Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  מס עיזבון בישראל (מדריך משפטי)

  מס עיזבון הוא מס המוטל על נכסים ורכוש המגיעים מירושה. מאז הוקמה מדינת ישראל, מס העיזבון עורר מחלוקות רבות, ובמרוצת השנים, חוקי המס על הירושה השתנו. האם כיום יש מס עיזבון בישראל?

  מס עיזבון בישראל (מדריך משפטי)

  האם מס העיזבון בישראל בוטל? האם תחוייבו בתשלום מס על העיזבון שירשתם? וכיצד תוכלו להימנע מתשלום מס עיזבון? כל המידע שחשוב שתדעו על מס עיזבון בישראל, במדריך המשפטי המקצועי שלפניכם.

  תוכן עניינים

  האם יש מס עיזבון בישראל?

  בישראל אין מס ישיר על העיזבון, וכל אדם שזכאי לקבל ירושה אינו חייב בתשלום מס על כך. יחד עם זאת הוא עשוי להיות חייב במס במקרים של מכירת נדל"ן שהתקבל בירושה, ושל ירושה של נכסים בחו"ל.

  מתי בוטל מס עיזבון?

  בשנת 1981 בוטל חוק מס עיזבון התש"ט-1949, ושם קץ לתשלום מס על נכסים ורכוש שהתקבלו בירושה. הנסיבות לביטול המס היו נסיבות אידיאולוגיות, פוליטיות וכלכליות גם יחד.

  הן כללו בין היתר טענות כנגד תשלום מס כפול, כאשר מוריש שילם כבר את המס בעודו בחיים, בעת מותו נדרשים היורשים לשלם פעם נוספת מס על אותו רכוש; וטענות על חוסר הרווחיות של המס, כאשר ההוצאות עבור הגבייה של המס היו קרובות לגובה תקבולי המס.

  על אף ניסיונות שונים במהלך השנים להשיב את מס העיזבון בישראל, חוק מס עיזבון מעולם לא נחקק מחדש.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי משלמים מס על ירושה?

   על אף שחוק מס עיזבון בוטל, והחל משנת 1981 כל מי שזכה בירושה לא שילם עוד מס עיזבון, ישנם מקרים בהם יחול תשלום מס על ירושה

   מכירת דירה שהתקבלה בירושה

   הורשה כשלעצמה איננה עסקת מקרקעין והיא איננה חייבת בתשלום מס. כלומר, כל עוד הדירה נשארת בבעלות היורשים, אין כל חבות במס.

   אף על פי כן, במועד מכירת דירה שהתקבלה בירושה, עשוי לחול תשלום מס שבח על מכירתה, בכפוף לחוקי מס שבח. יצויין כי במקרים מסויימים, יתכן ויוטל על מכירת הדירה גם היטל השבחה עירוני.

   ירושה של נכסים הנמצאים בחו"ל

   בניגוד לישראל, במדינות רבות בחו"ל חל מס עיזבון. יורש ישראלי, שירש נכסים שמקום הימצאם הוא בחו"ל, חב בתשלום מס על נכסים אלה, בהתאם לדיני המדינה הזרה.

   בניגוד לישראל, במדינות רבות בחו"ל חל מס עיזבון

   לפיכך, יורש ישראלי שיורש נכסים בחו"ל עשוי לחוב במס עיזבון לא רק על מכירת דירה שהתקבלה בירושה, אלא גם על עצם הירושה של הדירה, על כספים שירש, אגרות חוב, או כל רכוש אחר שהתקבל בירושה ונמצא בחו"ל, בהתאם לדין המקומי.

   יצוין כי אם היורש מחזיק באזרחות זרה הרלוונטית לירושה, הוא עשוי להיות זכאי לפטור או הפחתת מס שונה, מאשר יורש שמחזיק באזרחות ישראלית בלבד.

   כיצד להימנע מתשלום מס עיזבון בישראל?

   פטור מתשלום מס שבח

   פטור מתשלום מס שבח עשוי לחול רק על יורש שהוא בן זוגו של המוריש, צאצא שלו, או בן זוג של צאצא, במקרים בהם מוריש שהיה בעלים של דירת מגורים אחת, היה זכאי בעצמו לפטור ממס שבח על מכירת הדירה.

   הסכם בין יורשים

   כאשר המוריש לא היה זכאי לפטור ממס שבח בעצמו, או שהיורש אינו זכאי לקבל את הפטור בגין זהותו, כדאי לשקול לערוך הסכם בין יורשים, על מנת לחסוך את תשלום מס השבח במכירה.

   הסכם בין יורשים הוא הסכם לחלוקת הרכוש באופן שונה ממה שנקבע בצוואה או בחוק הירושה. באמצעות הסכם בין יורשים ניתן להעביר דירה לבעלותו של אחד היורשים בלבד, מבלי לבצע עסקת מכירה, וכך להימנע מתשלום מס ירושה.

   על מנת שהעברת הבעלות על הדירה שהתקבלה בירושה לאחד היורשים, תהיה פטורה ממס שבח, על ההסכם לעמוד בשלושה תנאים:

   1. ההסכם נערך בין היורשים בלבד – ואינו כולל אנשים שאינם יורשים.
   2. ההסכם נערך בטרם לחלוקת העיזבון – או חלקים מהעיזבון.
   3. ההסכם כולל כספים ונכסים מתוך העיזבון בלבד – תשלומי איזון עבור הבעלות על דירת הירושה כולה, חייבים להתבצע מתוך כספי ונכסי העיזבון בלבד, ולא באמצעות כספים חיצוניים לעיזבון.

   תכנון נכון של מס העיזבון

   בשורה התחתונה, על אף שמס העיזבון בישראל בוטל לפני שנים רבות, אתם עלולים למצוא את עצמכם חבים בתשלומי מס עבור מכירה של נדל"ן שהתקבל בירושה, או עבור ירושה שנמצאת בחו"ל. הדרך הטובה ביותר להימנע מתשלומי המס הגבוהים היא באמצעות תכנון מס עיזבון נכון, בחינת הפטור ממס לו אתם זכאים כיורשים, ועריכת הסכם בין יורשים במידת הצורך.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף