Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  ירושה של אדם ללא ילדים

  לרוב ירושתו של אדם מחולקת לאנשים שהם בקרבת המשפחה הראשונה שלו, וכשאדם נפטר הירושה מחולקת בין ילדיו, אך כיצד תחולק ירושה של אדם ללא ילדים?

  חוק הירושה קובע את הכללים לפיהם תחולק ירושה של אדם. החוק קובע מי הם יורשיו של המנוח, ואת חלקם היחסי בירושה של כל אחד מהיורשים. לפניכם סקירה משפטית מקצועית של הכללים בחוק הירושה, לפיהם תחולק ירושה של אדם.

  תוכן עניינים

  מה דין ירושה ללא צוואה

  ירושה של אדם שלא הותיר אחריו צוואה מתחלקת בהתאם לדין הכללי הקבוע בחוק הירושה התשכ"ה-1965 ליורשים על פי דין. בהתאם לחוק הירושה, הירושה על פי דין תחולק ראשית לבן הזוג, שהוא בעל מעמד מיוחד בירושת המנוח, ויחד איתו יורשים שאר היורשים בהתאם להיררכיה הקבועה בחוק הירושה.

  מי יורש כשאין צוואה

  היורשים של מנוח שלא הותיר אחר מותו צוואה, הם היורשים על פי דין, בהתאם לקבוע בחוק הירושה. ההיררכיה הקבועה בחוק מחלקת את היורשים לשלוש "פרנטלות" או "ראשי אב", וכלל המעבר לראש האב הבא הוא שרק במקרים בהם לא ניתן להוריש לראש האב הראשון בהיררכיה, הירושה תחולק לראש האב הבא בתור שאחריו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ראשי האב מחולקים בהתאם להלן:

   1. ילדים וצאצאיהם (נכדי המנוח)
   2. הורים וצאצאיהם (האחים והאחיינים של המנוח)
   3. סבים וצאצאיהם (הדודים ובני הדודים של המנוח)

   כלל המעבר לראש האב הבא חל גם בחלוקה הפנימית הקיימת בתוך ראש האב. כלומר, הירושה תחולק קודם לילדים להורים או לסבים, והירושה תחולק לצאצאיהם, רק אם הילדים, ההורים או הסבים, לא נותרו בחיים ולא ניתן לחלק להם את הירושה.

   מי נחשב ליורש חוקי?

   חוק הירושה קובע מי הם היורשים הכשירים לרשת את האדם, בהתאם לחוק, כל מי שהיה בחיים במות המנוח, כשיר לרשת אותו.

   בנוסף כשיר לרשת את המנוח גם אדם שנולד 300 ימים לאחר מות המנוח, אלא אם יוכח כי הורתו הייתה לאחר מות המנוח. מטרת הסעיף היא לקחת בחשבון גם עובר שנוצר בעוד המנוח בחיים, לצורך חלוקת ירושתו של המנוח, שכן מדובר בעובר של המנוח שהורתו הייתה בעודו בחיים, אף אם טרם נולד בעת מותו של המנוח.

   לעומת זאת, מקרים בהם יוכח כי העובר נוצר לאחר מות המנוח, סביר להניח כי הילד אינו של המנוח, והוא אינו זכאי יהיה לרשת אותו. כיום, גם במקרים בהם האם למשל מבקשת להכנס להריון עם זרעו של המנוח לאחר מותו וברור כי מדובר בהתעברות שנוצרה לאחר מות המנוח, הילד לא יהייה זכאי לירושת אביו המנוח, בהתאם ללשון סעי החוק.

   מטרת הסעיף בעת חקיקתו הייתה למעשה להבטיח שירושתו של האיש תועבר לילדיו שלו, ועל כן נקבעו 300 ימים לאחר מותו בהם ישנה חזקה כי מדובר בילד של המנוח. עם התפתחות הטכנולוגיה, נולדו מקרים בהם ברור לכל כי מדובר בילד של המנוח, שכן נעשה שימוש בזרעו של המנוח לאחר מותו, אך החוק לא אמר את דברו בסוגייה זו, וכיום על פי לשון החוק, הילד לא יהיה זכאי לירושת אביו המנוח.

   חלוקת ירושה של אדם לתאגיד

   אדם שהותיר אחריו צוואה יכול לצוות את ירושתו גם לתאגיד. התאגיד יהייה כשיר לרשת את המנוח אם במות המנוח, היה כשר לזכות בנכסים של המנוח, או במקרה שהתאגיד נעשה כשר לזכות בנכסי המנוח בתוך שנה מיום מתן צו קיום צוואה. במקרים מסויימים לבית המשפט סמכות להאריך תקופה זו בשנה נוספת.

   כך למשל התקבלה צוואתה של אישה שהורישה את ביתה שהוערך בשווי מליוני שקלים, לעמותת צער בעלי חיים.

   חלוקת ירושה של אדם לחיית מחמד

   כאמור, החוק קובע מי כשיר לרשת, ובהתאם לכך הכשירים לרשת הם בני אדם ותאגידים בלבד, לפיכך, כל יורש מסוג אחר, לרבות חיות מחמד, אינו כשיר לרשת את המנוח. כאשר צוואה כוללת סעיפים שאינם ניתנים לביצוע, דוגמת סעיף המעניק בעלות על רכוש לחיית מחמד שאינה יכולה להיות בעלים ברכוש, סעיפים אלה יבוטלו בהתאם לחוק. על כן לא ניתן יהא להוריש את העיזבון לחיית מחמד.

   יש לציין שסביר להניח כי בית המשפט לא יפסול צוואה לפיה אדם יוריש את עיזבונו לתאגיד שמטרתו תהא לטפל בחיית המחמד, ויתכן והצוואה אף תקוים.

   מנגד יתכן ותוגש התנגדות לצוואה שכזו בעילות שונות לביטולה. למשל טענות על כשרות המנוח לצוות, השפעות בלתי הוגנות וכו'.מי פסול לרשת את המנוח?

   החוק מגדיר מקרים בהם אדם יהיה פסול מלרשת את המנוח, מקרה אחד הוא מקרה בו הורשע אדם ברצח המנוח, או בנסיון לרצוח אותו. המחוקק ביקש למנוע מצבים של "הרצחת וגם ירשת", ועל כן נקבע כי אדם שהורשע ברצח או נסיון לרצח, לא יוכל עוד לרשת את האדם, ולא יזכה מן ההפקר.

   יחד עם זאת, במקרים בהם אדם ניסה לרצוח את המנוח, ולאחר מכן המנוח מחל לו בכתב במפורש, או במשתמע על ידי עריכת צוואה מאוחרת לנסיון הרצח שהיא לטובת אותו אדם, אותו אדם יחשב שוב כשר לרשת.

   המחוקק ביקש לתת כבוד לרצונו של המנוח, ואם זה מחל לאדם שניסה לרצוח אותו לאחר נסיון הרצח, המחוקק ביקש שלא להתערב בהחלטתו של המנוח ולהותיר לו לצוות לאותו אדם שניסה לרצוח אותו.

   מקרים נוספים הם מקרים בהם אדם הורשע בהשמדת צוואה של המנוח, בנסיון להעלים את צוואתו, בזיוף צוואתו או בתביעה על פי צוואה מזוייפת.

   המחוקק ביקש "להעניש" את היורש ולמנוע מצבים בהם אדם שניסה לסכל את צוואתו של המנוח בהתאם לרצון המנוח, יזכה בירושתו.

   יש לציין שאין מספיק להגיש תביעה על בסיס צוואה מזוייפת, אלא יש צורך בהרשעה בכך שהתביעה הוגשה בזדון או לכל הפחות מתוך מודעות לכך שהצוואה מזוייפת. שכן מטרת החוק היא לא להרתיע אדם שנהג בתום לב, ולא ידע שהגיש צוואה מזוייפת, אלא להרתיע את מי שמנסה לסכל את צוואתו של המנוח.

   כיצד מתחלקת ירושה של אדם שאין לו ילדים?

   ירושה של מנוח תחולק על פי צוואתו, והוא יכול להורות למי לחלק את צוואתו. במקרים בהם מנוח לא הותיר אחריו צוואה, היורשים על פי דין הם לרוב בני משפחתו הקרובים לאדם שנפטר, כלומר בן או בת הזוג והילדים.

   אך מה בדבר מצבים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה ואין לו ילדים? במקרה של ירושה של אדם ללא ילדים, ירושתו תחולק בין בן הזוג לבין הוריו של המנוח ככל שהותיר הורים, ואם לא נותרו בחיים אז בין בן הזוג לאחי המנוח, ואם אין אחים אז בין בן הזוג לסבי המנוח וכן הלאה.

   בן הזוג יהיה זכאי לכלל המטלטלין ולרכב שבבעלות המנוח, ואם המנוח הותיר אחריו הורים בן הזוג יהיה זכאי למחצית הירושה. אם הירושה תחולק בין בן הזוג לבין האחים (או הסבים וצאצאיהם) של המנוח, בן הזוג יהיה זכאי לשני שליש מהירושה, ואילו האחים לשליש בלבד.

   ירושה של אדם שיש לו רק בן זוג

   במקרה של ירושה של אדם שיש לו רק בן זוג, אין לו ילדים ולא נותרה לו כל משפחה אחרת, הירושה תעבור במלואה לבן זוגו של המנוח.

   ירושה של רווק עם אחים והורה אחד

   ירושה של רווק ללא ילדים, תחולק להוריו של המנוח, כאשר אחד ההורים נפטר בטרם למנוח, הירושה תחולק בין ההורה שנותר בחיים שיקבל את מחצית הירושה לבין היורשים של האב, שהם למעשה, על פי רוב האחים של המנוח, אך במקרים בהם נישא האב בשנית יתכן ואשתו החדשה של המנוח תירש אותו גם כן.

   ירושה של רווק ללא הורים

   ירושה של רווק ללא ילדים שלא הותיר אחריו הורים תחולק בין אחיו של המנוח, ואם אחד האחים נפטר, הירושה תחולק בין האחים בהתאם לחלקם היחסי בירושה, ומנתו של האח שנפטר תחולק בין יורשיו, שהם לרוב גיסתו של המנוח והאחיינים של המנוח.

   ירושה של רווק ללא אחים וללא הורים

   ירושה של רווק ללא ילדים שלא הותיר אחריו הורים ואין לו אחים, תחולק לסבים של המנוח, ואם הסבים אינם בחיים, הירושה תחולק לצאצאי הסבים, כלומר לדודים של המנוח, וככל שאלה אינם בחיים הירושה תחולק לבני הדודים של המנוח, לרוב כאשר מדובר בחלוקה לבני משפחה רחוקה כל כך, החלוקה מבוצעת באופן שווה בשווה בין היורשים שנותרו.

   ירושה של אדם ערירי

   במקרה שהמנוח הוא אדם ערירי, שלא הותיר אחריו כל קרוב משפחה, הירושה עוברת לחזקתו של האפוטרופוס הכללי.
   האפוטרופוס הכללי יפעל על מנת לאתר קרובי משפחה של המנוח, שיוכלו לדרוש את הירושה בתקופת הזמן המנוייה בחוק בה האפוטרופוס יחזיק בירושה. בתום תקופת הזמן שהוקצבה לקרובים לטעון לחלקם בירושה, ובמקרה שהירושה לא נדרשה, הירושה תעבור לידי המדינה.

   ירושה של אדם על פי דין

   כאמור, חוק הירושה קובע כי במקרים בהם אין צוואה הירושה מועברת לקרובי המנוח, בהתאם להיררכיה המשפחתית הקבועה בחוק, כשהירושה מחולקת בין בן הזוג לראש האב הראשון בחוק שנמצא בחיים ואינו פסול לרשת.

   עורך דין לענייני ירושה יסייע לכם בהכנת צוואה שתמנע מקרים בהם רכושכם יועבר בניגוד לרצונכם, בעיקר במקרים בהם אין לאדם משפחה קרובה. כמו כן עורך דין לענייני ירושה הבקיא ברזי חוק הירושה יסייע לכם במקרים בהם לא זכיתם לחלק בירושה, ויש לכם השגות וטענות על אופן חלוקת הירושה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף