Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  כיצד מחושב מס הירושה בישראל?

  יורשים רבים יודעים כי מס הירושה בישראל בוטל לפני שנים רבות, אך הם אינם יודעים כי לא כל הנכסים בעיזבון פטורים מתשלום מס ירושה.

  אם קיבלתם דירה בירושה ואתם מבקשים לדעת איך להתנהל נכון ואיך לחסוך תשלומי מס רבים באמצעות תכנון מס לגיטימי, חשוב שתדעו כיצד מחושב מס הירושה בישראל, איזה רכוש חב במס ירושה ואיך ניתן לצמצם את החבות במס ירושה.

  תוכן עניינים

  האם יש מס ירושה בישראל?

  מס ירושה הוא מס המוטל על כל יורש שזכה בחלק בירושה. המס מוטל על היורש ולא על הנכסים בעיזבון ועל כן הוא מחושב בהתאם לרווחים השנתיים של כל אחד מהיורשים. מס הירושה בישראל בוטל בשנת 1981, ונכון לשנת 2023 לא חלה חובת מס ירושה בישראל.

  על אף שמס הירושה בוטל, לא כל הנכסים בעיזבון פטורים מחובת מס. כאשר מתבצעות עסקאות מכירה בנכסי העיזבון, הן עשויות להיות חייבות במס.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   על אילו נכסים חל מס ירושה?

   החוק בישראל מטיל חובת מס על עסקאות במקרקעין ומכירת נכסי נדל"ן שהתקבלו בירושה. יצויין כי לא מוטלת חובת מס על קבלה או מכירת של מיטלטלין או על קבלה ושימוש בכספים שהתקבלו בירושה.

   כיצד תמוסה דירה שהועברה בירושה?

   קבלת הדירה בירושה לא מלווה בחבות מס

   חוק מיסוי מקרקעין קובע שהורשה אינה נחשבת לעסקה במקרקעין. לכן, כל עוד הדירה נשארת בבעלות היורש או היורשים, היא לא תחוייב במס.

   מכירת הדירה שהתקבלה בירושה תלווה בתשלומי מס

   מכירת הדירה שהתקבלה בירושה היא עסקה במקרקעין. החוק קובע שלצרכי חישוב מס שבח על מכירת דירה שהתקבלה בירושה, היורש נכנס בנעליו של המוריש, והיורשים יחוייבו בתשלומי המס החלים על מכירת דירה, בהתאם לתשלומים בהם היה מחוייב המוריש.

   כיצד ניתן להמנע מתשלום מס ירושה?

   פטור מתשלום מס שבח

   על מנת לקבל פטור מתשלום מס שבח על היורש להיות בן זוג, צאצא או בן זוג של צאצא של המוריש. היורש יהיה זכאי לפטור רק במקרים בהם למוריש הייתה דירת מגורים אחת בלבד והוא היה זכאי לפטור ממס שבח אילו היה נותר בחיים בעת המכירה.

   חשוב לציין כי היורש נכנס בנעלי המוריש לצורך מכירת הדירה, ועל כן המוריש צריך להיות זכאי לפטור, ולא היורש. לפיכך יורש שיש לו מספר דירות עשוי להיות זכאי לפטור, אם עמד בכל התנאים, לרבות התנאי לפיו למוריש יש רק דירת מגורים אחת בבעלותו.

   הסכם בין יורשים

   חוק הירושה מאפשר ליורשים להגיע ביניהם להסכם על חלוקה של נכסי העיזבון שהינה שונה מהקבוע בחוק הירושה ואף לחלוקה שונה משנקבעה בצוואה. העברת בעלות על נכס מקרקעין או על חלק בנכס מהווה עסקת מקרקעין ועשויה להיות חייבת במס. לעומת זאת, עסקה בעניין נכס מקרקעין או חלק בנכס, שנערכת בין היורשים בלבד ואינה כוללת כספים חיצוניים לעיזבון, פטורה מכל חבות מס.

   כך למשל יורשים רשאים להעביר את הבעלות בדירה ליורש אחד בלבד, ולאזן זאת באמצעות כספים בחשבון הבנק של המוריש שיחולקו בין היורשים האחרים. הסכם כזה, שנערך בין היורשים בלבד ואינו כולל כספים חיצוניים לעיזבון, לא יחשב לעסקה במקרקעין, והיורשים לא יחוייבו בתשלום מס שבח על העברת הבעלות בדירה.

   הסתלקות מירושה

   חוק הירושה מאפשר לכל אחד מהיורשים להסתלק מחלקו בעיזבון. במקרים בהם יורש מסתלק מהעיזבון רואים בו כאילו לא היה יורש מעולם. לפיכך ניתן להעביר זכויות על נכסים בתוך העיזבון באמצעות הסתלקות מהעיזבון לטובת יורש אחר או לטובת בן זוג, ילד או אח של המוריש, מבלי שיוטל מס על ההעברה.

   בשונה מהסכם בין יורשים, שיכול להערך בין יורשים בלבד, מי שמסתלק מהירושה יכול לעשות זאת גם לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

   תשלום מס על נכסים בחו"ל

   אמנם בישראל מס הירושה בוטל אי שם בשנות ה-80 הרחוקות, אך לא כך הדבר בכל מדינות העולם. מדינות רבות ממסות ירושה של נכסים הנמצאים בשטחן. לפיכך יורש של נכס שמקומו בחו"ל, עשוי לחוב במס על הירושה, כפי הדין החל באותה מדינה. החיוב במס עשוי לחול לא רק על נדל"ן, אלא על סוגי נכסים נוספים, כגון כספים ומיטלטלין.

   יש לתת את הדעת, כי המדינה הזרה עשויה להבחין בין אזרחים זרים לבין אזרחי המדינה, כך שישראלי שאינו מחזיק גם באזרחות המקומית יחוב במס גבוה יותר או שלא יהיה זכאי לפטור שבעל האזרחות המקומית זכאי לו.

   תכנון מס נכון בטרם לחלוקת העיזבון יחסוך הוצאות רבות

   בשורה התחתונה, חשוב לתכנן את מס הירושה לפני חלוקת העיזבון, על מנת שניתן יהיה לבחון את החלופה הטובה ביותר להפחתת נטל המס. חשוב לברר את זכאות המוריש לפטור ממס שבח, את האפשרות להסכם בין יורשים ואת האפשרות של הסתלקות יורש מהירושה. תכנון מס בזמן הנכון עשוי לחסוך לכם הוצאות גבוהות ולהגדיל את חלקכם בירושה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף