Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  הצלחה: הוכחנו שאין כל הסבר הגיוני לצוואה המנשלת – צו קיום הצוואה עוכב

  תקציר:

  אישה נישלה את כל ילדיה מצוואתה, והורישה את כל רכושה לאחד מנכדיה בלבד, על אף הקשר הדל בינה לבין הנכד. הנכד ביקש לקיים את הצוואה, והרשם לענייני ירושה הוציא צו קיום צוואה. היורשים שנושלו, ביקשו לבטל את צו קיום הצוואה. רשם הירושה קיבל את עמדתנו שאין כל היגיון בצוואה, והורה על עיכוב צו קיום הצוואה שהוציא.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רקע:

   אישה מבוגרת בת 93, אם לחמישה ילדים שאחת מהם נפטרה לפניה, נישלה את כל ילדיה מעיזבונה, והורישה את כל רכושה לנכד אחד בלבד. לאחר פטירת האישה מיהר הנכד להגיש את הצוואה לקיום, ורשם הירושה אישר אותה.

   ילדיה של האישה ונכדיה מהילדה שנפטרה, נדהמו לגלות כי על אף שדאגו לה כל חייה הם נושלו מהירושה, וכי דווקא הנכד שמתגורר רחוק ממנה וקיים עמה קשר דל ביותר, קיבל את כל הירושה, לרבות דירת המגורים.

   ילדיה של המנוח ונכדיה מהבת שנפטרה פנו למשרדנו וביקשו להתנגד לצוואה המקפחת, על אף שצו קיום הצוואה כבר ניתן.

   האתגרים עמם התמודדנו בתיק זה:

   ביטול צו קיום צוואה לאחר שזה ניתן, אינו דבר של מה בכך. נאלצנו לפעול במהירות המתבקשת, ולהגיש בקשה מנומקת לביטול צו הצוואה שכבר הוצא. כמו כן נדרשנו לנמק את ההתנגדות לצוואה עצמה, שנישלה את ילדי המנוחה בלי כל הסבר המניח את הדעת.

   בבקשתנו המנומקת לביטול צו קיום הצוואה, הבהרנו שהצוואה הינה מקפחת ובלתי סבירה, ושנראה בבירור כי תוכן הצוואה לא היה בהתאם לכוונתה ורצונה האמיתיים של האישה.

   ההישגים שלנו:

   1. הראנו שמצבה הרפואי, הפיזי והנפשי של המנוחה בעת עריכת הצוואה, הקשה עליה לקבל החלטות.
   2. הראנו שהקושי השפתי הרב של המנוחה הקשה עליה להבין את משמעות הצוואה עליה חתמה.
   3. הראנו שאין כל הסבר מניח את הדעת לכך שהמנוחה נישלה את כל ילדיה, שגרו סמוך אליה, טיפלו בה ודאגו לכל מחסורה.
   4. הראנו שהנכד גר רחוק מהמנוחה וקיים עמה קשר דל.
   5. הראנו שהנכד הפעיל לחץ על המנוחה, סמוך למועד עריכת הצוואה, וגרם לה, תוך תחבולה ומרמה, להוריש לו את כל עיזבונה.
   6. הוכחנו שחלף זמן קצר בלבד מאז הוצא צו קיום הצוואה.
   7. רשם הירושה קיבל את עמדתנו שיש מקום לעכב את צו קיום הצוואה, על אף שכבר הוצא.
   8. נמשיך לעבוד במסירות ונעשה את כל המוטל עלינו, על מנת לבטל את הצוואה ולחלק את העיזבון בין ילדי המנוחה שווה בשווה, באופן צודק והוגן.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף