Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  עורך דין לענייני ירושה בתל אביב

  ירושה של אדם שנפטר עלולה לעורר סערה ואף להעלות מן האוב סכסוכי משפחה ישנים, בצל האבל והאובדן על האדם הקרוב שנפטר. עורך דין לענייני ירושה בתל אביב, יסייע לכם לנהל את הליך הירושה, באופן הטוב ביותר עבורכם.

  מה תפקידו של עורך דין לענייני ירושה? איך מוציאים צו ירושה? איך מוציאים צו קיום צוואה? אילו מסמכים יש לצרף לצו ירושה וצו קיום צוואה? היכן נמצא הרשם לענייני ירושה בתל אביב? ולמה חשוב להעזר בעורך דין לענייני ירושה בתל אביב?

  תוכן עניינים

  מה תפקידו של עורך דין לענייני ירושה?

  תפקידיו של עורך דין לענייני ירושה הם רבים ומגוונים:

  • לסייע לאדם לערוך צוואה על פי רצונו.
  • לסייע למצווה המתחרט על צוואתו לבטל את הצוואה הקודמת, ולערוך צוואה חדשה, כך שהצוואה החדשה היא זו שתקויים.
  • לסייע ליורשי המנוח, לאתר צוואה של מנוח
  • לסייע ליורשי המנוח להוציא צו קיום צוואה.
  • לסייע ליורשים על פי דין להוציא צו ירושה, בהעדר צוואה.
  • לסייע ליורשי המנוח המתנגדים לקיום הצוואה, או לחלוקת העיזבון על פי דין, להגיש התנגדות לצוואה או התנגדות לירושה.
  • לסייע ליורשי המנוח לערוך הסכם בין יורשים, ולחלק את העיזבון בהתאם להסכמת היורשים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   איך מוציאים צו ירושה?

   בקשה לצו ירושה מוגשת למשרדי הרשם לענייני ירושה, במחוז שבתחום שיפוטו היה מקום מושבו האחרון של המנוח. את צו הירושה ניתן להגיש בטופס מקוון או בטופס ידני. לצו הירושה עליכם לצרף את המסמכים שלהלן:

   אישור תשלום אגרת בקשה למתן צו ירושה ואישור תשלום אגרת דמי פרסום – מחיר האגרה עבור הגשת בקשה מקוונת הוא זול יותר ועומד נכון להיום על סך של 478 ₪.

   במקרה שתגישו בקשה בטופס ידני, האגרה תעמוד על סך של 562 ₪. בנוסף החוק מחייב את מי שהגיש בקשה לצו ירושה לפרסם בעיתון יומי כל בקשה, לפיכך תחוייבו לשלם אגרה על פרסום הבקשה בעיתון בסך של 66 ₪.

   תעודת פטירה – אם המוריש נפטר בחו"ל והוא בעל תעודת זהות ישראלית, עליכם לעדכן את משרד הפנים על פטירת המוריש, ורק לאחר מכן להגיש את הבקשה לצו ירושה. אם המוריש אינו בעל תעודת זהות ישראלית, עליכם לצרף תעודת פטירה ולאמת אותה כדין. יודגש כי אין צורך לצרף תעודת פטירה למוריש בעל תעודת זהות ישראלית.

   תעודת פטירה של יורש – אם יורש נפטר בטרם למוריש יש לצרף תעודת פטירה, גם אם הוא בעל תעודת זהות ישראלית.

   הודעה ליורשים – עליכם לשלוח הודעה לכל היורשים בדואר רשום, על כך שאתם מגישים בקשה לצו ירושה, ולצרף את אישור המשלוח.

   תצהיר הסתלקות – אם אחד היורשים על פי דין בחר להסתלק מהעיזבון, עליכם לצרף תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין, המעיד על הסתלקותו מהעיזבון.

   טופס בקשה לרישום מקרקעין – אם אתם מבקשים לרשום הורשה בפנקסי המקרקעין ולהסדיר את הזכויות במקרקעין ליורשים.

   ייפוי כוח – אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין לענייני ירושה.

   איך מוציאים צו קיום צוואה?

   אם יש בידיכם צוואה שהותיר אחריו המנוח, עליכם להגיש בקשה לצו קיום צוואה למשרדי הרשם לענייני ירושה, במחוז שבתחום שיפוטו היה מקום מושבו האחרון של המנוח.

   בקשה לצו קיום צוואה מוגשת באמצעות טופס בקשה ידני או מקוון באתר הרשם לענייני ירושה והגשתה דומה מאוד להגשת בקשה לצו ירושה.

   עליכם למלא את הטופס הייעודי, ולצרף את הצוואה (בטופס המקוון יצורף העתק מהצוואה), בנוסף על המסמכים הנדרשים בבקשה לצו ירושה. יודגש כי אם הגשתם טופס מקוון, 7 ימים לאחר שליחתו, עליכם למסור את הצוואה המקורית בדואר רשום או באופן אישי במשרדי הרשם לענייני ירושה.

   היכן נמצא הרשם לענייני ירושה בתל אביב?

   משרדי הרשם לענייני ירושה בתל אביב ממוקמים בכתובת: השלושה 2, תל אביב-יפו, בקומות ב'-ג'. ת.ד: 9040, מיקוד: 61090.

   קבלת קהל מתקיימת בקומת הכניסה, בימים ב' ו-ד', בין השעות 8:30-12:30. יש לזמן תור מבעוד מועד באתר האינטרנט הממשלתי של משרד המשפטים בכתובת זימון תור לשירות (www.gov.il) או בטלפון *2416 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.

   ניתן ליצור קשר גם באמצעות:

   פקס: 02-6467548

   אימייל: [email protected]

   למה חשוב להיעזר בעורך דין לענייני ירושה בתל אביב?

   על אף שלעיתים נדמה ליורשים כי בקשה לצו ירושה או לצו קיום ירושה היא בקשה פשוטה, במיוחד כאשר הטופס הוא מקוון והצוואה נראית להם כברורה, המציאות לעיתים היא שונה בתכלית.

   דיני הירושה הם מורכבים וסבוכים, ועל מנת לקיים את הצוואה נדרש ידע, הכרות והבנה מעמיקה של החוק. עורך דין לענייני ירושה יסייע לכם למלא את הטופס בהתאם להוראות הדין, ימנע טעויות במילוי הטופס שיעכבו את מתן הצו, ויסייע לכם לקבל את הצו במהירות האפשרית.

   כמו כן, במקרים רבים, לא כל היורשים מסכימים על אופן חלוקת הירושה. בין אם מדובר בירושה על פי דין ובין אם מדובר בירושה על פי צוואה, יתכן ותוגש התנגדות לירושה או לצוואה. עורך דין לענייני ירושה יסייע לכם וייצג אתכם בבית המשפט בהליכים המורכבים של התנגדות לירושה והתנגדות לצוואה.

   חלוקת העיזבון בין היורשים

   בשורה התחתונה, עורך דין לענייני ירושה בתל אביב יסייע לכם לחלק את העיזבון בין כלל היורשים.

   עורך דין לענייני ירושה יסייע לכם להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה, להגיש התנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה, או להגיע להסכם בין יורשים ולחלק את העיזבון בהתאם לצרכי היורשים, תוך תכנון מס יעיל ונכון.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף