Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  מה ההבדל בין עיזבון לירושה?

  כולם מכירים את המונחים "עיזבון" ו"ירושה", אך מעטים יודעים את ההבדלים ביניהם. טעות נפוצה היא לחשוב שמדובר במונחים בעלי משמעות מקבילה. ההבחנה בין המונחים, אינה הבחנה סמנטית בלבד, ויכולות להיות לה משמעויות רבות בהליך המשפטי.

  מה ההבדל בין עיזבון לירושה?

  מה ההבדל בין עיזבון לירושה? האם יש הבדל בין הסכמי עיזבון להסכמי ירושה? האם מס עיזבון שונה ממס ירושה? ולמה חשוב שתדעו להבחין בין עיזבון וירושה? חשוב לנו שתדעו הכל על ההבדל בין עיזבון לירושה.

  תוכן עניינים

  מהו עיזבון?

  עיזבון הוא כלל הרכוש והנכסים שהיו בבעלות האדם שנפטר, ערב מותו. העיזבון יכול לכלול נכסי נדל"ן, עסקים, כספים, מניות, ניירות ערך, אגרות חוב, פריטים יקרי ערך, חשבונות בנק, רכבים, חפצים וכדומה.

  מהי ירושה?

  ירושה היא העברת הרכוש של אדם שנפטר (עיזבונו), לאחר מותו, ליורשיו. ירושה יכולה לתאר גם את הרכוש של הנפטר, אך גם את ההוראות שהותיר לגבי אופן החלוקה, את אופן ההורשה, ולמעשה את ההליך כולו של העברת הרכוש, לאחר המוות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה ההבדל בין הסכם עיזבון להסכם ירושה?

   הסכם לחלוקת העיזבון בין יורשים, הוא הסכם המחלק ביניהם את הרכוש שקיבלו מהמנוח, או את הרכוש שהם עתידים לקבל מהמנוח, בכפוף לכך שהם אכן יקבלו אותו. הסכם זה הוא הסכם מותר על פי החוק.

   לעומת זאת, הסכם בדבר ירושה של אדם או הסכם לפיו אדם מוותר על ירושתו, שנעשו בחייו של אותו אדם, הוא הסכם בטל ואסור על פי החוק.

   מה ההבדל בין מס עיזבון לבין מס ירושה?

   מס עיזבון מוטל על הרכוש של המנוח (עיזבונו), ואילו מס ירושה מוטל על היורשים עצמם, כל אחד לפי מדרגות המס החלות עליו.

   בעבר, בישראל הוטל מס עיזבון על הרכוש אותו ירשו יורשיו של המנוח. מס זה בוטל בשנות ה-80, וכיום לא מוטל מס ישיר על העיזבון. יחד עם זאת, כיום עשוי לחול על יורשים תשלום מס עיזבון עקיף, במעמד מכירת דירה שהתקבלה בירושה.

   איך מחלקים עיזבון?

   חלוקת עיזבון על פי צוואה

   עיזבונו של אדם יחולק לפי צוואתו. בצוואה אדם יכול להורות על אופן חלוקת העיזבון, דרכי ההורשה, תנאים לירושה, תנאים שימנעו את העברת העיזבון ליורשים וכו'. ככלל בתי המשפט נוהגים לכבד את רצונו של אדם, ולחלק את העיזבון בהתאם להוראות הצוואה, ואף במקרים בהם הצוואה לא הוגנת או מקפחת יורשים.

   יחד עם זאת במקרים בהם תוכח עילה מוצדקת להתנגד לצוואה, הצוואה לא תקויים. עילות ההתנגדות העיקריות נוגעות לכשירותו של המנוח לערוך צוואה, השפעה על המנוח בעת עריכת הצוואה, אי מוסריותה של הצוואה, אי חוקיות הצוואה, או צוואה שלא ברור או לא ניתן לקיימה.

   אם קבע בית המשפט כי לא ניתן לקיים את הצוואה או הוראות בצוואה, בית המשפט יקבע כיצד לחלק את העיזבון, בהתאם לנסיבות.

   חלוקת עיזבון על פי חוק הירושה

   בהעדר צוואה, עיזבון המנוח יחולק בין היורשים על פי דין. היורשים על פי דין מחולקים לשלושה מעגלים:

   1. ילדי המנוח וצאצאיהם.
   2. הורי המנוח וצאצאיהם.
   3. סבי המנוח וצאצאיהם.

   הכלל הוא כי המעגל הראשון שנותר בחיים יורש, יחד עם בן הזוג של המנוח. בתוך כל מעגל נמצאים גם הצאצאים, הצאצאים יורשים רק במקרה שהוריהם לא נותרו בחיים. כך למשל אם המנוח הותיר אחריו ילדים ללא בן זוג, רק הם ירשו את עיזבונו, והנכדים לא ירשו אותו. לעומת זאת אם אחד מילדי המנוח נפטר לפני מותו, הנכדים של אותו הילד שנפטר, יהיו זכאים לרשת את עיזבונו של המנוח.

   הכלל הוא כי המעגל הראשון שנותר בחיים יורש, יחד עם בן הזוג של המנוח

   חלקם של כל אחד מהיורשים נקבע בהתאם לחוק הירושה. ילדי המנוח או הורי המנוח זכאים לרשת מחצית מעיזבונו שיחולק ביניהם בחלקים שווים, ובן הזוג זכאי לרשת מחצית מעיזבונו. שאר היורשים זכאים לרשת שליש מעיזבונו, שיחולק ביניהם בחלקים שווים, ובן הזוג רשאי לרשת שני שליש מעיזבונו.

   חלוקת עיזבון על פי הסכם בין יורשים

   בין אם המנוח ערך צוואה ובין אם לא, יורשים רשאים לערוך ביניהם הסכם שיקבע כיצד לחלק את העיזבון. הסכם בין יורשים ניתן לערוך כל עוד העיזבון מחולק בין היורשים בלבד. בהסכמה, היורשים יכולים לקבוע כיצד יחולק העיזבון, להימנע מסכסוכי ירושה, ובתכנון מקדים אף להימנע מחיוב במסים.

   הסכמים מותרים בעיזבון

   בשורה התחתונה, עיזבון הוא הרכוש של המנוח אותו הוא מבקש להוריש, לעומת זאת ירושה היא ההליך כולו, הכולל בתוכו את העיזבון ודרכי ההורשה. האבחנה העיקרית בין המונחים באה לידי ביטוי, במקרים של עריכת הסכמים. בעוד ניתן לערוך הסכמים בעיזבון על פי חוק הירושה, אדם לא רשאי לוותר בעודו בחיים על זכותו להוריש.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף