Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  נישול ילד מירושה (מדריך משפטי)

  יורשים רבים שמנושלים מהירושה לא מוכנים להשלים עם רוע הגזירה. נישול ילד מירושה היא אחת הסיבות הנפוצות ביותר לסכסוכי ירושה קשים ועגומים שיכולים להתנהל שנים בבית המשפט, ולעלות ליורשים בקשרים המשפחתיים.

  נישול ילד מירושה (מדריך משפטי)

  מדוע הורים בוחרים לנשל את ילדיהם מהירושה? האם החוק מתיר נישול ילד מירושה? ומה ההבדל בין נישול ילד להדרת ילד מירושה? מדריך משפטי מקצועי שיעזור לכם להתמודד עם הסוגיה המורכבת של נישול ילד מירושה.

  תוכן עניינים

  סיבות נפוצות לנישול ילדים מירושה

  סכסוך משפחתי

  אחת הסיבות הנפוצות ביותר לנישול ילדים מירושה היא בעקבות סכסוך משפחתי. ניסיון של ההורה "לחנך" או להעניש את הילד באמצעות נישולו מהצוואה, סכסוך ארוך שנים בין ההורה לילד, או תוצאה של נתק של הילד מהוריו לעת זקנה, הן סיבות נפוצות ביותר לנישול ילד מירושה.

  ילד עם חובות

  סיבה נפוצה נוספת לנישול ילד מירושה, היא ילד שמסובך בחובות. הורה שמבקש שהירושה לא תגיע לנושיו של הילד עשוי לנשל אותו מהירושה. במקרה זה הורים רבים בוחרים לחלק את הירושה בין יתר האחים ובין הנכדים של הילד עם החובות, כך שהירושה תשמר בתוך המשפחה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ילד שקיבל מהוריו בחייהם

   לעיתים הורים מעניקים רכוש רב לילדיהם בעודם בחיים, כגון כספים רבים, דירה, עסקים וכו'. על מנת לאזן את הנתינה הרבה לילד בעודם בחיים, הם עשויים לשקול נישול של הילד מהירושה.

   פערים כלכליים גדולים בין האחים

   סיבה נוספת לנישול ילד מירושה יכולה להיות פערים כלכליים גדולים בין הילדים. לעיתים הורים מאמינים כי חלוקה צודקת של הירושה צריכה להיות בהתאם ליכולתם הכלכלית של כל אחד מהילדים, ושאין טעם להעניק רכוש רב לילד שהצליח להסתדר כלכלית בחייו. הדבר ניכר ביתר שאת כאשר הפערים הכלכליים בין האחים הם גדולים ובולטים לעין.

   ילד עם צרכים מיוחדים

   גם במקרה בו אחד הילדים הוא בעל צרכים מיוחדים, ויזדקק למימון וסיוע במשך כל חייו, הורים עשויים לתת לו חלק גדול בירושה, ולנשל את יתר האחים, או להעניק להם חלק קטן יותר בירושה.

   האם נישול ילד מירושה הוא אפשרי וחוקי?

   כן. בניגוד לחלק ממדינות העולם בהן החוק מונע או מקשה על נישול של ילד מהירושה, החוק בישראל נותן עדיפות עליונה לרצון המצווה, והוא קובע כי צוואה תקויים כפי רצון המצווה. הפסיקה אף הבהירה במפורש כי הצוואה תקויים בהתאם לרצון המצווה, גם כאשר מדובר בצוואה מקפחת ואכזרית, המדירה ילד מהירושה.

   מהי צוואה לא שוויונית?

   צוואה לא שוויונית היא צוואה המעניקה רכוש רב יותר לאחד היורשים על פני יורשים אחרים, שעל פי חוק הירושה הכללי, היו זכאים לחלקים שווים ברכוש.

   כך למשל ילדי המנוח זכאים לרשת את המנוח בחלקים שווים. צוואה לא שוויונית תקבע חלוקה לא שוויונית של הירושה בין הילדים. למשל צוואה שתקבע כי אחד הילדים יקבל 80% מהצוואה, בעוד הילד השני יקבל 20% בלבד, תהיה צוואה לא שוויונית

   מהי הדרה בצוואה?

   הדרה בצוואה היא הוראה ברורה בצוואה לכך שאדם מסויים לא יקבל כל חלק בירושה. המשמעות של הדרה מצוואה היא הדרה מלאה של אדם מהירושה, זאת בשונה מנישול מירושה, שלא מחייב הדרה מוחלטת מהצוואה, בהתאם לנסיבות.

   כך למשל יורש שנושל מצוואה עשוי לרשת נכסים שלא הוזכרו בצוואה, או חלק בירושה של מי שהסתלק מהעיזבון לטובתו.

   איך מתמודדים עם נישול ילד מירושה?

   התנגדות לצוואה

   הדרך הנפוצה ביותר להתמודד עם נישול ילד מירושה היא באמצעות התנגדות לצוואה. העילות הנפוצות ביותר להתנגדות לצוואה כאשר ילד מנושל מירושה הן: אי כשירות המנוח לערוך צוואה, מעורבות בעריכת הצוואה והשפעה בלתי הוגנת על המנוח.

   הדרך הנפוצה ביותר להתמודד עם נישול ילד מירושה היא באמצעות התנגדות לצוואה

   הסתלקות מהצוואה לטובת ילד שנושל

   דרך נוספת להתמודד עם נישול ילד מירושה היא באמצעות הסתלקות מהירושה לטובת אותו הילד שנושל. אם ילד נושל מהצוואה (בשונה מילד שהודר מהצוואה), ניתן להסתלק לטובתו מהעיזבון או ממנה בעיזבון, וכך הילד המנושל זוכה לחלק בירושת המנוח, על אף שנושל מהירושה.

   כיבוד רצון המצווה לנשל את ילדיו מירושתו

   בשורה התחתונה, בישראל, כיבוד רצון המצווה הוא ערך ממעלה ראשונה. לפיכך, כל אדם רשאי לערוך צוואתו כפי רצונו, ולצוות ולנשל מרכושו את כל מי שהוא חפץ בכך, אף אם מדובר בנישול של ילד מירושה. בית המשפט יכבד את רצונו של המנוח לנשל ילד מירושה, כל עוד לא הוכחה עילה מוצדקת לפסילת הצוואה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף