Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  מהו מסמך הבעת רצון ומי יכול לערוך אותו?

  בשנים האחרונות מאז נכנס הכלי המשפטי שנקרא מסמך הבעת רצון, השימוש בו הולך וצובר תאוצה, ואנשים רבים פונים לעשות בו שימוש; ילדים מבוגרים המשמשים כאפוטרופוס להוריהם הקשישים, הורים יחידניים שחוששים לגורל ילדיהם במקרה שיקרה להם משהו חו"ח ואף הורים נשואים שמבקשים לקבוע מראש מי ישמש כאפוטרופוס לילדיהם אם חו"ח תפקוד את שניהם טרגדיה.

  לפניכם מאמר מקצועי שיסקור את כל מה שחשוב לדעת על עריכת מסמך הבעת רצון.

  תוכן עניינים

  מהו מסמך הבעת רצון?

  בשנת 2019 נחקק תיקון לחוק הכשרות והאפוטרופסות שנועד לכבד את זכותו וכבודו של אדם שמונה לו אפוטרופוס. תיקון החוק הוליד כלים משפטיים חדשים בהם אדם יכול לעשות שימוש בטרם הוא מאבד את כשירותו, לקבוע כיצד יתנהלו חייו כאשר הוא אינו כשיר עוד לדאוג לענייניו.

  מסמך הבעת רצון יכול לשמש את מי שהוא אפוטרופוס כדי להביע את רצונו בנוגע לאפוטרופסות, במקרים בהם האדם שמשמש כאפוטרופוס יאבד בעצמו את כשירותו, ולא יוכל עוד לשמש כאפוטרופוס.

  מסמך הבעת רצון הוא מסמך המאפשר לאדם המשמש כאפוטרופוס לתת הוראות בנוגע למי שיחליף אותו כאפוטרופוס, ובנוגע לאופן הטיפול אותו הוא מבקש להמשיך, בתקופה בה לא יוכל לתפקד כאפוטרופוס או לאחר מותו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מי יכול לערוך מסמך הבעת רצון?

   מסמך הבעת רצון יכול להיערך על ידי כל אדם מעל גיל 18, המשמש כאפוטרופוס, כלומר על ידי הורה לקטין, אפוטרופוס לקטין שהוא קרוב משפחה, מי שמונה לשמש כאפוטרופוס בצו בית משפט, וקרוב משפחה שמשמש כאפוטרופוס בפועל גם אם לא מונה לכך על ידי בית המשפט.

   יודגש כי מסמך הבעת רצון חייב להיערך בפני עורך דין שעבר הכשרה וקיבל הסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי, ולא ניתן לערוך את המסמך בלא עורך דין.

   מי יכול לשמש כאפוטרופוס מחליף?

   אדם בגיר (מעל גיל 18), או תאגיד שהסכים לשמש כאפוטרופוס מחליף, הבין את המשמעות וחתם על מסמך הבעת הרצון שערך עורך המסמך, יוכל לשמש כאפוטרופוס. ללא הסכמתו של האפוטרופוס המחליף לא ניתן למנותו כאפוטרופוס.

   חשוב לציין כי לבית המשפט סמכות שלא למנות אדם כאפוטרופוס המחליף, אם מצא כי זה נוגד את טובת הקטין או האדם שמונה לו אפוטרופוס.

   כיצד עורכים מסמך הבעת רצון?

   מסמך הבעת רצון יערך כאמור בפני עורך דין שעבר הכשרה מתאימה. עורך המסמך יפרט את רצונו בפני עורך הדין והוא רשאי לבקש למנות אפוטרופוס מחליף במקומו לכל העניינים או לחלקם בלבד. כמו כן עורך המסמך רשאי להוסיף הוראות לגבי אופי הטיפול בקטין או באדם שמונה לו אפוטרופוס, למשל בענייני מסגרות חינוך, מסגרות טיפול, דתו, אורח חייו, ערכיו וכו'.

   עורך הדין יסביר לעורך המסמך את משמעויותיו של מסמך הבעת הרצון וכלל השלכותיו, יחתום ויאמת את המסמך, ולבסוף יפקידו אצל האפוטרופוס הכללי.

   ההבדלים בין מסמך הבעת רצון לבין צוואה

   חוק הכשרות והאפוטרופסות קובע כי ניתן לקבוע הוראות בנוגע למי שיחליף אדם כאפוטרופוס, ובנוגע לאופן הטיפול באדם שהוא משמש לו כאפוטרופוס, במסמך הבעת רצון ובצוואה.

   לפיכך חשוב להבין את ההבדלים בין מסמך הבעת רצון לבין צוואה:

   1. מסמך הבעת רצון עשוי להיכנס לתוקף במהלך חייו של עורך המסמך, כשנקבע כי הוא אינו כשיר לשמש את תפקידו כאפוטרופוס או לאחר מותו, לעומת זאת צוואה נכנסת לתוקפה אך ורק לאחר מותו של המצווה.
   2. מסמך הבעת רצון נוגע אך ורק לקביעת אפוטרופוס מחליף ואופן הטיפול במי שהוא משמש לו כאפוטרופוס, לעומת צוואה כוללת בנוסף להוראות בנוגע לאפוטרופוס חליפי ואופן הטיפול גם הוראות בנוגע לחלוקת רכושו של המצווה בין כלל יורשיו.
   3. מסמך הבעת רצון יכול להיערך על ידי עורך דין מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי בלבד, לעומת זאת צוואה יכולה להערך על ידי כל עורך דין ואף להערך ללא נוכחות עורך דין כלל (לא מומלץ).

   כפי העולה מההבדלים בין מסמך הבעת רצון ובין צוואה, מסמך הבעת רצון אינו יכול להוות תחליף לצוואה, וצוואה אינה מחליפה מסמך הבעת רצון. על כן, מומלץ בתוקף לערוך צוואה בנוסף למסמך הבעת רצון.

   עריכת מסמך הבעת רצון רק בליווי עורך דין מוסמך

   בשורה התחתונה, מסמך הבעת רצון הוא מסמך שיכול לערוך אדם המשמש כאפוטרופוס, המכיל הוראות בנוגע לתפקידו של האדם כאפוטרופוס, בפני עורך דין שהוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי בלבד.

   עורך דין שהוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי, ילווה אתכם בתהליך, ייעץ לכם על ההשלכות של כל הוראה שתבקשו ויערוך עבורכם את המסמך בהתאם למבוקשכם.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף