Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  איך מתחלקת ירושה? (מדריך משפטי)

  חלוקת ירושה של אדם, מתבצעת בהתאם לצוואה שערך בעודו בחיים, על פי רצונו האחרון, או בהתאם לכללי הירושה על פי דין הקבועים בחוק הירושה. כללים אלה הם מורכבים ודורשים הבנה של עקרונות הירושה.

  איך מתחלקת ירושה בהעדר צוואה? איך מחשבים את חלוקת הירושה בין היורשים? האם לבן הזוג זכויות ייחודיות בירושה? ומדוע כדאי לערוך צוואה? התשובות לכל השאלות החשובות, על החישוב המורכב של חלוקת ירושה, במדריך המשפטי המקצועי שלפניכם.

  תוכן עניינים

  מהו סדר הירושה בהעדר צוואה?

  הירושה מתחלקת על פי עקרון הנקרא "ראשי האב". הכלל של סדר הירושה על פי עקרון זה, הוא כי בן הזוג יורש יחד עם היורש הראשון מתוך ראשי האב, שנמצא בחיים.

  ואלו הם ראשי האב היורשים את המוריש על פי דין:

  ראש האב הראשון – ילדים וצאצאים:

  • ילד המוריש
  •  נכדי המוריש
  • ניני המוריש

    פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ראש האב השני – הורים וצאצאים:

   • הורי המוריש
   • אחי המוריש
   • אחייני המוריש

   ראש האב השלישי – סבים וצאצאים:

   • סבי המוריש
   • דודי המוריש
   • בני דודיו של המוריש

   מה חלקו של בן הזוג בירושה?

   לבן הזוג יש זכויות יתר בירושה. הוא יורש חלק נכבד בירושה, יחד עם כל אחד מהיורשים על פי דין של המוריש. הוא יורש את כל המיטלטלין המשותפים לו ולמוריש, והוא אף יורש את המכונית הרשומה על שם המוריש.

   בנוסף, לבן הזוג יש זכות ייחודיות בדירת המגורים. יש לו זכות קדימה ברכישת הדירה. במקרים מסוימים יש לבן הזוג זכות מגורים בדירת המגורים של המוריש. כמו כן בן הזוג, אף עשוי לרשת באופן בלעדי את דירת המגורים של המוריש, במקרים בהם למוריש אין צאצאים או הורים, ובני הזוג גרו באותה דירה ערב מות המוריש, והיו נשואים לפחות שלוש שנים.

   כיצד מתחלקת ירושה בין בן זוג וילדים?

   כאשר המוריש מותיר אחריו ילדים ובן זוג, הירושה תתחלק כך שבן הזוג יקבל מחצית מהירושה, והילדים יקבלו מחצית מהירושה, שתחולק ביניהם בחלקים שווים.

   כיצד ירושה מתחלק בין בן זוג והורים?

   כאשר המוריש מותיר אחריו ילדים והורים, הירושה תתחלק כך שבן הזוג יקבל מחצית מהירושה, וההורים יקבלו מחצית מהירושה, שתחולק ביניהם בחלקים שווים.

   חלקו של בן הזוג בירושה בהעדר ילדים והורים

   בהעדר ילדים והורים, הירושה תתחלק כך שבן הזוג יקבל שני שליש מהירושה, והאחים, צאצאיהם, הסבים או צאצאיהם, יקבלו שליש מהירושה, בכפוף לעקרון ראשי האב.

   כיצד הירושה מתחלקת בין היורשים?

   הירושה מתחלקת בין היורשים בהתאם לעקרון ראשי האב, כשהראשון מבין ראשי האב הנותר בחיים בעת מות המוריש הוא שיורש את המוריש. אותו כלל חל גם בתוך כל ראש אב.

   נפשט זאת באמצעות דוגמא לחישוב חלוקת ירושה:

   מנוח ללא ילדים שלא ערך צוואה בטרם למותו, הותיר אחריו אישה, 2 אחים, 2 סבים ו-4 בני דודים. לפי עקרון ראשי האב, אשתו תירש יחד עם כל אחד מראשי האב הקיימים. בהעדר ילדים וצאצאים, נעבור לראש האב השני. בהעדר הורים, נעבור לצאצאים של ההורים – שהם אחי המנוח. למעשה שם נעצור, ושאר ראשי האב לא ירשו את עיזבונו.

   המשמעות בפועל היא שאשתו תירש שני שליש מהעיזבון, אחותו תירש שישית מהעיזבון ואחיו ירש שישית מהעיזבון (המהווים יחד שליש מהעיזבון). סביו, ובני דודיו לא ירשו כל חלק בירושתו.

   האם היורשים רשאים לקבוע אופן חלוקה אחר?

   כן. היורשים רשאים בכל עת בטרם לחלוקת הירושה, לערוך הסכם בין יורשים במטרה לחלק את הירושה כפי שהם חפצים. חלוקה זו יכולה לסתור את אופן החלוקה הקבוע בחוק הירושה, ואפילו הוראות צוואה, אם ישנן.

   לחלוקת הירושה באמצעות הסכם יכולות להיות השלכות על המיסוי, ובאמצעות תכנון נכון של הסכם בין יורשים ניתן להימנע מחבויות מס גבוהות. חשוב לשים לב שהסכם בין יורשים יכול להתקיים בין היורשים החוקיים של הירושה בלבד, וכי ההסכם יכול לחול על נכסי העיזבון בלבד. תשלומי איזון שאינם חלק מהירושה, עלולים לגרור חבות במס.

   כיצד הירושה מתחלקת כאשר אין יורשים?

   חוק הירושה קובע כי כאשר אין יורשים על פי צוואה או על פי דין, המדינה יורשת את הירושה. והיא תעשה שימוש בירושה למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.

   יחד עם זאת, שר האוצר רשאי לחלק את הירושה לאדם או תאגיד שהיה תלוי במוריש, או לבן משפחה או לבן זוג של המוריש, שלא הוגדרו כיורש על פי דין.

   כך למשל במקרה בו המוריש גידל ילד, שלא אומץ על ידיו כדין, הילד אינו נחשב ליורש חוקי של המוריש, וללא צוואה, הוא לא ירש אותו. יחד עם זאת, בהעדר יורשים אחרים, המדינה רשאית להעניק את ירושתו של המוריש או חלק ממנה לבנו שלא אומץ כדין.

   חשיבות עריכת צוואה

   בשורה התחתונה, הדרך הטובה ביותר להימנע מחלוקת הירושה באופן שלא תואם את רצונכם, היא באמצעות עריכת צוואה מבעוד מועד. במיוחד במקרים המורכבים בהם אין לכם יורשים חוקיים, או שאתם מבקשים שחישוב חלוקת הירושה, יעשה באופן שונה מהקבוע בחוק.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף