Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  האם ילד שנולד מחוץ לנישואין זכאי לירושה?

  תוכן עניינים

  חוק הירושה

  במדינת ישראל דיני הירושה מעוגנים בחוק הירושה. במסגרת החוק נקבע כי במקרה שבו לא הותיר המנוח צוואה יחולקו הכספים והנכסים בין בן/בת הזוג לבין ילדיו הביולוגיים. אולם, כאשר מתגלה לאחר הפטירה כי קיים ילד נוסף שנולד מחוץ לנישואין נוצרת דילמה ביחס לאופן חלוקת העיזבון בין הילדים.

  כאשר מדובר במאבק שמנהל עורך דין לענייני ירושה על זכויות לקוחותיו בעיזבונם של האב או האם לאחר פטירתם, נוטים בתי המשפט לחייב את הטוענים לזכויות לבצע בדיקות גנטיות שיאמתו את קיומו של הקשר המשפחתי.

  בבחינה של חוק הירושה ניתן לראות כי קיימת הבחנה ביו שני מקרים:

  1. מקרה שבו המנוח הותיר צוואה שמגדירה את אופן חלוקת הירושה – ובמקרה זה יפעלו לפי כללי הצוואה. לעיתים גם ללא צרך לבצע בדיקות גנטיות או להביא הוכחות מכל סוג שהוא. שהרי בכתיבת הצוואה יכול המנוח לבחור להדיר או לכלול בצוואתו את מי שיחפוץ, לרבות ילדים שנולדו מחוץ לנישואין.
  2. מקרה שבו המנוח לא הותיר צוואה – במצב דברים זה ינהלו את חלוקת העיזבון לפי הדין הקבוע בחוק הירושה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חוק מידע גנטי

   ילד ייחשב כיורש של אביו או אימו מהרגע שבו נולד, גם כאשר הוא נולד מחוץ למערכת הנישואין. יחד עם זאת, המנוח חייב לבצע פעולת הכרה בהיותו אבי הילד על ידי ביצוע רישום במשרד הפנים. באם לא נרשם המנוח כאבי הילד ובחר שלא להכיר באבהותו ולהתכחש לילד, טענת הילד לחלקו בירושה מורכבת ודורשת פנייה להנחיות חוק מידע גנטי.

   החוק נותן אפשרות לערוך בדיקה גנטית להוריו של האב או לאחיו בנוסף לבדיקה שמבצע האדם שטוען שהוא בנו הלא מוכר של הנפטר. במקרים חריגים ביותר עשוי בית המשפט לאשר גם לקחת דגימת DNA מגופת המנוח.

   יחס הפסיקה לילד שנולד מחוץ לנישואין

   בעבר הפסיקה הכריעה כי לא ניתן לחייב ביצוע של בדיקת אבהות. הדבר עדיין מתקיים כאשר האב עוד בחיים וקיים חשש לממזרות בעקבות לידתו של הילד מחוץ לנישואין. זאת מתוך דאגה לטובת הילד ומתוך רצון להימנע מההשלכות הקשות הנלוות לממזרות.

   בשנת 2008 בוצע תיקון לחוק המידע הגנטי שהקנה לבית המשפט סמכות לכפות ביצוע של בדיקה גנטית. החוק מאפשר לבית המשפט לכפות ביצוע בדיקה גם במצב של התנגדות. זאת רק באם התקיימו כל אלה:

   • בית המשפט משוכנע שיש סיכוי סביר שהטענות בדבר קשרי המשפחה נכונות
   • הנבדק קיבל הזדמנות להשמיע את התנגדותו

   במצבים מסוג זה, כאשר יוכח שאכן מדובר בקשר ביולוגי יקבל אותו הילד את חלקו בירושה גם אם לא הוכר על ידי המנוח בטרם פטירתו. זאת מפני שכילדו של המנוח הוא זכאי לחלקו בירושה לפי החוק וכל עוד לא ערך הנפטר שצוואה שהדירה אותו מהירושה, יקבל כדין את חלקו.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף