" במניין הבעלות ברכב.

   רישום רכב זמני – עם פקיעת תוקף הרישיון בשל מותו של המנוח, משרד הרישוי יאשר חידוש רישיון זמני ליורשי הנפטר למשך שנה אחת. לאחר תקופה זו, עליכם לצרף לבקשתכם גם צו ירושה או צו קיום צוואה.

   רישום רכב קבוע על שם בן או בת הזוג של המנוח – בהעדר צוואה, לבן הזוג של המנוח יש זכויות ייחודיות ברכבו של המנוח, והוא זה שיורש את הרכב שבבעלות המנוח.

   לצורך הסדרת הרישום יש לצרף את רישיון הרכב, תעודת זהות מקורית של בן הזוג של הנפטר ותצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין, המעיד על כך שבני הזוג היו בני זוג יחידים או ידועים בציבור.

   רישום רכב קבוע על שם היורשים – הסדרת רישום קבוע של הרכב על שם היורשים, תעשה רק לאחר מתן צו הירושה או צו קיום הצוואה.

   לצורך הסדרת הרישום יש לצרף תעודת זהות של היורשים, תעודת פטירה של המנוח, צו ירושה או צו קיום צוואה. במקרה בו המנוח הוריש את הרכב ליותר מיורש אחד, והיורשים מבקשים לרשום את הרכב על שם יורש אחד בלבד, על היורשים לצרף טופס הודעה על הסכם לחלוקת עיזבון בין יורשים, החתום על ידי כל היורשים (נספח א' להוראת נוהל 1/2018).

   בקשה לרישום יורשים בחשבון הבנק של המנוח

   לרוב, לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה ובהסכמת כל היורשים, הבנק נוהג לחלק את כספי המנוח שבחשבון הבנק שלו ליורשים, ולאחר מכן ניתן לבקש לסגור את חשבון הבנק. יחד עם זאת יתכנו מקרים בהם יבקש יורש להעביר את חשבון הבנק על שמו, למשל במקרים של יורש יחיד, או יורש שהיה שותף בחשבון של המנוח.

   רישום זכויות יורשים בחשבון הבנק יעשה לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה. על היורשים להגיש לבנק בקשה למשיכת הכסף של היורש מהחשבון. הבקשה מועברת ליועץ המשפטי של הבנק שקובע תנאים לרישום היורש בחשבון הבנק של המנוח. לרוב הבנק ידרוש, בין היתר, את הסכמת כל היורשים, לצורך רישום הזכויות על שם יורש אחד.

   רישום הערת אזהרה על זכויות של יורש

   ישנם מקרים בהם נדרש רישום הערת אזהרה על זכויות של יורש. למשל, כאשר הוראות הצוואה מצוות על מינוי של "יורש אחר יורש" בדירת מגורים, יש לפנות ללשכת רישום מקרקעין, ולרשום הערת אזהרה שתמנע מהיורש להעביר את הזכויות בדירה לאחר, בהתאם לאמור בצוואה.

   האם ניתן לרשום ירושה באופן מקוון?

   כיום שירותי רישום רבים מתבצעים גם באופן מקוון. כך למשל, רישום זכויות יורשים במקרקעין יכול להיעשות במלואו באופן מקוון, באמצעות עורך דין לענייני ירושה.

   רישום זכויות יורשים במקרקעין יכול להיעשות במלואו באופן מקוון

   יחד עם זאת ישנם שירותים אליהם תדרשו להגיע באופן פיזי, כך למשל הבנקים דורשים את חתימת כל היורשים בפני הבנק. גם משרד הרישוי דורש הגעה פיזית, באמצעות זימון תור מראש, לצורך הסדרת הרישום.

   רישום ירושה ברשויות המתאימות

   בשורה התחתונה, לאחר קבלת צו הירושה או צו קיום הצוואה, לא תם התהליך, ויש לרשום את הזכויות שהתקבלו בירושה גם ברשויות המתאימות, בהתאם לדין, על מנת שתוכלו לזכות בזכויות המגיעות לכם מן הירושה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף