Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  ירושה של חשבון בנק (מדריך משפטי)

  כאשר אדם נפטר, רכושו, לרבות חשבון הבנק שלו, עוברים ליורשיו החוקיים. ירושה של חשבון בנק, עשויה להעלות קשיים שונים, בעיקר כאשר מדובר בחשבון בנק משותף.

  ירושה של חשבון בנק (מדריך משפטי)

  כיצד ניתן למשוך כספים מחשבון של נפטר? האם היורשים אחראים על המינוס בחשבון הבנק של הנפטר? האם נדרשת הסכמת היורשים על מנת למשוך את הכספים? האם שותף בחשבון רשאי להמשיך לפעול בחשבון הבנק? ומה יעשו יורשים של חשבון בנק, כאשר שותף בחשבון רוקן את היתרה?

  תוכן עניינים

  כיצד מושכים כספים מחשבון של נפטר?

  בקשה למשיכת כספים לאחר שניתן צו ירושה

  בקשה למשיכת כספים, יש להגיש לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה. ככלל, רשם הירושה מעביר צו ירושה מקוון לבנק, לאחר היוודע מותו של המנוח. יחד עם זאת, מומלץ לברר קודם כל האם הבנק קיבל צו ירושה או צו קיום צוואה, לפני שממשיכים בהליך.

  לאחר קבלת צו הירושה או צו קיום הצוואה, על היורשים לחתום על הסכמתם לחלק את הירושה כפי הקבוע בצו. לאחר שכל היורשים יחתמו על הסכמתם, היורשים יוכלו למשוך את הכספים בהתאם לקבוע בצו.

  איך מושכים כספים מחשבון של נפטר בהעדר הסכמת היורשים?

  אם אחד היורשים מסרב לחתום על הסכמה לחלק את הירושה כפי הקבוע בצו, יש להגיש בקשה לבית המשפט, שיורה על חלוקת הכסף בהתאם לצו קיום הצוואה או צו הירושה שניתן.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בקשה למשיכת כספים בטרם למתן צו ירושה – סעיף אריכות ימים

   לאחר שאדם נפטר, מוקפאים כל נכסיו, וביניהם גם חשבון הבנק של הנפטר, לרבות חשבונות משותפים, וזאת עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה. לפיכך, ככלל, לא ניתן למשוך כספים מחשבון הבנק, בטרם למתן צו הירושה או צו קיום הצוואה.

   יחד עם זאת, אם מדובר בחשבון משותף שבעליו חתמו על סעיף אריכות ימים, הבנק יאפשר לשותף שנותר בחיים, לבצע פעילות שוטפת בחשבון לאחר פטירת אחד השותפים, ועד למתן צו הירושה או צו קיום הצוואה.

   למי שייכים הכספים בחשבון הבנק של הנפטר?

   הכספים בחשבון הבנק של הנפטר, שייכים ליורשים, בהתאם לחוק הירושה או כפי שהורה הנפטר בצוואה.

   האם סעיף אריכות ימים מקנה בעלות בחשבון משותף?

   לא. גם אם מדובר בחשבון בנק משותף, סעיף אריכות ימים אינו מקנה בעלות בחשבון משותף, והוא אינו מחליף צוואה או ירושה על פי חוק. השימוש בחשבון במסגרת סעיף אריכות ימים הוא זמני עד למתן צו הירושה או צו קיום הצוואה, לצורך פעולות שגרתיות כפי שנהגו השותפים בחשבון.

   סעיף אריכות ימים אינו מקנה בעלות בחשבון משותף, והוא אינו מחליף צוואה או ירושה

   חשוב לדעת, שהבנק לא נוהג למנוע מהשותף בחשבון לבצע פעילויות חריגות, אך במקרה שתתבצע פעולה חריגה בחשבון, היורשים יהיו רשאים לתבוע את השותף בחשבון, להשיב את הכספים שנעשה בהם שימוש חריג לעיזבון.

   מי יכול לקבל מידע על חשבון בנק של הנפטר?

   מידע על חשבון הבנק של הנפטר, ינתן בהתאם לנהלי הבנק בו מתנהל החשבון. לרוב, בטרם למתן צו קיום צוואה או צו ירושה, יוכלו רק בני המשפחה הקרובים, מדרגה ראשונה לקבל מידע על חשבון המנוח. לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה, יוכלו היורשים על פי הצו, לקבל את המידע על יתרות החשבון של המנוח ביום פטירתו.

   יתרת חשבון בנק שלילית של נפטר

   היורשים אחראים לשלם את חובות הנפטר בטרם יזכו בירושתו. לכן, אם חשבון הבנק של הנפטר נמצא ביתרה שלילית, על היורשים לשלם את החוב לבנק.

   חובות הנפטר לבנק, ישולמו רק לאחר שיוסדרו ההוצאות הקשורות בהלוויה וטקס הקבורה, ולאחר שישולמו הוצאות צו הירושה, צו קיום הצוואה או ניהול העיזבון, אם הן חלות על העיזבון. כמו כן, אם לנפטר יש חובות שדינם קודם על פי כל דין אחר, על היורשים קודם להסדיר חובות אלה.

   חובת היורש בתשלום חובות הנפטר, היא עד לגובה חלקו בעיזבון. לפיכך, במקרה שחובותיו של הנפטר לבנק, גבוהים יותר משווי העיזבון, לא ניתן לדרוש מהיורשים לשלם את ההפרש.

   סגירת חשבון בנק של נפטר

   לאחר שכוסו חובות הנפטר לבנק, או נמשכו כל הכספים שהיו שייכים לנפטר, על היורשים לבקש מהבנק שיסגור את חשבון הבנק של המנוח.

   זכות היורשים בחשבון הבנק של הנפטר

   בשורה התחתונה, חשבון הבנק של אדם שנפטר, בדומה לכלל רכושו, שייך ליורשיו החוקיים, שזכאים למשוך ממנו כספים לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה.

   גם כאשר מדובר בחשבון בנק משותף, הבעלות בחשבון נותרת של יורשיו החוקיים של המנוח. אמנם השותף בחשבון רשאי לרוב להמשיך לעשות שימוש שוטף בחשבון, אך הוא אינו יכול לעשות בו פעילויות חריגות, והוא עשוי להיתבע להשבת כספים שנמשכו מהחשבון.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף