Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  7 מאפיינים של סכסוכי ירושה במושבים ונחלות

  המאפיינים הייחודיים החלים על בני המושבים ובעלי הנחלות, מובילים לא פעם לסכסוכי ירושה קשים, בעיקר בין אחים, שמרגישים מופלים, בעקבות החלוקה הייחודית של הנחלה, שלא מאפשרת חלוקה שווה שלה בין האחים.

  מה המאפיינים הייחודיים של סכסוכי ירושה במושבים ונחלות? מהי זכותו הייחודית של בן זוג בנחלה? האם אפשר לחלק את הנחלה באופן שווה בין האחים? וכיצד מינוי בן ממשיך יכול לגרום לסכסוכי ירושה במושבים ונחלות?

  תוכן עניינים

  1# חלוקה לא שווה של הנכסים במושבים

  אחד המאפיינים העיקריים של סכסוכי ירושה במושבים ונחלות, הוא חלוקה לא שווה של הנכסים, בשל ההסדר הייחודי של העברה בין דורית של נחלה. את הנחלה, בניגוד לשטח ביישוב עירוני, לא ניתן לחלק בין כל הילדים באופן שווה, אלא ניתן להוריש לילד אחד בלבד.

  מצב זה של חלוקת נכסים שונה בין הילדים, יוצרת לא פעם סכסוכי ירושה קשים בין אחים המרגישים מופלים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   2# זכויות השימוש בנחלה מועברות במלואן לבן הזוג

   בניגוד לקבוע בחוק הירושה, זכויות השימוש בנחלה לאחר מותו של אחד מבעלי הנחלה, מועברות במלואן לבן הזוג, ולא מתחלקות עם הילדים.

   מצב זה יכול ליצור סכסוך ירושה, בעיקר במקרים של נישואין פרק ב', כאשר בן הזוג שנשאר בחיים אינו ההורה של הילדים. במקרים אלה, יתכן והנחלה כלל לא תעבור לילדים, גם לאחר מות בן הזוג, וזאת כל עוד אף אחד מהם לא מונה כבן ממשיך לנחלה.

   3# הורשת נחלה לאחר מות בעלי הנחלה, כפופה למינוי בן ממשיך

   הזכויות בנחלה לא יחולקו לפי חוק הירושה, אם מונה בן ממשיך. גם במקרים בהם המנוח ערך צוואה, הזכויות בנחלה לא יועברו בהתאם לאמור בצוואה, אם הן סותרות מינוי של בן ממשיך. הדבר יכול לגרום לסכסוכי ירושה קשים בין אחים שלא ידעו על מינוי הבן הממשיך, וציפו לקבל זכויות בנחלה או תשלומי איזון.

   4# כללים ייחודיים לחלוקת נחלה בהעדר צוואה

   במקרה בו לא מונה בן ממשיך, ולא נכתבו הוראות צוואה הקובעות מי מהילדים יירש את הנחלה, הנחלה לא תעבור באופן שווה לכל הילדים.

   במקרה של העברת הנחלה על פי דיני הירושה הכלליים, קובע חוק הירושה שנחלה שלא ניתן לחלק אותה בין היורשים, תימסר רק ליורש שמסוגל ומסכים לקיים אותה. היורש שיקבל את הירושה, נדרש על פי החוק לפצות את יתר היורשים בשווי כספי, עבור חלקם בירושה.

   המצב יכול ליצור סכסוכי ירושה קשים, על מי מסוגל ומוכן לקיים את הנחלה, ומה הנכסים מתוך השטח שמהווים את המשק החקלאי עצמו שלא ניתן לחלק. כמו כן עלולים להיווצר סכסוכים על אופן ושווי הפיצוי ליורשים האחרים.

   5# סכסוכי ירושה בחיי המוריש, בעקבות מינוי בן ממשיך

   ישנן שתי דרכים למנות בן ממשיך, אחת היא באמצעות צוואה, והשנייה היא בעוד ההורים בחיים. על מנת למנות בן ממשיך עוד בחייהם, על ההורים להגיש בקשה מתאימה למינוי בן ממשיך, באגודה השיתופית, ולקבל את האישורים המתאימים מרמ"י ומהסוכנות היהודית.

   לבן הממשיך שמונה בחיי ההורים, לא תהיה בעלות בנחלה כל עוד ההורים בחיים, ורק לאחר פטירת שניהם, הבן הממשיך יקבל את הבעלות בנחלה.

   כל עוד ההורים בחיים, הם יוכלו לנהוג בנחלה מנהג בעלים בכל חייהם, פרט למכירת המשק. יחד עם זאת, במקרים חריגים יוכלו ההורים לבטל את מינוי של הבן הממשיך. ביטול המינוי של בן ממשיך מחד, והגבלת ההורים למכירת המשק מאידך, יכול להוות פתח לתחילה של סכסוך ירושה עוד בחיי המורישים.

   6# סכסוכי ירושה שנובעים מחתימה על הסכם חכירה לדורות

   כיום במושבים רבים, בעל הנחלה יכול לערוך הסכם חכירה לדורות. במקרה שבעל נחלה חותם על הסכם חכירה לדורות, הוא למעשה מקבל זכויות קנייניות בנכס. עם קבלת הזכות הקניינית בנכס, גם משתנה אופי ההעברה הבין דורית של הנכס, כך שהירושה של הנכס תוכל לעבור על פי כללי הירושה הרגילים.

   לכך השלכה משמעותית על בן הזוג שנשאר בחיים, שלא יקבל את הנחלה כולה, בהתאם למצב שהיה אם לא היה נערך הסכם חכירה לדורות. כמו כן אם כבר מונה בן ממשיך, ההורים ידרשו לבטל את המינוי שלו, על מנת שיוכלו לחתום על הסכם החכירה לדורות, מה שישפיע על זכויותיו של הבן הממשיך.

   7# חשיבות ייחודית לעריכת צוואה במושבים

   אחד הפתרונות למניעת סכסוכי ירושה במושבים ונחלות, הוא עריכת צוואה מדויקת לצרכים של בני המושבים ובעלי הנחלות.

   כך למשל בעל נחלה חייב לקחת בחשבון בעת עריכת הצוואה, מינוי של בן ממשיך. בנוסף בעל הנחלה יכול ליצור מנגנון של תשלומי איזון באמצעות צוואה, כך שיתר האחים יקבלו את חלקם במסגרת הצוואה.

   אמנם, גם במקרים של תשלומי איזון יתכנו סכסוכים בין האחים שהעדיפו בעלות על הנחלה על פני תשלומי האיזון, אך לצוואה משקל משמעותי בהפחתת סכסוכי הירושה במושבים ונחלות.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף