Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  מה זה צו ירושה?

  צו ירושה הוא צו המורה לחלק את העיזבון של מנוח שלא הותיר אחריו צוואה, ליורשיו על פי דין. צו ירושה קובע מי הם היורשים של המנוח, ואת חלקו של כל יורש בעיזבון המנוח.

  על מנת לחלק את העיזבון שהותיר אחריו המנוח, על היורשים או כל מי שיש לו עניין, להגיש לרשם לענייני ירושה, בקשה למתן צו ירושה.

  הבקשה למתן צו ירושה, תוגש למשרדי הרשם לענייני ירושה באמצעות טופס ידני או באמצעות מילוי טופס בקשה מקוון. על מנת להגיש את הבקשה יש לשלם אגרה עבור הגשת הבקשה ועבור פרסום הבקשה, ולצרף את אישור תשלום האגרה לבקשה.

  נכון להיום (שנת 2024) האגרה עבור הגשת הבקשה המקוונת היא מוזלת. בנוסף יש פטור מתשלום האגרות לבני זוג, ילדים, הורים או אחים של מנוח שנפטר בעקבות פעולות מלחמה או שירות צבאי.

  הרשם יבחן את הבקשה על מסמכיה. ככל שהוגשו כלל המסמכים, הרשם יעביר את הבקשה לפרסום על מנת לאפשר התנגדות לצו ירושה תוך שבועיים, או זמן ארוך יותר שיקבע הרשם.

  ככל שלא תוגש התנגדות למתן צו הירושה, הרשם יתן צו ירושה. אם תוגש התנגדות כנגד מתן צו הירושה, הבקשה תועבר לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

  מתי ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה?

  1. קיימת צוואה.
  2. השמטה של יורש כדין מהבקשה – למשל ילד מנישואין קודמים או ידועה בציבור העומדת בתנאי חוק הירושה.
  3. השמטת מידע על כשירותו של יורש – למשל יורש קטין, או יורש שמונה לו אפוטרופוס.
  4. הוספה של יורש שלא כדין לבקשה – למשל ילד שלא אומץ כדין, ידוע בציבור שנפרד מהמנוחה בטרם למותה.
  5. הוספה של יורש שהסתלק מהירושה.

  אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

  לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף