Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  התנגדות לצוואה בטענת אי כשרות [מדריך משפטי 2024]

  חוק הירושה קובע מתי אדם אינו כשיר לערוך צוואה. צוואתו של אדם שלא היה כשיר בעת עריכתה, תפסל, ויורש המבקש לטעון שהמצווה לא היה כשיר בעת עריכת הצוואה, נדרש להגיש התנגדות לצוואה.

  מה הם המקרים בהם תתקבל ההתנגדות לצוואה ויקבע שמצווה לא כשיר לערוך צוואה? והאם כל מקרה של קושי נפשי, או מצב קוגניטיבי לקוי יפסול את הצוואה? התנגדות לצוואה בטענת אי כשרות היא מורכבת ודורשת הבנה מעמיקה של הדרכים בהן בית המשפט פוסל צוואה בטענת אי כשרות.

  תוכן עניינים

  האם ניתן להתנגד לצוואה בטענת אי כשרות משפטית?

  חוק הירושה מאפשר להגיש התנגדות לצוואה בטענת אי כשרות משפטית, במקרים בהם המצווה לא היה כשיר לערוך צוואה:

  "צוואה שנעשתה על ידי קטין, או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה".

  מתי בית המשפט יקבע שאדם הוא לא כשיר לערוך צוואה?

  כאשר מדובר בקטין או פסול דין, המצב הוא פשוט וברור כי על פי לשון החוק הם אינם רשאים לערוך צוואה, אך בכל הנוגע למצווה שאינו יודע להבחין בטיב הצוואה, המחוקק אינו פירט מי הוא מצווה שאינו יודע להבחין בטיב הצוואה, ובית המשפט הוא שנדרש להכריע בשאלה זו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה הם המקרים העשויים להעיד על אי כשירות לערוך צוואה?

   המקרים שלהלן עשויים להעיד על אי כשירות המצווה לערוך צוואה, ועל בית המשפט יהיה לבחון את כשירותו של המצווה לצוות:

   • המצווה חולה במחלות כגון דמנציה, אלצהיימר
   • המצווה שרוי בבלבול
   • חלה אצל המצווה ירידה קוגניטיבית משמעותית
   • המצווה סובל ממחשבות שווא ונתערפלה דעתו או מתעתועי נפש
   • המצווה חווה קושי במצב הנפשי
   • המצווה חווה שינויי התנהגות קיצוניים
   • ישנם שינויים קיצוניים בין צוואות שהמצווה ערך, ללא כל הסבר המניח את הדעת

   חשוב להבין, כי בכל המקרים שלעיל, אין כדי לקבוע בהכרח כי האדם אינו כשיר לערוך צוואה. לא כל מקרה בו אדם חולה בדמנציה, או שחלה אצלו ירידה קוגניטיבית, קושי נפשי וכיוצ"ב פוגמת ביכולתו לצוות, ולא בכל מקרה יקבע בית המשפט כי הוא אינו כשיר לערוך צוואה. בית המשפט יבחן האם בנסיבות שהובאו לפניו, המצווה ידע להבחין בטיב הצוואה בשעת עריכתה.

   כיצד יקבע בית המשפט האם האדם יודע להבחין בטיב הצוואה?

   בית המשפט יקבע את כשרותו של אדם לערוך צוואה בהתאם למבחן הבנת טיב הצוואה. לפי מבחן זה תבחן מודעותו של המצווה לנושאים שלהלן:

   • עצם עריכת הצוואה
   • יורשיו של המצווה
   • רכושו והיקף נכסיו
   • השלכת של עריכת הצוואה על יורשיו העתידיים

   האם אדם שמונה לו אפוטרופוס רשאי לערוך צוואה?

   מינוי אפוטרופוס עשוי להגביל אדם מלבצע פעולה ספציפית, או פעולות מסויימות, אך אדם שמונה לו אפוטרופוס הוא אינו פסול דין, והוא אינו פסול מלערוך צוואה באופן אוטומטי.

   יחד עם זאת, יתכן שבית המשפט יבקש לבחון את יכולתו להבין את טיב הצוואה שערך. לפיכך, כאשר אדם שמונה לו אפוטרופוס מבקש לערוך צוואה, יש לשקול צירוף מסמכים רפואיים שיעידו על כשירותו לערוך את הצוואה, כבר בעת עריכת הצוואה.

   האם גיל מבוגר הוא מדד לכשרות האדם?

   לא, גילו המבוגר של המצווה אינו מדד לכשרותו לצוות. דבר נפוץ הוא שאנשים בגילאים מתקדמים מבקשים לערוך צוואה, על מנת לקבוע כיצד יחולק לקרוביהם, הרכוש שיוותר להם לאחר מותם.

   גיל מבוגר כשלעצמו, אינו מהווה נסיבה בגינה ניתן לטעון כי האדם לא היה כשיר לערוך צוואה.

   יחד עם זאת, ככל שגילו של המצווה עולה, כך עולים גם הסיכויים לאי כשרות המצווה לצוות, שעשויה לנבוע ממחלות שונות, ירידה קוגניטיבית, בעיות התמצאות במרחב וכו'. עורך דין לענייני ירושה עשוי להמליץ לאדם שעורך צוואה בגיל מבוגר, לצרף חוות דעת גריאטרית שתעיד על כשרותו לצוות, ותמנע טענות שונות של יורשים, לגבי כשרותו של המצווה לערוך צוואה.

   מי הוא פסול דין?

   פסול דין הוא רק מי שהוכרז כך על ידי בית המשפט. הכרזה על אדם כעל פסול דין שוללת ממנו זכויות רבות ואת חירותו להחליט על עצמו, לרבות זכותו לערוך צוואה.

   לכן, לא כל ליקוי נפשי, קושי בשיקול הדעת, מוגבלות שכלית, או הפרעה כזו או אחרת, יביאו את בית המשפט להכריז על אדם כעל פסול דין.

   על מנת להכריז על אדם כעל פסול דין, בית המשפט יבחן את כלל הנסיבות, וביניהן את מסוגלותו של האדם לדאוג לעצמו ולענייניו. בנוסף, בטרם יכריז על אדם כפסול דין, יבחן בית המשפט את קיומן של דרכים חלופיות להכרזה על אדם כפסול דין, שפגיעתן בחירותו פחותה. כך למשל ניתן למנות לאדם אפוטרופוס שיסייע לו לדאוג לצרכיו, גם מבלי להכריז עליו כעל פסול דין.

   מהי חוות דעת פסיכו-גריאטרית?

   במקרים רבים, במיוחד בגילאים המבוגרים, קיים חשש שאדם כבר אינו צלול, ותיתכן גם ירידה קוגניטיבית, או ירידה בתפקוד. חוות דעת פסיכו-גריאטרית היא חוות דעת שבוחנת מצבים נפוצים בגילאי הזהב כמו דמנציה, או ירידה תפקודית אחרת. חוות הדעת למעשה בוחנת את כשירותו הרפואית של האדם, מצבו הנפשי ואת כשירותו הקוגניטיבית.

   חוות דעת פסיגו-גריאטרית נחוצה במקרים רבים לפני עריכת צוואה, במטרה לבחון את הכשירות של עורך צוואה, על מנת להימנע מהתנגדות לצוואה בטענת אי כשרות. חוות דעת פסיכו-גריאטרית, שתאבחן את המנוח בסמוך למועד עריכת הצוואה, בכוחה למנוע עריכת צוואה על ידי מי שאינו כשיר לכך מחד, ומאידך גם לסכל טענות לאי כשרות של המנוח.

   פסילת צוואה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה

   בשורה התחתונה, צוואה שנערכה בעת שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה, היא צוואה פסולה. על מנת לבחון האם המצווה ידע להבחין בטיב הצוואה,

   אין זה מספיק להראות את מצבו הבריאותי או הנפשי של המצווה, אלא יש להוכיח כי נפגמה מודעותו של המצווה, וכי הוא אינו הבין את משמעות הצוואה, בשעת עריכת הצוואה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף