Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  כיצד להתמודד עם צוואה סתומה? (מדריך משפטי)

  אדם עורך צוואה בחייו כאשר צלול וכשיר הוא, על מנת שהוא יהיה זה אשר יחליט עוד בחייו מה ואיך ייעשה בדיוק ברכושו וזכויותיו לאחר לכתו מן העולם.

  כיצד להתמודד עם צוואה סתומה? (מדריך משפטי)

  אך, מה כאשר הצוואה לא נערכה כראוי ואינה ברורה ובעצם הינה "סתומה"? מה כאשר לא ניתן ללמוד מלשון הצוואה עצמה מהו הרכוש, הכספים הזכויות של המצווה? או מי הם היורשים? ואיזה חלק יירש כל יורש? האם הצוואה הסתומה תבוטל או שמא ניתן יהיה "לתקן" ולקיים את הצוואה בכל זאת? ואם כ ן- כיצד?

  תוכן עניינים

  מתי צוואה תהיה צוואה סתומה?

  צוואה סתומה כשמה כן היא – כאשר לא ניתן להבין מלשון הצוואה באופן ברור וחד משמעי, אילו נכסים, כספים או זכויות מבקש המצווה להוריש לאיזה יורש ובאילו חלקים ואם בכלל, או שחסרים פרטים מהותיים בצוואה או כאשר ניתן לצקת לצוואה פרשנויות שונות שכל אחת מהן, עלולה להוביל לחלוקה שונה של עיזבון המנוח.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם צוואה סתומה תקפה?

   באופן רגיל – לא, כלומר וכאשר לא ניתן להבין וללמוד את רצונו האמיתי האחרון של המצווה מתוך הוראות הצוואה ולא ניתן לתקן בשום אופן באמצעות בית המשפט, גם לאחר ניסיונות כאלה ואחרים – אז הצוואה הסתומה בטלה ועל עיזבון המנוח יחולו הוראות חוק הירושה, הגם שלא תואמות את רצון המנוח כפי שניסה לשקף בצוואתו.

   אז הצוואה הסתומה בטלה ועל עיזבון המנוח יחולו הוראות חוק הירושה

   כיצד ניתן "לתקן" צוואה סתומה?

   1. פרשנות צוואה סתומה – בית המשפט, אליו תגיע הבקשה לתת תוקף לצוואה סתומה או להוראה מהוראותיה תחת ביטולה, יעשה כל שביכולתו בכדי לנסות ולהבין מה היה רצונו האמיתי של המנוח. זאת יעשה בית המשפט באמצעות ראיות ועדים שיובאו בפניו ויוכלו לעזור לבית המשפט להבין מה באמת הייתה כוונת המנוח.
   2. השלמת חסר בצוואה סתומה – אם ניתן יהיה באמצעות ראיות או באמצעות הבנה ופרשנות כללית של רצון המצווה מהצוואה הסתומה, להשלים פרטי נכס או פרטי יורש בצוואה הסתומה (מתוך הצוואה עצמה), ייטה בית המשפט לעשות זאת, אך זאת אך ורק אם ניתן להבין זאת באופן ברור וחד משמעי מהצוואה עצמה שאכן זהו רצון המצווה.
    למשל, אם המצווה הוריש את דירת מגוריו ליורשיו וציין את פרטי הזיהוי שלה, אך מיום עריכת הצוואה עבר להתגורר בדירה אחרת ולא ציין את פרטיה – אזי וכל עוד ניתן להבין מהצוואה עצמה שזה רצונו של המצווה, אזי בית המשפט יוכל לקבוע כי דירת המגורים הנוכחית באה במקום הישנה.

   מתי לא ניתן יהיה לתקן צוואה סתומה והיא תבוטל?

   ישנם מקרים בהם על אף הרצון להכשיר צוואה לא יתערב בית המשפט שכן, התערבותו יכולה להיות בעצם פגיעה ברצון המנוח כפי שניסה להביאו במסגרת צוואתו, כך למשל:

   1. אם בצוואה מפורטים חלק מנכסיו וזכויותיו של המנוח – אז יוכלו לחלק את מה שפורט בין היורשים ומה שלא צויין, יחולק בהתאם לחוק הירושה.
   2. בצוואה לא פורטו כלל שמות היורשים.
   3. בצוואה צוינו שמות סתם ללא כל הוראה לגביהם.
   4. בצוואה ציין המצווה חלוקה לשמות ארגונים/עמותות/חברות- שכלל אינן קיימות.
   5. המצווה ציין רכוש ושמות- אך לא קבע מי יקבל מה.

   ברור, כי המצב האידיאלי הינו לערוך צוואה מלכתחילה באופן מקצועי בכדי למנוע סכסוכים משפחתיים ומאבקים משפטיים ארוכים ויקרים בהמשך, אך גם אם לא, יש לזכור, כי בתי המשפט יעדיפו על פי רוב לתת תוקף לצוואה במקום לבטלה, על ידי תיקון, השלמה או מתן פרשנות לאחר בחינת ראיות ועדויות לרצונו האמתי והכן של המנוח וכל זאת, מאחר וערך כיבוד רצונו האחרון של אדם, הינו ערך עליון ונעלה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף