Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  התנגדות לצו קיום צוואה

  לאחר שאדם נפטר, רכושו הולך ליורשיו בהתאם למה שנכתב בצוואתו. אולם, לעיתים יש חשש שהצוואה נכתבה שלא כדין או שהיא עלולה לפגוע במי מהיורשים ועל כן החוק מתיר התנגדות לקיומה. על מנת לא לאבד את הזכויות בצוואה, חשוב להכיר את תהליך ההתנגדות לה היטב.

  התנגדות לצו קיום צוואה

  ההליך שבו יורשים מקבלים את רכושו של המוריש עובר בדרך כלל באופן מסודר ונעשה על פי החוק. במקרה שבו ישנה מחלוקת לגבי קיום הצוואה, חוק הירושה מתיר את האפשרות להתנגד לצו קיום הצוואה ולברר משפטית מה ניתן לקיים בה.

  תוכן עניינים

  צו קיום צוואה מהו?

  כאשר אדם נפטר ומשאיר אחריו צוואה מסודרת שיורשיו יודעים על קיומה ואף עיינו בה, יש צורך לתת לצוואה תוקף חוקי. כדי לעשות זאת, יש להגיש בקשה לצו קיום הצוואה אצל רשם הירושות. הבקשה יכולה להיות מוגשת בכתב או באופן מקוון על ידי היורשים החוקיים. לאחר בקשת הבקשה, רשם הירושות יפרסם את פרטי הבקשה בעיתון ויכלול בה זמן של 14 ימים למתן התנגדויות לצו עצמו.

  מי יכול להתנגד לצו קיום צוואה?

  החוק מאפשר לכל מי שרואה עצמו נפגע או מושפע מהצוואה כרשאי להתנגד, אולם ברוב המקרים מדובר בקרובי משפחה שמודעים לצוואה ולהשלכות שעלולות להיות כתוצאה מהוראותיה. לעיתים מדובר ביורשים שיודעים מראש שהצוואה מדירה אותם או מחלקת את הרכוש באופן לא שוויוני כלפיהם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עילות להתנגדות לצו קיום צוואה

   • כשירות של כותב הצוואה – הכוונה לכך שכותב הצוואה לא היה בריא בגופו או בנפשו בזמן כתיבת הצוואה ולכן לא נחשב כשיר לכתוב אותה. כדי להוכיח את הטענה הזו, על המתנגדים להציג בבקשה שלהם מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי או הנפשי של המוריש בזמן כתיבת הצוואה.
   • השפעה בלתי הוגנת – זהו מצב שבו יש חשש שכותב הצוואה היה נתון ללחצים, איומים, תרמית או השפעות שליליות שנועדו להטות את הצוואה לטובת אדם מסוים. השפעה כזו יכולה להיות גם במקרה שבו המוריש היה ביחסי תלות באדם אחר שהיה בקרבתו כמו מטפלת או מישהו שסעד אותו.
   • צוואה לטובת אדם – כאשר הצוואה נכתבת בנוכחות של אדם מסוים ונוטה לטובתו. החשש הוא שאותו אדם היה מעורב בכתיבה או בעריכה של הצוואה ושהמעורבות הזו הייתה משמעותית מספיק כדי שהצוואה תהיה לא שוויונית עבור כל היורשים. חשוב להדגיש כאן שלא כל נוכחות של אדם קרוב בזמן עריכת הצוואה ישר פוסלת אותה אלא יש צורך להוכיח שהמעורבות הזו גרמה למוריש להיות מוטה או מושפע ממנה.

   ישנן עילות נוספות המוגדרות בחוק הירושה. מדובר על עילות טכניות שמדברות על פגמים צורניים בצוואה עצמה וגם על עילות מהותיות, כאלה שמדברות על כשלים ברצונו של המוריש.

   איך מגישים התנגדות לצו קיום צוואה?

   ראשית, צריך לזכור שאת ההתנגדות צריך להגיש בחלון ההזדמנויות הקצר של 14 הימים מיום פרסום צו קיום הצוואה על ידי רשם הירושות. שנית, את ההתנגדות לצו קיום הצוואה אפשר להגיש בכתב או באופן מקוון לרשם הירושות. ההליך מלווה באגרה שיש לשלם על מנת להמשיך בטיפול בבקשה.

   בהתנגדות עצמה יש לכלול את פרטי המוריש, המתנגדים, היורשים האחרים ולצרף ראיות ומסמכים המוכיחים את הטענות להתנגדות. בנוסף, יש צורך בתצהיר חתום על ידי עורך דין שמאשר את פרטי ההתנגדות.

   סיום התהליך- צו קיום או פסילה?

   לאחר שהוגשה ההתנגדות לצו קיום הצוואה, אם היא נמצאה תקינה, רשם הירושות יעביר את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה להמשך הליך משפטי. בדיון המשפטי, ידון בית המשפט בראיות ובמסמכים וייתכן שימנה מומחים מטעמו על מנת לקבל מהם חוות דעת מקצועית לגבי מצב הצוואה והמוריש.

   בסיום הדיון המשפטי, בית המשפט יכול להחליט לדחות את ההתנגדות ואז צו קיום הצוואה יחול כחוק והוראות הצוואה יקוימו כפי שנכתבה. אם בית המשפט יקבל את ההתנגדות, הוא יכול לפסול חלק מהצוואה או את כולה. אם כל הצוואה נפסלה, חלוקת הרכוש תעשה מחדש ליורשים החוקיים, על פי סדר הירושה הקבוע בחוק.

   לסיכום, במקרים שבהם יש חשש שצוואה נכתבה או נעשתה באופן לא חוקי, אפשר להתנגד לקיום הצוואה בתוך 14 ימים מפרסום הבקשה לצו הקיום שלה. ההתנגדות צריכה לכלול נימוקים וראיות המוכיחים את הטענות להתנגדות. בית המשפט ידון בהתנגדות ויחליט האם לקיים את הצוואה או לאשר את ההתנגדות. אם תאושר ההתנגדות, הצוואה תיפסל במלואה או בחלקה ואז הירושה תחולק מחדש על פי הסדר הכתוב בחוק.

   מהם המועדים להגשת התנגדות לצו קיום צוואה?

   עד להגשת הבקשה לצו קיום צוואה

   כל עוד לא הוגשה בקשה לצו קיום צוואה, לא ניתן להתנגד לקיום הצוואה. אם יש בידיכם צוואה של המנוח, אתם חייבים על פי החוק, להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה, גם אם אתם מתנגדים לקיומה.

   לאחר שהפקדתם את הצוואה, ברשותכם להמתין שתוגש בקשה לצו קיום צוואה, ואז להגיש את התנגדותכם לצו קיום הצוואה, או להגיש בקשה למתן צו ירושה, ולציין במקום המיועד לכך שהמנוח הותיר אחריו צוואה.

   14 ימים לאחר פרסום הבקשה לצו קיום צוואה

   המועד החוקי להגשת התנגדות לצו קיום צוואה, הוא המועד אותו קבוע הרשם לענייני ירושה, שלא יפחת מ14 ימים מיום פרסום הבקשה לצו קיום צוואה.

   עד מתן צו קיום צוואה

   אם חלף המועד שקבע הרשם לענייני ירושה להגשת התנגדות לצו קיום צוואה, אבל טרם ניתן צו קיום צוואה, אתם רשאים לבקש להאריך את המועד להגשת ההתנגדות, ולנמק מהן הסיבות בגינן טרם הגשתם את התנגדותכם.

   לאחר מתן צו קיום צוואה

   לאחר מתן צו קיום צוואה, לא תוכלו להגיש התנגדות לצו קיום צוואה. אם אתם מתנגדים לקיום הצוואה, ברשותכם לבקש את ביטול או תיקון צו קיום הצוואה.

   שימו לב כי ביטול או תיקון צו קיום הצוואה, הוא מורכב יותר מהתנגדות לצו קיום צוואה. על מנת לבטל צוואה, תאלצו להוכיח לא רק עילה מוצדקת לביטול הצוואה, אלא גם להצדיק את העיכוב בהגשת הבקשה, ולהוכיח שלא היה בפניכם את העובדות שהצגתם, בטרם ניתן הצו.

   הנושאים שחשוב לציין בתוכן ההתנגדות לצו קיום צוואה

   הנושא החשוב ביותר שחשוב לציין בתוכן ההתנגדות לצו קיום צוואה הוא העילות להתנגדות לצו קיום צוואה.

   פרטו את כל העילות בגינן יש להתנגד לטעמכם לביטול הצוואה. הביאו ראיות המעידות על חוסר כשרות של המנוח, ראיות להפעלת לחץ של נהנה בצוואה, ראיות למעורבות של נהנה בצוואה, ראיות לזיוף צוואה, ופרטו את כל הפגמים הקיימים בצוואה.

   בנוסף, אם הגשתם התנגדות לצו קיום צוואה לאחר שבועיים מיום פרסום הבקשה, עליכם לבקש להאריך את המועד להתנגדות, ולנמק את הסיבות בגינן לא הגשתם את ההתנגדות במועד.

   נימוקים אלה יכולים לכלול בין היתר, בקשה לקיום צו צוואה שהובאה לידיעתכם באיחור, חיפוש עורך דין לענייני ירושה שיסייע לכם בהגשת הבקשה, איתור ראיות שנדרשות לכם לביסוס ההתנגדות לצו קיום צוואה וכולי.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף