Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  מהי תביעת עיזבון? (מדריך משפטי)

  תביעת עיזבון היא תביעה לפירעון החובות שצבר המנוח בחייו, מן העיזבון. לא כל אדם שנפטר מותיר אחריו נכסים ורכוש לדור הבא. חלק מהאנשים מתקשים לשלם בחייהם את החובות המוטלים עליהם, ואחרי לכתם, נותרים להם שלל חובות.

  מהי תביעת עיזבון? (מדריך משפטי)

  אך האם ניתן לתבוע את העיזבון לאחר מותו של המנוח? האם היורשים יהיו חייבים בחובות העיזבון? איך היורשים יכולים לשלם את חובות העיזבון? והאם יורש עשוי לצאת נפסד מהירושה שהגיעה לידיו? ריכזנו עבורכם את כל מה שחשוב לדעת על תביעת עיזבון.

  תוכן עניינים

  האם ניתן לתבוע כנגד עיזבון?

  העיזבון אינו ישות משפטית, ולא ניתן לתבוע כנגדו כאילו היה בעל דין. יחד עם זאת, ניתן לתבוע את העיזבון בבית המשפט באמצעות נציג, יורש או מנהל עיזבון. לאור כך שמדובר בתביעה כנגד אדם שנפטר ואין לו אפשרות להתגונן בעצמו, תביעה כזו תדרוש נטל הוכחה גבוה יותר על תובע החוב.

  האם ניתן להגיש תביעה בשם העיזבון?

  במקרים של עוולה נזיקית שגרמה למותו של המנוח, נציגי המנוח יכולים להגיש תביעה בשם העיזבון, לפיצוי כספי, כנגד מי שגרם עוולה נזיקית.

  תביעת עיזבון נזיקית היא תביעה עבור השנים האבודות של המנוח ואובדן השתכרותו, עקב מותו בטרם עת שנגרם בעוולה. ככל שיתקבל פיצוי כספי, הוא יועבר לעיזבונו של המנוח, ויחולק בין היורשים החוקיים של המנוח.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   איך מגישים תביעה כספית נגד עיזבון?

   תביעה כספית נגד עיזבון יש להגיש כנגד אחד היורשים או כנגד מנהל העיזבון, שיהיו נציגי העיזבון. בית המשפט עשוי לקבוע כי יש להמתין עם התביעה עד למתן צו קיום צוואה או צו ירושה, ולעיתים גם עד למינוי מנהל עיזבון.

   מי יכול להגיש תביעת עיזבון?

   תביעת עיזבון יכולה להיות מגשת על ידי נושים של המנוח. נושי המנוח יכולים להיות יורשיו, בני משפחה אחרים, או אנשים זרים שלמנוח היה חוב כלפיהם, כגון עובדים של המנוח, רשויות ממשלתיות, מוסדות וגופים אחרים.

   איך משלמים חובות עיזבון?

   אחריות היורשים לתשלום חובות העיזבון

   חובת היורשים היא לפרוע את כל חובות העיזבון הידועים להם, בטרם ירשו את עיזבונו. על יורשי העיזבון מוטלת החובה לברר האם הוטלו חובות על הנפטר. לצורך בירור חובות הנפטר, על היורשים לפרסם הודעה לנושים, ולאפשר להם במשך 3 חודשים לשלוח הודעה על גביית החוב.

   ככלל, היקף החובות יחול על היורשים עד לגובה היקף העיזבון כולו, וכל יורש נושא בחוב לפי חלקו היחסי בעיזבון.

   יחד עם זאת, אם היורשים ניסו למנוע את סילוק החובות או לא עמדו בחובתם לפרסם הזמנה לנושים לגבות את החוב, האחריות של כל יורש היא עד לגובה העיזבון כולו, לא משנה מה חלקו של היורש בעיזבון.
   סדר עדיפות בין חובות העיזבון

   לא כל חובות העיזבון שווים. חובות העיזבון יסולקו בהתאם לסדר עדיפויות שנקבע בחוק הירושה:

   1. הוצאות לווית וטקס קבורת המוריש.
   2. הוצאות צו הירושה, צו קיום הצוואה או ניהול העיזבון, אם הוצאות אלה חלות על העיזבון.
   3. חובות שהמוריש היה חייב ערב מותו ולא התבטלו. חובות אלה כוללים את התחייבותו בכתובה כלפי אשתו, עד לסכום סביר. סדר העדיפות של תשלומי מסים ותשלומי חובה אחרים, יקבע בהתאם להוראות החוק הדנות בתשלומי חובה אלו.
   4. מזונות מן העיזבון.

   על יורשי העיזבון מוטלת החובה לברר האם הוטלו חובות על הנפטר

   האם ניתן לפטור יורש מחובות העיזבון באמצעות צוואה?

   במקרים בהם יורש זוכה בנכס או רכוש מסויים, בית המשפט רשאי לקבוע שהוא לא יהיה אחראי על חובות הכלליים של העיזבון.

   בנוסף, מוריש רשאי לקבוע הוראות בצוואה, לפיהן יורש מסויים או מספר יורשים ישאו בחלק קטן יותר בחובות, או אף יהיו פטורים מאחריות על חובות העיזבון.

   האם ניתן להסתלק מהעיזבון כשיש חובות?

   ככלל החוק מאפשר לכל יורש להסתלק מהעיזבון. הסתלקות מהעיזבון משמעותה כאילו היורש לא ירש את חלקו בעיזבון. חלקו של יורש שיסתלק, יתחלק בין יתר הנושים, או לטובת בן זוג, ילד או אח של המוריש. המשמעות היא שחובות העיזבון יתחלקו בין שאר היורשים בהתאם לחלקם היחסי החדש בעיזבון.

   יחד עם זאת, כאשר יש חובות, נושה רשאי לבקש למנוע את הסתלקותו של היורש, אם נעשתה בחוסר תום לב, ובית המשפט יהיה רשאי לבטל את הסתלקותו של היורש.

   חובת היורשים לסלק חובות

   בשורה התחתונה, על היורשים מוטלת החובה לסלק את חובותיו של המנוח לפני שיזכו לרשת את עיזבונו. לפיכך, נושה רשאי לתבוע עיזבון באמצעות יורש או מנהל עיזבון שייצג את העיזבון, בגיבוי ראיות מהותיות שיוכיחו את חובותיו של המנוח.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף