Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  מהי צוואה בעדים?

  צוואה בעדים היא סוג צוואה נפוץ ביותר שניתן לערוך רק בתנאי שהצוואה נערכה כולה בכתב, והובאה בפני שני עדים. ללא קיום שני תנאי יסוד אלה, הצוואה לא תקויים.

  על העדים לצוואה להיות בגירים, למעלה מגיל 18 שנים, וכשירים משפטית, כלומר שלא הוכרזו כפסולי דין. כמו כן, העדים או בני זוגם, אינם יכולים להיות נהנים בצוואה, או לרשת את העיזבון או חלק ממנו.

  יתרונה הגדול של צוואה בעדים, הוא נוכחות שני העדים, שמגדילה את תוקפה של הצוואה, ומפחיתה את הסיכון להתנגדות לצו קיום צוואה.

  בנוסף, על מנת לחזק את תוקף הצוואה, המצווה רשאי גם להפקיד בעצמו את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה.

  מה הם התנאים לעריכת צוואה בעדים בעלת תוקף משפטי מחייב?

  1. הצוואה כולה ערוכה בכתב – כתב יד או הדפסה.
  2. נושאת תאריך.
  3. נוכחות שני עדים.
  4. נושאת הצהרה חתומה של המצווה בפני שני העדים שזוהי צוואתו.
  5.  נושאת חתימה בידו של המצווה, שנחתמה בפני שני העדים.
  6. אישור וחתימה של שני העדים במעמד ההצהרה, בחתימת ידם על גבי הצוואה, שהמצווה הצהיר וחתם בפניהם.
  7. על אף שאין חובה, מומלץ לחתום על כל עמודי הצוואה, על מנת להגביר את תוקפה.

  פגם או חוסר באחת מהדרישות הללו, לרבות פגם בכשרות העדים, יפגום בתוקף הצוואה, ויעביר את נטל הראייה למבקשים לקיים אותה, אך לא בהכרח יוביל לפסילתה.

  לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט יש סמכות לקיים צוואה שנפל בה פגם באחד מהתנאים לעריכת צוואה בעדים, כל עוד לא נפגע אחד מתנאי היסוד, ובתנאי שהמבקשים לקיים את הצוואה הוכיחו שאין ספק שהצוואה מקיימת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

  אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

  לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף