Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  מהי צוואה מזוייפת?

  צוואה מזוייפת היא צוואה שלא נערכה על ידי המצווה עצמו כמות שהיא, אלא זוייפה. במקרה של זיוף צוואה, מומלץ לפנות לאנשי מקצוע שיבחנו את הטענה ויאספו ראיות שיעידו על זיוף הצוואה.

  כיצד ניתן לזייף צוואה?

  1. המזייף עורך מסמך הנחזה להיות צוואה, במטרה להטעות
  2. המזייף משנה את מסמך הצוואה של המנוח. כולל הוספה של פרט והשמטה של פרט, במטרה לרמות, וללא סמכות כדין, באופן הנחזה כאילו השינוי נעשה על ידי המנוח.
  3. חתימה על צוואה או מסמך הנחזה כצוואה בשם המנוח, במטרה להטעות כאילו הצוואה נחתמה על ידי המנוח.

  מתי כדאי לחשוד שהצוואה מזוייפת?

  1. העדר מסמך צוואה מקורי.
  2. דפים חסרים בצוואה.
  3. הדפים בצוואה נראים שונים זה מזה.
  4. החתימה של המוריש או של העדים נראת חשודה.
  5. הצבע של החתימות או של ההדפסה, נראה שונה זה מזה לאורך הצוואה.

  זיוף צוואה היא עבירה פלילית שדינה מאסר. בנוסף, דינו של יורש שזייף צוואה או תבע על פי צוואה מזוייפת, הוא פסלות מלרשת את חלקו בעיזבון.

  חלקו בעיזבון של יורש שנפסל, יועבר ליורשים האחרים בהתאם לחלקם בצוואה. בהעדר יורשים אחרים, חלקו יועבר למדינה.

  כאשר היורש זייף את הצוואה, נדרשת הרשעה פלילית על מנת לפסול אותו מלרשת. לעומת זאת כאשר היורש תובע על פי צוואה מזוייפת, אין הלכה מחייבת הקובעת שנדרשת הרשעה בפלילים, וישנה מחלוקת בפסיקה.

  מצד אחד יש פסיקה לפיה יפסל רק מי שהורשע בפלילים על כך שתבע על פי צוואה מזוייפת. ומצד שני, יש פסיקה רחבה שהסתפקה בהוכחה בהליך האזרחי שמי שתבע על פי צוואה מזוייפת, ידע על כך שהצוואה מזוייפת.

  אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

  לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף