Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  זכות מגורים לכל החיים (מדריך משפטי)

  חוק הירושה מגן על זכויות שונות של יורשים ובני משפחה של המנוח. אחת הזכויות שהחוק מגן עליהן, היא הזכות להמשיך להתגורר בדירת הירושה, לאחר מות המנוח.

  זכות מגורים לכל החיים (מדריך משפטי)

  למי יש זכות מגורים בדירת ירושה? כיצד ניתן לדאוג שבן הזוג ימשיך להתגורר בדירה, למשך שארית חייו? האם דייר מוגן ימשיך להתגורר בדירה, גם לאחר פטירת בעל הדירה? ומהי זכות מגורים לכל החיים?

  תוכן עניינים

  זכות מגורים לתקופה קצרה בדירת ירושה

  חוק הירושה התשכ"ה-1965 קובע כי מי שערב מותו של המוריש גר עמו בדירה, הוא יהיה רשאי להמשיך לגור בה לתקופה של 3 חודשים, ואם מדובר ביורש, למשך 6 חודשים.

  זכות זו, שמטרתה לדאוג לקורת גג למי שהתגורר עם המוריש בדירה, תעמוד לו בין אם מדובר בדירה בבעלות המוריש, ובין אם מדובר בדירה שכורה שאינה חלק מהירושה.

  זכות מגורים לתקופה ארוכה בדירת ירושה

  חוק הירושה קובע כי אם הדירה הייתה בבעלות המוריש ערב מותו, והמוריש התגורר בה, רשאי בן זוג, ילד או הורה של המוריש שהתגורר בה יחד עם המוריש, להמשיך לגור בה לתקופה ארוכה. זכות מגורים זו מותנה בתשלום שכירות והיא נתונה לתקופה מוקצבת. דמי השכירות, תקופת השכירות ותנאי השכירות ייקבעו בהסכם עם יורש הדירה.

  בהעדר הסכם, ייקבע בית המשפט את תנאי השכירות. בית המשפט רשאי לקבוע בנוסף לדמי השכירות ותקופת השכירות גם תנאים נוספים לפיהם, רק מי שאין לו דירה אחרת למגורים ימשיך להתגורר בדירת הירושה, ושמי שנשאר לגור בדירה יתגורר רק בחלק ממנה, הכולל את המטבח וחדרי השירות בדירה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה השיקולים של בית המשפט בקביעת תנאי השכירות?

   • דמי השכירות: על פי רוב בית המשפט יבחן את הדירה ואת מחיר דמי השכירות לדירות דומות בשוק החופשי, ולפיכך יקבע את גובה דמי השכירות, אלא במקרים חריגים בהם יפחית בית המשפט את דמי השכירות ממחיר השוק.
   • תקופת השכירות: בית המשפט יבחן את רמת הפגיעה בבעל זכות המגורים אם יפונה מהנכס, לעומת רמת הפגיעה ביורש אם בעל זכות המגורים ישאר בנכס.

   כך בית המשפט יבחן האם לבעל זכות המגורים יש אפשרות למצוא דירה ראויה חלופית, תוך פרק זמן קצר, מצבו הכלכלי, מצבו הבריאותי, צרכים מיוחדים וכו'. מנגד יבחן בית המשפט האם יש דרך לצמצם את הפגיעה ביורש, למשל באמצעות צמצום תקופת השכירות או חלוקת הדירה כך שהדייר יגור רק בחלק ממנה הראוי למגורים.

   האם ניתן להורות בצוואה על פינוי הדיירים הזכאים למגורים בדירה?

   כן, ניתן להורות הוראות צוואה שסותרות את החוק, ולצוות על פינוי הדיירים הזכאים למגורים בדירה, לאחר מות המנוח. הוראות צוואה אלה יבוצעו בהתאם לרצון המנוח, והדיירים יפונו מהדירה, אלא במקרים חריגים שבית המשפט יקבע אחרת.

   זכות מגורים לכל החיים בדירת ירושה

   באמצעות צוואה, אדם יכול לצוות כרצונו מה יעשה ברכושו. אדם רשאי להוריש את הדירה שלו לכל אדם, ובו בעת לצוות על זכות מגורים לאדם אחר, למשך כל חייו או לתקופה קצובה בזמן, גם אם אותו אדם כלל אינו יורש את הדירה.

   כך למשל מנוח רשאי להוריש את דירתו לילדיו, תוך שהוא מצווה שבת זוגו, תקבל זכות מגורים לכל חייה בדירה.

   זכות מגורים של דייר מוגן בדירת ירושה

   חוק הגנת הדייר [נוסח משולב] התשל"ב-1972 חל על דיירים שרכשו חזקה בדירה בתמורה לדמי מפתח. הדיירים המוגנים מקבלים זכות מגורים בדירה למשך שארית ימיהם, אך הבעלות בדירה נותרת בידיים של בעל הנכס.

   המשמעות היא שבעת מותו של בעל הנכס, הבעלות על הדירה תתחלק בין היורשים, שיהפכו הם לבעלי הנכס. שינויי הבעלות בנכס לא מבטל את הסכם הדיירות המוגנת. הדייר המוגן ממשיך להיות בעל זכות מגורים בדירה לכל ימי חייו, בהתאם לתנאי ההסכם עליו חתם עם המנוח.

   האם ניתן להורות בצוואה על פינוי דייר מוגן?

   לא. אם נקבע כי מדובר בדייר מוגן על פי חוק הגנת הדייר, לא ניתן לפנותו מהדירה שבבעלות המנוח באמצעות הוראות בצוואה.

   הסדרת מגורים לכל החיים באמצעות צוואה

   בשורה התחתונה, זכות מגורים לכל החיים בדירת ירושה תינתן לדיירים מוגנים על פי חוק הגנת הדייר, ולמי שהמנוח ציווה לתת לו את הזכות באמצעות צוואה. בנוסף חוק הירושה מאפשר זכות מגורים זמנית בדירה במקרים מסוימים, בהם התגוררו הדיירים עם המנוח בדירת המגורים, בעת מותו.

   זכות מגורים לכל החיים בדירת ירושה תנתן לדיירים מוגנים על פי חוק הגנת הדייר

   בסופו של יום, אם אתם מבקשים לדאוג לזכות מגורים קבועה או זמנית ליקיריכם, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות צוואה מפורטת, שתגן על זכותם להמשיך להתגורר בדירת הירושה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף