Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  צו ירושה – ליורש בהליך פשיטת רגל

  הליך פשיטת רגל בישראל מעניק לחייב הקלות רבות על מנת לפרוע את חובותיו עד לשיקומו הכלכלי. אך עם ההטבות הרבות באות גם חובות מצד פושט הרגל. בהתאם לכך כספים להם פושט הרגל זכאי, מועברים לידי הנאמן שיקבע כיצד לנהל אותם.

  יורש בהליך פשיטת רגל כפוף ראשית להליך פשיטת הרגל בו הוא מצוי, וכל ניסיון להבריח את כספי הירושה עלול לעלות לפושט הרגל בהטבות אותן קיבל במסגרת הליך פשיטת הרגל. במאמר שלפניכם סקרנו את כל מה שיורש בהליך פשיטת רגל חייב לדעת על הירושה שקיבל לידיו.

  תוכן עניינים

  האם יורש שנמצא בהליך פשיטת רגל חייב לדווח על ירושה?

  בהחלט. על חייב שנמצא בהליך פשיטת רגל לדווח לנאמן על כל כסף ורכוש שהוא זכאי לקבלו, לרבות על ירושה, על מנת שהנאמן יעבירו לטובת קופת הכינוס.

  פושט רגל שלא ידווח על כך עשוי לאבד זכויות רבות המוקנות לו כפושט רגל. כך למשל אי דיווח על צו ירושה שהתקבל בטרם להפטר שניתן, עשוי להוביל לכך שבית המשפט יבטל את ההפטר שניתן לפושט הרגל.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כיצד ינהג הנאמן בכספים ורכוש שהתקבלו מהירושה?

   הנאמן ינהג בכספים וברכוש שהתקבלו מהירושה בהתאם לנסיבות ובכפוף לשיקול דעתו. על פי רוב הנאמן יבקש לממש את הכסף, ואף למכור את חלקו של היורש בירושה, על מנת שהכספים שיתקבלו מהמכירה ישמשו את קופת הכינוס. בית המשפט הוא שיאשר את בקשת הנאמן.

   ככלל פושט הרגל רשאי לטעון כי אין להכיל את כספי הירושה בהליך פשיטת הרגל, אך ברוב המוחלט של המקרים בית המשפט יקבל את עמדתו של הנאמן לפיה יש להשתמש בכספי הירושה לקופת הכינוס.

   האם יורש המצוי בפשיטת רגל רשאי למכור את חלקו בדירה שקיבל בירושה?

   מכירת נכס או חלק ממנו שהתקבל בירושה כפופים לאישור בית המשפט. ככל שבית המשפט יאשר את המכירה, על פי רוב הכספים שיתקבלו ממכירת חלקו של היורש בדירה יועברו לטובת קופת הכינוס.

   האם פושט רגל רשאי להסתלק מהירושה?

   חוק הירושה קובע שאדם רשאי להסתלק מהירושה, והוא אינו אוסר על הסתלקות של יורש שהוא פושט רגל. יחד עם זאת, פקודת פשיטת הרגל אוסרת על פושט רגל להסתלק מהירושה. על כן, הסתלקות מירושה שתבוצע על ידי פושט רגל היא בטלה.

   יתרה מכך, הפקודה גם קובעת בטלות הסתלקות מהירושה עוד בטרם החייב הוכרז כפושט רגל. על פי הפקודה הסתלקות מירושה בטלה בשני מקרים בטרם להכרזת החייב כפושט רגל:

   1. ההסתלקות מהירושה התרחשה במהלך השנתיים שקדמו להכרזתו כפושט רגל.
   2. ההסתלקות מהירושה התרחשה במהלך 10 השנים שקדמו להכרזתו כפושט רגל – אם יוכח כי היורש היה בקשיים כלכליים באותה תקופה.

   האם יורש שנמצא בחובות רשאי להסתלק מהירושה?

   פקודת פשיטת הרגל חלק על יורש שפשט רגל והיא אוסרת על הסתלקותו מירושה שנחשבת העברת ירושה אסורה. בניגוד לכך, על יורש שנמצא בחובות, הפקודה לא חלה, ואין עליו איסור להסתלק מהירושה.

   אף על פי כן, כאשר יורש שמצוי בחובות מסתלק מירושה, הנושה של אותו יורש רשאי לטעון כנגד הסתלקות היורש. הנושה רשאי לטעון שהסתלקותו נעשתה בחוסר תום לב, במטרה להתחמק מחובותיו או להבריח נכסים מהירושה. אם יוכח כי הסתלקות החייב מהירושה נעשתה בחוסר תום לב, ניתן יהיה לבטל את הסתלקותו של החייב מהירושה.

   כמו כן, אם בהמשך היורש יהפוך לפושט רגל, העברת הירושה עשויה להיות בטלה כאמור בפקודת פשיטת הרגל.

   כיצד כדאי להוריש ליורש בהליך פשיטת רגל?

   כאשר הורים מבקשים להוריש את רכושם בחלקים שווים בין ילדיהם, אך אחד הילדים מצוי בהליך פשיטת רגל, עליהם לבחון כיצד כדאי להם להוריש לאותו הילד המצוי בהליך פשיטת רגל.

   אחת הדרכים האפשריות להגן על הירושה במצב בו הילד מצוי בפשיטת רגל, היא צוואה הדדית בין בני זוג והורשה לנכדים.

   השלב הראשון: צוואה הדדית בין בני זוג

   ההורה שנותר בחיים יורש את ההורה שנפטר, מבלי להיות תלוי ולאבד חלקים מהרכוש בשל הליך פשיטת הרגל של הילד.

   השלב השני: הורשה לנכדים

   ניתן לקבוע בצוואה ההדדית כי לאחר פטירת שני ההורים, הנכדים (ילדיו של פושט הרגל) ירשו את חלקו של הילד שמצוי בפשיטת רגל. כאשר מדובר בקטינים, ניתן גם לקבוע מנגנון של קרן נאמנות שתבטיח את הורשת הכספים בהתאם לרצונם של המורישים, לאחר שהקטינים יגיעו לגיל בגרות.

   תום לב של מקבל הירושה

   בשורה התחתונה, יורש בהליך פשיטת רגל מחוייב לנהוג בתום לב ועליו לדווח לנאמן על כל כסף שמתקבל לידיו, לרבות כסף המגיע מירושה, והנאמן יקבע לפי שיקול דעתו כיצד להתנהל עמו.

   לפיכך פושט רגל שקיבל לידיו ירושה נדרש להתנהל בתום לב ולהמנע מכל פעולה שעשויה להתפרש כניסיון להברחת נכסים מהירושה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף