Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  מימוש צו ירושה [מדריך משפטי 2024]

  מימוש צו ירושה על ידי היורשים הוא תהליך של פנייה לכלל הגופים והמקומות בהם המנוח החזיק נכסים ורכוש, לאחר שניתן צו ירושה על ידי הרשם לענייני ירושה, ודרישת חלוקת הרכוש ליורשים בהתאם לצו.

  מדובר בהליך בירוקרטי שדורש כלים וידע בטרם תחילתו. לפניכם מדריך מקצועי שירכז לכם את המידע שתזדקקו לו בעת פנייה לממש את זכויותיכם בירושה.

  תוכן עניינים

  מי צריך צו ירושה?

  כל אדם שמעוניין לקבל את זכויותיו בירושה זקוק לצו ירושה. עיזבון של אדם שנפטר ולא מותיר אחריו צוואה, יחולק לאחר שהוגשה בקשה למתן צו ירושה, והרשם לענייני ירושה נתן צו ירושה כדין, עד למתן צו הירושה לא ניתן לעשות כל פעולה ברכושו של המנוח, למעט מספר חריגים ייחודיים.

  מי יכול להוציא צו ירושה?

  כל אדם שיש לו עניין בירושה יכול להגיש בקשה למתן צו ירושה לרשם לענייני ירושה במחוז בו נפטר המנוח. לרוב הבקשה לצו ירושה תוגש על ידי יורש שמעוניין לקבל את זכויותיו בירושה, אך אדם שיש לו עניין בירושה עשוי להיות גם נושה או מנהל עיזבון למשל.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בקשה לצו ירושה תוגש לרשם לענייני ירושה רק במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה. לאחר שהבקשה תוגש לרשם לענייני ירושה, הרשם יעבירה לפרסום בציבור ויתן זמן של לא פחות משבועיים לכל אדם שיש לו עניין בירושה, להגיש התנגדות למתן צו ירושה. במקרה בו תוגש התנגדות לירושה, הרשם לא ידון בהתנגדות אלא יעבירה לבית המשפט לענייני משפחה, שם יתנהל הליך ההתנגדות.

   מה ההבדל בין צו ירושה לבין צו קיום צוואה

   צו ירושה מוגש רק במקרים בהם לא קיימת צוואה שהותיר אחריו המנוח, במקרה זה הירושה תחולק על פי ההוראות הכלליות בחוק הירושה התשכ"ה-1965. במקרים בהם המנוח הותיר אחריו צוואה, תוגש בקשה לצו קיום צוואה יחד עם הצוואה, והירושה תחולק בהתאם להוראות שציווה המנוח.

   כיצד מתחלקת ירושה ללא צוואה?

   חוק הירושה קובע כי אדם שלא הותיר אחריו צוואה, עיזבונו יחולק בהתאם להוראות חוק הירושה הכלליות. חוק הירושה אינו קובע איך יחולק עיזבון המנוח, אלא קובע מי הם היורשים של המנוח, "יורשים על פי דין", ואת חלקם היחסי בעיזבונו של המנוח.

   בהתאם לחוק עיזבונו של המנוח יחולק בין בן זוגו של המנוח, לבין אחד מראשי האב שלהלן:

   1. ילדי המוריש וצאצאיהם
   2. הורי המנוח וצאצאיהם
   3. סבי המנוח וצאצאיהם

   העיזבון יחולק בין בן הזוג לבין ראש האב הראשון, שהם ילדי המנוח, במקרה שהמנוח לא הותיר אחריו צאצאים, העיזבון יחולק בין בן הזוג לבין ראש האב השני, שהם הוריו, במקרה שלא הותיר אחריו גם הורים, יועבר החלק בירושה לאחים של המנוח, וכן הלאה.

   יצויין כי לבן הזוג זכויות ייחודיות בירושה, כך למשל הוא יורש מחצית מהעיזבון של המנוח במקרה ששאר היורשים הם הילדים, צאצאיהם או ההורים של המנוח, ושני שליש במקרה ששאר היורשים הם אחים, צאצאיהם או סבים של המנוח, כמו כן הוא יורש את המיטלטלין במלואם ואת הרכב של המנוח. כיצד מגישים בקשה לצו קיום צוואה

   בקשה לצו קיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה באתר המקוון על ידי המבקש או עורך דין ירושה מטעמו. אפשרות נוספת להגיש בקשה לקיום צוואה היא באמצעות מילוי טופס בקשה ידני שיוגש פיזית לרשם לענייני ירושה, במקרה בו המבקש לא מיוצג.

   לבקשה יש לצרף צוואה מקורית, תעודת פטירה (רק במקרה של מנוח שלא הייתה לו תעודת זהות ישראלית), תעודת פטירה של יורשים שנפטרו, אישור משלוח הודעה ליורשים על הגשת הבקשה, תצהירי הסתלקות מהצוואה חתומים על ידי עורך דין ככל שיש, וייפוי כוח כאשר המבקש מיוצג על ידי עורך דין.

   במקרים בהם הבקשה מוגשת באופן מקוון יש לצרף את צילום הצוואה לבקשה המקוונת, ולהמציא את הצוואה המקורית לרשם לענייני ירושה בתוך 7 ימים מיום הגשת הבקשה לצו קיום צוואה.

   לאחר קבלת כלל המסמכים הנדרשים, הרשם לענייני ירושה יפרסם בציבור כי הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, ויתן זמן של לא פחות משבועיים לכל אדם שיש לו עניין בירושה להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה. כל אדם מעוניין יוכל להגיש בקשת ביטול צוואה על ידי בית משפט תוך הזמן שקבע הרשם, והבקשה תועבר לדיון בבית המשפט לענייני משפחה המוסמך לכך.

   כיצד ניתן לממש צו ירושה

   על היורשים לגשת עם צו הירושה המקורי או עם עותק נאמן למקור, ולפנות לכל גוף שמחזיק בנכסים וברכוש של הנפטר. לעיתים גופים שונים ידרשו דרישות נוספות וההליך הבירוקרטי יתעכב. כך למשל חלק מהגופים דורשים את נוכחות כלל היורשים על מנת לממש את האמור בצו הירושה.

   מימוש צו ירושה בבנק

   מימוש צו ירושה בבנק הוא הליך בירוקרטי הכולל הבאת מסמכים נדרשים לבנק, וזיהוי היורשים. המסמכים הנדרשים והבירוקרטיה שונה מעט בין הבנקים השונים, כאשר בחלק מהבנקים כיום למשל לא נדרש עוד להציג צו ירושה, והם מקבלים את צו הירושה אוטומטית באופן מקוון, ובחלק עדיין נדרש להציג צו ירושה או תעודת פטירה מקורית.

   לאחר שצו הירושה מתקבל בבנק, נדרש תהליך זיהוי היורשים באמצעות תעודת זהות והגשת הטפסים הנדרשים בהתאם לנהלי הבנק של המנוח. כאשר אחד היורשים מתגורר בחו"ל, יתכן והוא ידרש לתהליך הזדהות מיוחד ואף לחתימות בפני נוטריון או בקונסוליה הישראלית, ואימות בחותמת "אפוסטיל". במרבית המקרים אין צורך בהגעת כל היורשים יחד לסניף הבנק, וניתן לתאם פגישות גם בנפרד.

   לאור השוני בדרישות של הבנקים השונים, מומלץ בטרם קביעת הפגישה עם הבנקאי לברר בסניף הבנק של המנוח כיצד יזוהו היורשים, אילו מסמכים אתם נדרשים להביא עימכם וכל תנאי נוסף שעליכם לעמוד בו לצורך מימוש צו הירושה.

   האם ניתן לעשות שימוש בחשבון משותף עד למתן צו ירושה?

   לאחר פטירתו של אדם, חשבון הבנק שלו מוקפא, על מנת למנוע שימוש בחשבון שלא בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה, אך מה קורה כאשר מדובר בחשבון משותף? האם השותף בחשבון מנוע מלעשות פעולות בחשבון הבנק שלו, לאחר פטירת המנוח ועד למתן צו הירושה?

   התשובה לכך תלויה בסעיף "אריכות ימים". במקרים בהם אין סעיף אריכות ימים בחשבון הבנק המשותף, השותף בחשבון יהא מנוע מלעשות שימוש בחשבון הבנק, עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה. לעניין זה משמעות כבדת משקל כאשר מדובר בחשבון בנק יחיד של אדם שמשמש אותו לכלל הפעילויות הכלכליות השגרתיות בחיי היום יום שלו.

   במקרים בהם קיים סעיף אריכות ימים, השותף בחשבון יוכל להמשיך לפעול בו באופן שגרתי לאחר מות המנוח, ועד למתן צו הירושה, פרט למספר פעולות שיחסמו בפניו, לרוב מדובר בביטול כרטיסי האשראי של המנוח, הוראות קבע, שיקים עליהם חתם וכו'.

   אם אתם מחזיקים בחשבון בנק משותף שמהווה עבורכם חשבון יחיד, מומלץ לברר בסניף הבנק שלכם, עוד בטרם עת, לגבי סעיף "אריכות ימים".

   מימוש צו ירושה בבית הדין הרבני

   בקשה לצו קיום צוואה יכולה להיות מוגשת גם לבית הדין הרבני, במקרה בו כל הצדדים הביעו הסכמתם בכתב למתן צו הירושה בבית הדין הרבני.

   ניתן להגיש בקשה מוסכמת של כלל היורשים, או במקרה שאחד היורשים מגיש בקשה לצו ירושה לבית הדין הרבני בעצמו, עליו להציג מסמכים חתומים שמאשרים כי שאר היורשים מסכימים לדון בצו קיום הצוואה בבית הדין הרבני. הבקשה מועברת בנוסף גם לרשם לענייני ירושה שיאשר כי ההליך יכול להתקיים בבית הדין הרבני, ואין פנייה מקבילה לרשם לענייני ירושה או כל מניעה אחרת שהתיק יתנהל בבית הדין הרבני.

   הדיון בבית הדין הרבני יתנהל על בסיס ההלכה היהודית, ועשויים להיות הבדלים ניכרים בתוצאות הליך מימוש צו ירושה בבית הדין הרבני. כך למשל סדר היורשים בהתאם להלכה היהודית שונה באופן מהותי מסדר היורשים בהתאם לדיני הירושה הכלליים.

   בין היתר ההבדלים מתבטאים בכך שאשתו של המנוח כלל אינה יורשת אותו, לעומת זאת האיש יורש את כל עיזבונה של אשתו, בניגוד לדין האזרחי שמעניק זכויות ייחודיות לבן ולבת הזוג בירושת המנוח; בנוסף החלוקה בין האחים היא שונה מהדין האזרחי, ועל פי ההלכה יש מעמד "בכורה" לבן הבכור שזכאי לחלק כפול בירושה, כך כאשר יש שני אחים, הבכור יקבל שני שליש מהירושה, והצעיר יקבל שליש מהירושה;

   כמו כן בניגוד לדין האזרחי, נשים יורשות את עיזבון המנוח, רק במקרים שאין גברים באותה קטגוריה, שירשו מן העיזבון.

   עורך דין לענייני ירושה ייעץ לכם, יתן לכם את כל המידע לו אתם זקוקים ויסביר לכם מה ההשלכות של ניהול ההליך בבית הדין הרבני, בטרם לפנייה לבית הדין או למתן הסכמתכם בכתב לניהול ההליך בבית הדין הרבני.

   איך מוציאים צו ירושה?

   על מנת להוציא צו ירושה, יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה. הבקשה תוגש למשרדי הרשם שמחוזו סמוך למקום מגוריו האחרון של המנוח.

   על מנת להגיש את הבקשה, תתבקשו למלא טופס, בו תמלאו בין היתר את הפרטים של המנוח, את הפרטים שלכם כמגישי הבקשה, ואת פרטיהם של שאר היורשים על פי דין.

   בנוסף למילוי הטופס עליכם גם לצרף את המסמכים שלהלן:

   1. הצהרה של היורשים האחרים שהם יודעים על הגשת הבקשה לצו ירושה או אישור משלוח הודעה על הגשת הבקשה ליורשים האחרים, בדואר רשום.
   2. תצהירי הסתלקות – אם יורש על פי דין בוחר להסתלק מהירושה. על התצהיר להיות חתום על ידי המצהיר ומאומת על ידי עורך דין.
   3. תעודת פטירה של מנוח שנפטר בחו"ל – שימו לב שאין צורך לצרף תעודת פטירה של מנוח שנפטר בישראל.
   4. תעודת פטירה של יורש – במקרים בהם אחד היורשים על פי דין נפטר לפני המנוח.
   5. ייפוי כוח – אם בחרתם להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני ירושה.

   האם ניתן להוציא צו ירושה באופן מקוון?

   כן, מימוש צו הירושה יכול להתרחש גם באופן מקוון. את הבקשה לצו ירושה ניתן להגיש לרשם באופן מקוון, באתר האינטרנט המיועד לכך.

   על מנת להוציא את הבקשה באופן מקוון עליכם למלא את הפרטים הנדרשים, לצרף את כלל המסמכים, לשלם את האגרה באופן מקוון, לצרף את מספר האסמכתא שקיבלתם, לשגר את הבקשה לרשם, ולהמתין להחלטתו.

   חשוב לשים לב שבמקרים בהם אחד היורשים הוא אח של המנוח, אחיין, סבא, סבתא, דוד או בן דוד, לא ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון, אלא רק בטופס ידני. יחד עם זאת, גם את הבקשה הידנית ניתן לשלוח באופן מקוון באמצעות המייל לכתובת [email protected].

   בנוסף ניתן גם להגיש את הבקשה הידנית בדואר רשום, או להגישה למזכירות הרשם בשעות הקבלה, בזימון תור מראש.

   מימוש זכויות היורשים בירושה

   בסיכומם של דברים, במקרים בהם אדם קרוב אליכם נפטר ולא מצאתם שהותיר אחריו צוואה, עליכם לפנות לממש את הירושה שלו, באמצעות הגשתה לרשם לענייני ירושה או בהסכמת כלל היורשים, לבית הדין הדתי, ולאחר שניתן צו הירושה, עליכם לפנות לכלל הגופים בהם החזיק המנוח בנכסים ורכוש עם כלל המסמכים הנדרשים, על מנת לממש את חלקכם בירושה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף