Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  אישה נישלה את בנה מהירושה – בית המשפט ביטל את הצוואה!

  בית המשפט לענייני משפחה ביטל צוואה של אישה שהורישה את כל רכושה לאחיה ונישלה את בנה, מאחר שהאח השפיע עליה השפעה בלתי הוגנת. האח שהפסיד את ירושת אחותו, לא השלים עם פסק הדין וערער עליו.

  בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו דחה את ערעור האח, קבע שהאח השפיע באופן בלתי הוגן על המנוחה שהייתה תלויה בו בכמעט כל עניין בחייה, ופסק על בטלות הצוואה וחיוב האח בהוצאות משפט בסך של 20,000 ₪.

  תוכן עניינים

  המנוחה אושפזה פעמים רבות על רקע הפרעה נפשית ממנה סבלה

  המנוחה אובחנה בגיל 18 כסובלת מהפרעה סכיזואפקטיבית בעקבותיה אושפזה פעמים רבות, ואף חוותה מספר ניסיונות אובדניים במהלך חייה. לאחר אשפוז ממושך שנמשך למעלה משנה, המנוחה ערכה את צוואתה האחרונה בה נישלה את בנה מכל רכושה והעניקה אותו לאחיה.

  לאחר מותה של המנוחה, אחיה ביקש לקיים את צוואתה ולרשת את כל הרכוש שלה. הבן הגיש התנגדות לצוואה בטענה שהאח השפיע על אימו המנוחה שלא הייתה כשירה לערוך את הצוואה וגרם לה באופן לא הוגן לנשל אותו מהעיזבון.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האח טען שהמנוחה הייתה כשירה, ההפרעה ממנה סבלה לא השפיעה על שגרת יומה, היא הייתה עצמאית, לא תלויה באיש ותפקדה באופן רגיל על אף ההפרעה. המנוחה נישלה את בנה בדעה צלולה לאור היחסים העכורים ביניהם, הבן הוצא ממשמורתה, גדל אצל סבתו וסירב להיות בקשר עימה.

   הצוואה לא תקפה בגלל השפעתו הלא הוגנת של האח על המנוחה

   בית המשפט לענייני משפחה קיבל את טענות הבן בהתבסס על חוות דעת מומחה שקבע שהמנוחה לא הבינה את משמעות הצוואה ושהאח השפיע עליה השפעה בלתי הוגנת, ופסק כי יש לבטל את הצוואה ולחלק את ירושתה בהתאם לדין.

   האח לא השלים עם פסק הדין שלמעשה נישל אותו לחלוטין מירושתה של המנוחה, והגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

   הרכב השופטים, סגנית הנשיא צילה צפת, השופטת עינת רביד והשופט נפתלי שילה, דחה את הערעור וקבע שמסקנת חוות דעת המומחה הייתה אמינה. נקבע שהמנוחה הייתה נתונה למחשבות סוערות ומתחלפות שמנעו ממנה לעשות פעולות מורכבות כמו עריכת צוואה. בנוסף נקבע שהאח השפיע באופן בלתי הוגן על המנוחה שהייתה תלויה בו בכמעט כל דבר בחייה, ולכן הצוואה שהמנוחה ערכה פסולה.

   בסופו של יום נקבע כי יש לדחות את הערעור, לבטל את הצוואה ולחייב את האח בהוצאות משפט בסך של 20,000 ₪.

   יחסי תלות בין מנוח ליורש עשויים להוביל לבטלות הצוואה

   מקרים של יחסי תלות בין מנוח ליורש הם מורכבים, אין מניעה שמנוח יוריש את רכושו לאדם בו הוא תלוי, אך לבית המשפט יש שיקול דעת לבחון את מידת ההשפעה של היורש ואת מידת ההוגנות של ההשפעה על המנוח.

   יחסי תלות מוחלטים בין מנוח לבין אחד מיורשיו עשויים להעיד על כך שליורש הייתה השפעה גדולה על המנוח עד כדי כך שהמנוח עושה כדברו של היורש מבלי להפעיל מחשבה עצמאית. כך אח שהשפיע על מנוחה באופן בלתי הוגן לנשל את בנה מהצוואה, מצא לבסוף את עצמו מנושל מירושת המנוחה.

   לקריאת פסק הדין המלא ראו 16541-11-21 פלוני נ' אלמוני

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף