Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  סכסוכי ירושה: כיצד מתייחסים לנכסים שלא מפורטים בצוואה?

  החיים טומנים בחובם שינויים לא מעטים, והיקף הנכסים שבידי המוריש יכול להשתנות במהלך חייו, לאחר שערך צוואה. במקרים רבים עלולים היורשים לגלות, שהצוואה אינה תואמת את היקף הנכסים של המנוח.

  כיצד מתייחסים לנכסים שלא מפורטים בצוואה? כיצד מחלקים פנסיה שלא פורטה בצוואה? מתי יינתן צו ירושה על נכסים שלא פורטו בצוואה? וכיצד מתייחסים לנכסים שפורטו בצוואה וכבר לא קיימים?

  תוכן עניינים

  כיצד מחלקים פנסיה שלא מפורטת בצוואה?

  פנסיה, ביטוחי מנהלים וכיסויים ביטוחיים אחרים, הם נכסים חיצוניים לעיזבון. כספים אלה אינם מתחלקים על פי הצוואה, ולא ניתן לפרט אותם בצוואה. הוראה שתקבע חלוקה של כספים אלה ליורשים על פי הצוואה, לא תהיה תקפה.

  כספים אלו משולמים על ידי הגופים הרלוונטיים, למוטבים שנקבעו על ידי המנוח או לשארי המנוח בהעדר פירוט מוטבים, אלא אם המנוח ויתר על ביטוח שאירים. המנוח רשאי לשנות במהלך חייו את המוטבים שפירט בקופות השונות, ולקבוע את החלק היחסי של כל מוטב בכספי הקרן.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי יינתן צו ירושה על נכסים שלא פורטו בצוואה?

   דינם של הנכסים הנוספים שנצברו, ולא פורטו בצוואה, נלמד על פי פרשנות הצוואה, הנלמדת מאומד דעת המוריש.

   על מנת להבין את אומד דעת המוריש או את הנסיבות, בית המשפט יבחן את לשון הצוואה, ישמע את העדים לעריכת הצוואה, וילמד את הנסיבות, במטרה לנסות לפרש את רצונו האחרון של המוריש, והאם התכוון להחיל את הוראות הצוואה או חלקן, על הנכסים שלא פורטו בצוואה.

   ואולם, במקרים בהם לא ניתן לפרש את רצונו האחרון של המוריש לגבי הנכסים שלא פורטו, יתייחס בית המשפט לנכסים שלא פורטו בצוואה, כנכסים שאינם חלק מהצוואה, ועליהם יחולו כללי הירושה הכלליים על פי דין. כלומר, יינתן צו ירושה שיחלק אותם על פי דין.

   עורך דין ירושה ינסח עבורכם צוואה שתיקח בחשבון את כלל הנכסים שלכם, ותיתן מענה גם לנכסים עתידיים שלא פורטו בצוואה, כך שתוכלו להגן על הרצון שלכם, גם במקרה של שינוי נסיבות טבעי בחייכם.

   יחד עם זאת, במקרים של שינוי משמעותי מאוד בהיקף הנכסים שלכם, מומלץ לערוך צוואה עדכנית, שתהיה רלוונטית למצבכם הנוכחי.

   האם ניתן לנסח צוואה שתכיל את כל הרכוש של המוריש?

   ניסוח הצוואה חייב להיות מדויק ולכלול את כל הרכוש שלכם, תוך מתן תשומת לב לרכוש עתידי שאתם עשויים לצבור.

   שימו לב שגם סעיף כללי הכולל מונחים כמו "כל רכושי וזכויותיי",  לא בהכרח יגן על המוריש במקרים של נכסים שלא מפורטים בצוואה.

   כך למשל בהליך 14724-03-11, נקבע שלמרות שהמנוח כלל את המונחים "כל הרכוש" ו"זכויות", עדיין חלק מהרכוש אותו לא פירט המנוח, יחולק על פי צו ירושה.

   בית המשפט הבהיר שניתן לפרש את כוונתו המשוערת של המנוח על פי הצוואה שערך, אך בזהירות רבה, תוך תשומת לב לכך שפרשנות בית המשפט היא היחידה העולה מן הצוואה, וזהירות ממצב של יצירת צוואה חדשה למנוח.

   בית המשפט קבע שהצוואה שערך המנוח פירטה באופן ספציפי ומפורש את הרכוש שלו ונתנה הוראות מדויקות מי יורש כל נכס, אך לא קבעה הוראות לגבי הרכוש שלא פורט בצוואה. משכך, לא ניתן לקבוע כיצד היה מעוניין המנוח לחלק את יתר הרכוש שלא הוזכר בצוואה.

   השופטת הוסיפה שבנסיבות, בית המשפט לא יכול לפרש את כוונתו המשוערת של המנוח כיצד לחלק את יתר הרכוש שלא נכלל בצוואה, באופן שישקף את רצון המנוח. לפיכך פסק בית המשפט שיתר הרכוש שלא פורט בצוואה, יחולק על פי צו ירושה.

   כיצד מתייחסים לנכסים שפורטו בצוואה וכבר אינם קיימים?

   ישנם מקרים בהם מוריש הוריש נכס בצוואה, ולאחר מותו הנכס כבר לא קיים. למשל מקרים בהם המוריש מכר חלק מהנכסים וכילה את כספי התמורה שקיבל בעבורם, העביר את הנכס ללא תמורה, או סגר את העסק שהוא הוריש.

   הוראה שלא ניתן לקיים בצוואה

   חוק הירושה קובע שהוראה לא ברורה בצוואה או הוראה בלתי אפשרית לקיום בצוואה, תהיה פסולה. לפיכך נכסים שפורטו בצוואה, וכבר אינם קיימים, או שהבעלות עליהם לא הייתה בידי המנוח ערב מותו, לא יועברו ליורשים על פי הצוואה, שכן מדובר בהוראה בלתי אפשרית לקיום.

   חשוב לדעת, שככלל, ביטול ההוראה לא יבטל את כל הצוואה, אלא במקרה שבית המשפט יתרשם שההוראה היא חלק ממארג שלם של הצוואה, וביטולה ישנה את מהות הצוואה, כך שהמוריש לא היה מעוניין בביטול ההוראה, מבלי לבטל את כל הצוואה. במקרה שהצוואה כולה תבוטל, העיזבון יחולק בהתאם לחוק הירושה הכללי.

   תביעה לקביעת גדרי היקף עיזבון

   תביעה לקביעת גדרי היקף עיזבון היא תביעה לבירור היקף הנכסים של המנוח. תביעה זו רלוונטית במיוחד במקרים בהם ישנם נכסים שנכללו בצוואה, אך בעת מותו של המנוח כבר לא היו קיימים בעיזבון.

   כך למשל במקרים שמוריש הוריש בצוואתו נכסים מסוימים, אך בטרם למותו העניק את אותם נכסים כמתנות, או העביר כספים רבים ליורש, וכך רוקן את מרבית העיזבון, ניתן לתבוע תביעה להיקף עיזבון, בה יתברר האם המתנות הועברו תוך עושק של המנוח והשפעה בלתי הוגנת עליו.

   בנסיבות המתאימות, לבית המשפט תהיה סמכות לבטל את הענקת המתנה, ולהשיב את הנכסים לעיזבון, כך שהם יחולקו על פי הצוואה.

   האם ניתן למנוע סכסוכי ירושה על נכסים שלא פורטו בעיזבון?

   בשורה התחתונה, ניסוח עצמאי של צוואה, עלול לגרום למצבים רבים בהם אינכם זוכרים לכלול את כל הרכוש שבאמתחתכם, ואינכם שמים דגש על רכוש שטרם צברתם. אך ניתן להקטין את הסיכון, ולצמצם סכסוכי ירושה על נכסים שלא פורטו בעיזבון.

   הדרך הטובה ביותר להימנע מנכסים שלא מפורטים בצוואה, היא באמצעות עורך דין ירושה שינסח עבורכם צוואה שתפרט את היקף העיזבון שלכם כנדרש, ותכיל גם רכוש וזכויות שלא נכללות בעיזבון. כמו כן חשוב לזכור לעדכן צוואות ישנות, בהתאם למצבכם הנוכחי.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף