Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  כיצד מחלקים מניות של נפטר? (מדריך משפטי)

  טיפול בכסף וברכוש של נפטר לאחר מותו, הוא נושא מורכב ולא פשוט. אחד הנושאים המורכבים ביותר, בחלוקת הרכוש של נפטר, עמם נדרשים להתמודד קרוביו, הוא חלוקתן של המניות שבבעלות הנפטר.

  כיצד מחלקים מניות של נפטר? (מדריך משפטי)

  האם ניתן לחלק מניות של אדם שנפטר? כיצד מחלקים מניות של נפטר? האם נפטר יכול לחלק את המניות שלו לשותף עסקי בחברה, מבלי לערוך צוואה? ומה הדרך הטובה ביותר לחלק מניות של אדם שנפטר?

  תוכן עניינים

  כיצד מחלקים רכוש של נפטר?

  חלוקת רכוש של נפטר באמצעות צוואה

  הדרך הטובה ביותר לחלק רכוש של נפטר, היא באמצעות עריכת צוואה. בצוואתו, אדם יכול להגדיר כל אדם כיורש שלו על פי רצונו, והוא רשאי לקבוע את חלקו של כל אדם בירושתו או את הנכסים אותם הוא מוריש לו, על פי רצונו.

  חלוקת רכוש של נפטר על פי הדין

  בהעדר צוואה, יחולק הרכוש ליורשים החוקיים על פי הדין. היורשים החוקיים הם בני המשפחה הקרובה, בהתאם לרמת הקרבה שלהם, וכל אחד מהם מקבל את החלק היחסי ברכוש של הנפטר, בהתאם לקרבה המשפחתית ביניהם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם ניתן להוריש מניות של נפטר?

   מניה, היא מסמך חוזי המקנה זכויות וחובות למי שמחזיק בו. הנפטר רשאי להוריש את המניות שבבעלותו בהתאם לרצונו, בכפוף לחוק, ובכפוף למסמכי החברה לה שייכת המניה.

   מי יורש את המניות של הנפטר?

   אם הנפטר ערך צוואה, המניות שברשותו יתחלקו על פי הצוואה. בהעדר צוואה, המניות יתחלקו בין היורשים על פי דין, אם אין מניעה לחלוקתן בהתאם לתקנון החברה.

   יש לשים לב, כי בן זוג עשוי להיות זכאי למחצית המניות מכוח החיים המשותפים של בני הזוג, זאת בנוסף לחלק של הנפטר, אותו הוא עשוי להיות זכאי לרשת.

   האם בעלי המניות הנוספים בחברה יורשים את מניות הנפטר?

   בתקנונים של חברות רבות ישנם סעיפים הקובעים מה יעשה במניות של בעל מניה שנפטר. ככלל, חוק הירושה לא מאפשר עסקאות בירושה עתידה, והסכם בדבר ירושה של אדם, שנעשה בחייו של אותו אדם, יבוטל. יחד עם זאת, יתכנו מקרים בהם יכובד הסכם הקובע העברת מניות לאחר פטירה, שלא באמצעות צוואה.

   בתקנונים של חברות רבות ישנם סעיפים הקובעים מה יעשה במניות של בעל מניה שנפטר

   כך למשל נקבע בהליך ד"נ 39/80 שיש לכבד תקנון חברה שקובע שמניות של אדם יפקעו עם מותו. במקרה זה לא מדובר בהעברה של מניות לאדם אחר אלא בפקיעתן של המניות, ולכן יורשיו החוקיים אינם זכאים לרשת אותו. בפועל המשמעות היא ששאר בעלי המניות יזכו לנתח גדול יותר במניות החברה, ואילו יורשיו החוקיים של הנפטר לא יקבלו כל חלק במניותיו של הנפטר.

   יתרה מכך, בהליך ת"ע 26289-03-18 נקבע, כי בנסיבות המקרה ולאור כך שהמניה מוחזקת על ידי החברות ולא על ידי אדם פרטי, יש לכבד גם הסכם בין שתי חברות שקבע שלאחר מות אחד המייסדים, יועברו מניותיו למייסד השני, על אף שלא ניתנה כל הוראה כזו בצוואה.

   כיצד מניות שלא ניתן לפצל מתחלקות בין היורשים?

   לעיתים יורשים הבאים לחלק את הירושה ביניהם באופן שווה, בהתאם לחוק או על פי צוואה, נתקלים בסירוב של רשם החברות לפצל את המניות, שכן לא כל מניה ניתן לפצל. המצב גורם לכך שאין באפשרות היורשים, לחלק את המניות ביניהם באופן שווה.

   באמצעות הסכם בין יורשים, ניתן לחלק את הזכויות בעיזבון, באופן שונה מהקבוע בצוואה או בחוק, ולהתגבר על הקושי בחלוקת מניות שלא ניתן לפצל.

   כך למשל, 3 יורשים שירשו 100 מניות כולם יחד בחלקים שווים, יכולים להסכים ביניהם, כי יורש אחד יקבל מניה נוספת (34 מניות), אך יוותר על חלק אחר בירושה שיתחלק באופן שווה בין שני היורשים שיזכו כל אחד מהם ל-33 מניות בלבד.

   חשוב לדעת שהסכם בין יורשים הנערך כראוי, עשוי לחסוך ליורשים חבויות מס שונות, כל עוד ההסכם נערך בין היורשים בלבד, ואינו כולל נכסים מחוץ לעיזבון.

   חלוקת מניות של נפטר באמצעות צוואה והסכם בין יורשים

   בשורה התחתונה, בטרם לפטירה, הדרך הטובה והוודאית להוריש מניות כפי רצונו של המוריש, היא באמצעות עריכת צוואה שתורה על הורשת המניות לכל מי שהמוריש מעוניין להוריש את המניה.

   לאחר הפטירה, הדרך הטובה ביותר לחלק את המניות בין היורשים באופן שיתאים לצרכיהם, תהיה באמצעות הסכם בין יורשים שיחלק באופן הוגן את העיזבון ויטיב עם כל היורשים.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף