Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  איך להתמודד עם יורש שמתעקש להרוס את המשפחה

  סכסוכי ירושה הם סכסוכי המשפחה הקשים ביותר. הם מלווים באמוציות רבות ובהוצאות גבוהות מאוד עבור ההליך המשפטי. גם אם אתם מבקשים להמנע מלהכנס לתככים המשפחתיים, לעיתים יש יורש שמתעקש להרוס את המשפחה, הוא פועל בדווקנות ומסכל כל ניסיון להגיע להבנות.

  רגע לפני שאתם נקלעים להליך ירושה סבוך ויקר שיהרוס את הקשר המשפחתי שלכם, חשוב שתדעו אילו כלים יש בידיכם כדי להתמודד עם יורש שמסרב למכור דירה, ומה ההשלכות המשפטיות של הפעולות בהן תבחרו לנקוט.

  תוכן עניינים

  יורש מסרב למכור דירה

  בניגוד למקרים בהם אתם מתנגדים לאופן חלוקת העיזבון, במקרה בו יורש מסרב למכור דירה אינכם צריכים להגיש התנגדות לירושה או לצו קיום צוואה, שכן אתם מסכימים עם אופן חלוקת העיזבון וחלקכם בו.

  במקרים בהם קיבלתם דירה בירושה יחד עם יורשים נוספים, ואחד היורשים מסרב בתוקף למכור אותה, באפשרותכם לדבר לליבו ולהגיע ביניכם להסכמות על אופן חלוקתה, או לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש לפרק את השותפות בדירה.

  האם אפשר להגיע להסכם בין יורשים?

  חוק הירושה מאפשר ליורשים לערוך הסכם ביניהם על חלוקת הירושה. גישור בין יורשים והגעה להסכם על חלוקה שונה של הירושה עשוי לחסוך לכם מאבקים רבים, זמן וכסף על הליכים משפטיים שיהרסו את הקשר המשפחתי שלכם. על כן, בטרם לפנייה לבית המשפט מומלץ לנסות להגיע לפשרות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   שימו לב שהסכם בין יורשים חייב להיות בין יורשים בלבד, ושמומלץ שההסכם יערב רק את הכספים והרכוש שהתקבלו מהירושה. במקרה שיעורב בהסכם כסף חיצוני לירושה לצורך איזון, עשויה לחול עליכם חבות במס.

   האם אפשר לחייב יורש למכור את הדירה?

   עשיתם את כל המאמצים להגיע להסכם בעניין הירושה, אך יורש אחד שמסרב בתוקף למכור את הדירה, מונע מכם לנסח הסכם בין יורשים שיטיב עם כולכם. במקרה כזה אין מנוס מהגשת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין, לבית המשפט לענייני משפחה.

   פרט למקרים חריגים, בית המשפט יאשר את הבקשה לפירוק שיתוף בדירה, ויקבע כיצד יש לחלק את הדירה בהתאם לאפשרויות שלהלן:

   חלוקה בעין של הדירה

   האפשרות הראשונה והמועדפת תהא חלוקה בעין של המקרקעין, אך רק במקרים בהם ניתן לחלק את המקרקעין לפי כל דין ושחלוקה זו לא תפגע באופן משמעותי ביורשים האחרים. הדירה תחולק בין היורשים בהתאם לחלקם בירושה כך שכל אחד מהיורשים יהיה רשאי לעשות בחלקו כראות עיניו. במקרה הצורך יקבעו תשלומי איזון בין היורשים בעבור חלוקת הדירה.

   כפיית מכירת הדירה על יורש שמסרב למכור דירה

   חוק המקרקעין נתן עדיפות באופן מפורש לזכותם של מי שמבקש לפרק את השיתוף במקרקעין, על פני זכותם של מי שמסרבים למכור את הדירה. על כן, במקרה שלא ניתן לחלק את המקרקעין על פי דין או שהחלוקה תגרום לפגיעה משמעותית ביורש אחד או יותר, בית המשפט יכפה את מכירת הדירה על היורש או היורשים המסרבים למכור, פרט למקרים חריגים של חוסר תום לב.

   מכירת הדירה בין היורשים (זכות קדימה)

   במקרים בהם אין אפשרות לחלק את הנכס, או שהחלוקה תפגע משמעותית ביורש אחד או יותר או שמדובר במשק חקלאי, ליורשים תהא זכות קדימה לרכוש את הנכס בטרם למכירתו לגורמים אחרים, כך שיורש שמסרב למכור דירה רשאי יהיה לקנות את חלקכם בדירה. יצויין כי לבן זוג זכות קודמת לזכותם של יורשים אחרים.

   השלכות מס על מכירת דירה שהתקבלה בירושה בין אחים

   העברת דירה בירושה אינה מהווה עסקה במקרקעין ולכן היא פטורה לחלוטין מתשלום מס שבח ומס רכישה. יחד עם זאת, ברגע שיורש מוכר או קונה את הדירה, נוצר ארוע מס שעשוי לחייב את אותו יורש בתשלום מס רכישה או מס שבח.

   כך למשל במקרה בו יורש קונה את הדירה משאר היורשים, היורש הקונה עשוי לחוב במס רכישה. גם במקרה שהיורשים מוכרים את הדירה לצד ג' הם עשויים לחוב במס שבח.

   הסכם בין יורשים שלא יערב כספים ונכסים חיצוניים, אלא יתבסס על נכסי הירושה בלבד, יאפשר לכם להמנע מחיוב בתשלום מס רכישה ומס שבח.

   חלוקת ירושה בהסכמה

   בשורה התחתונה, הדרך הטובה ביותר במקרים של יורש שמסרב למכור דירה, היא לנסות להגיע להסכם בין יורשים, ובכך לחסוך עלויות משפטיות יקרות, להמנע מחיוב במס ולהינצל מהרס המשפחה.

   יחד עם זאת, אם לא עלה בידיכם להגיע להסכמות, אל תאמרו נואש, באפשרותכם גם לחייב יורש למכור את הדירה על אף סירובו.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף