Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  התנגדות לצו קיום צוואה [מדריך משפטי 2024]

  מצאתם צוואה בעליית הגג, הגשתם כנדרש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה, אבל האח הסורר שלכם פנה להגיש התנגדות לצו קיום צוואה?

  קרוב משפחה נפטר ונדמה לכם כי הצוואה שהותיר אחריו לפיה הוריש הכל לשכן התככן שלו, היא מעט חשודה? מהי התנגדות לצו קיום צוואה וכיצד עליכם לפעול במקרים כגון אלו המתוארים לעיל?

  תוכן עניינים

  התנגדות לצוואה

  התנגדות לצוואה היא למעשה בקשה לביטול צוואה או חלקים ממנה. ביטול צוואה יכול להתבצע על ידי המצווה עצמו בעודו בחיים, באמצעות השמדת הצוואה או עריכת צוואה חדשה; או לאחר מותו של המצווה, על ידי בעל עניין בצוואה, באמצעות ביטול צוואה על ידי בית משפט.

  הליך התנגדות לצו קיום צוואה

  לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, ניתן להגיש בקשה להתנגדות לצוואה לרשם לענייני ירושה. הרשם יעביר את בקשת ההתנגדות לקיום צוואה לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט לענייני משפחה שידון בנושא יאפשר למי שהגישה את הבקשה לצו קיום צוואה להגיש תגובתו להתנגדות לבקשה וינהל את הליך ההתנגדות, עד למתן פסק דין.

  בית המשפט יבחן את אופן עריכת הצוואה, את כשירותו של המצווה ואת ההשפעות עליו בעת עריכת הצוואה, וינסה לפרש את רצונו האמיתי של המנוח בהסתמך על שלל הראיות והעדויות שיובאו בפניו, ובהסתמך על הצוואה עצמה.

  הגישה הרווחת לפרשנות הצוואה היא בלשונה המקורי, אך במקרים חריגים פרשנות רצונו האמיתי של המנוח, עשוייה להתנגש עם לשון הצוואה, ובהתאם לכך בית המשפט עשוי לפרש סעיפים באופן משתמע ולאו דווקא כלשונם, או אף לבטל סעיפים שיראו לו נוגדים את רצונו האמיתי של המנוח.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מי יכול להגיש התנגדות לצו קיום צוואה

   הזכות להתנגד לצוואה מוקנת לכל מי שיש לו עניין בצוואה. ככל שנודע לכם כי אדם קרוב שנפטר הותיר אחריו ירושה, ואתם חולקים על אופן חלוקתה ותוהים כיצד עליכם לפעול בנסיבות, האם עליכם להגיש התנגדות לירושה? או שמא עליכם להגיש התנגדות לצוואה? או שאולי אתם בכלל נמצאים בסיטואציה בה יורש מסרב למכור דירה, ואז עליכם להגיש בקשה לפירוק שיתוף.

   עורך דין לענייני ירושה יוכל לייעץ לכם מהו ההליך המתאים לנסיבות שלכם וכיצד לפעול, ינהל עבורכם את התיק הסבוך רגשית ומשפטית וימצה עבורכם את כלל זכויותיכם הנובעות מהצוואה.

   מה המועדים הקבועים בחוק להגשת התנגדות לצוואה

   המועד הקבוע בחוק מגדיר זמן מינימלי של שבועיים לפחות אותו הרשם חייב לאפשר לאחר פרסום הגשת הבקשה לצו קיום צוואה. מדובר כאמור בזמן מינימלי, והרשם עשוי לקבוע זמן ארוך יותר אותו הוא ימצא מתאים בנסיבות, אך במרבית המקרים הזמן שמאפשר הרשם להגשת התנגדות לצוואה, הוא הזמן המינימלי בחוק, שהינו 14 יום ממועד פרסום הבקשה למתן צוק קיום צוואה.

   אף על פי כן, במקרים מסויימים, ניתן להגיש לרשם בקשה להארכת המועד להגשת ההתנגדות לצוואה, כך שגם בחלוף הזמן אותו יקבע הרשם, וכל עוד לא חולק העזבון, ניתן יהא להגיש בקשה להתנגדות לצוואה.

   מהם הסיכויים לביטולה של צוואה?

   לצוואה מעמד מיוחד במשפט הישראלי, הגישה הרווחת היא כי יש לכבד את רצון המת, ונקודת הפתיחה ממנה יוצא בית המשפט לענייני משפחה היא שיש לעשות את מירב המאמצים על מנת לקיים את הצוואה לאחר מותו של המצווה.

   יחד עם זאת, ועל אף חשיבות כבודו של המת שבמקומה מונחת, במצבים מסויימים, לא יהא מנוס מלבטל את הצוואה ולחלק את הרכוש בהתאם לדיני הירושה, או להעדיף צוואה ישנה על צוואה חדשה שנערכה, ולבית המשפט יהא שיקול דעת לפסוק במקרים בהם תועלה בפניו עילה לביטול צוואה, על ביטול חלקי של הצוואה, או ביטול של סעיף מסויים וקיום שאר חלקי הצוואה.

   נטל הראייה להוכיח כי נפל פגם בצוואה או בעריכתה או כי המצווה לא היה כשיר, הוא על הטוען לכך, כלומר על האדם שמתנגד לקיום הצוואה כלשונה ומגיש התנגדות לצוואה.

   מדובר בנטל ראייה כבד משקל שאינו פשוט, לאור כך שהמצווה כבר לא בחיים, לא ניתן לשאול אותו לרצונו, ולעיתים קשה למצוא ראיות שילמדו על כשירותו למשל, או על אופן עריכת הצוואה. אף על פי כן, לא מדובר בנטל בלתי אפשרי, ומקרים לא מעטים המגיעים לפתחו של בית המשפט, מסתיימים בכך שהצוואה כולה או סעיפים מסויימים בה, מבוטלים.

   עילות ההתנגדות לצו קיום צוואה

   עילות ההתנגדות לצו קיום צוואה מנויות בסימן ב', סעיפים 26-39 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965. סעיפים אלה מסדירים כיצד צוואה תקפה צריכה להערך. נסקור בקצרה את העילות העיקריות המובאות בסעיפים אלה:

   אי כשרות לערוך צוואה – לפי עילה זו המצווה לא היה כשיר לערוך את הצוואה, בעת עריכתה. החוק מונה שני מקרים ברורים של מי שאינו כשיר: קטין ופסול דין. רוב המקרים המגיעים להתדיינויות בבית המשפט, הם המקרים הלא כתובים במפורש בחוק. למשל כאשר המצווה היה אדם מבוגר מאוד או כאשר המצווה ערך צוואתו על ערש דווי, ניתן להעלות טענות כנגד היכולת הקוגניטיבית שלו וצלילות דעתו בעת עריכת הצוואה.טענות אלה לא יתקבלו באופן אוטומטי, ויש להוכיח כי הייתה לעובדת היותו מבוגר או חולה, השפעה על כתיבת הצוואה, וכי אכן יש בכך על מנת לפגוע בשיקול דעתו עד כדי כך שהוראות הצוואה אינן מגלמות את רצונו האמיתי.

   השפעה בלתי הוגנת – לפי עילה זו על המצווה הופעלה השפעה בלתי הוגנת, אונס, איום, תחבולה או תרמית שהובילו אותו לכתוב צוואה שאינה תואמת את רצונו החופשי. למשל במקרים בהם המנוח היה תלוי במישהו, ואותו אדם ניצל תלות זו לצורך השפעה על עריכת הצוואה. השפעה בלתי הוגנת תבחן בהתאם למידת הניצול וההשפעה של הזוכה על המנוח, ויבחן האם הצוואה נכתבה מתוך הניצול של ההשפעה על המצווה, או מתוך רצונו האמיתי והכנה של המצווה.

   צוואה לטובת זוכה – צוואה שנערכה בפני אחד מהזוכים תשפיע על קיום הצוואה ואף יכולה להביא לבטלותה. לא כל מעורבות בצוואה תביא לבטלות הצוואה, ועל המעורבות להיות משמעותית. על מנת להביא לבטלות הצוואה יש להוכיח כי המעורבות של הזוכה בעריכת הצוואה, השפיעה על כתיבת הצוואה לטובת אותו זוכה.

   צוואה בלתי מוסרית – צוואה או סעיף בצוואה הנוגדים את "תקנות הציבור". ככל שמדובר בסעיף הנוגד את תקנת הציבור הסעיף יפסל ושאר הצוואה תקוים. בית המשפט הוא שיקבע אם ההוראה בצוואה נוגדת את תקנות הציבור או לאו, וזאת בהתאם לתפיסת הציבור והשקפתו המוסרית.

   תפיסה זו עשויה להשתנות עם חלוף העתים, ומה שנחשב בעבר כמקיים את תקנות הציבור יכול להחשיב כיום כנוגד אותה.לא קל לשכנע את בית המשפט כי מדובר בסעיף בלתי מוסרי, למשל במקרים של תניית סילוקין, שהיא תנייה המגבילה את יכולתם של הזוכים בצוואה להגיש התנגדות לצוואה, תניית סילוקין לא תוגדר באופן אוטומטי כבלתי מוסרית.

   על מנת שבית המשפט ישלול את התנייה יש לשכנע אותו כי מטרתה של התנייה אינה מוסרית, למשל מקרים בהם מטרתה היא להרתיע מתנגדים מפנייה לבית המשפט.דוגמאות למקרים של הוראות שנקבעו כמוסריות על אף שפגעו בזכות של היורשים, הם חיוב יורשים שהתגוררו בחו"ל בעלייה לארץ על מנת לזכות בחלקם בעזבון.

   נקבע כי לאור כך שהמוריש מבקש לשמר את רכושו בישראל, ולאור חוק השבות והגישה הציונית הרואה בעליית יהודים ארצה כתכלית ראוייה, לא מדובר בהוראה הנוגדת את תקנות הציבור.לעומת זאת במקרה לפיו המוריש התנה את זכותה של אשתו לרשת אותו בין היתר בכך שלא תעבוד כל ימי חייה ולא תחייה חיי אישות עם בן זוגה העתידי, נקבע כי הוראות הצוואה הינן בלתי מוסריות, והן בטלות.

   צוואה סתומה – צוואה או סעיף בצוואה שאינם ברורים ולא ניתן להבין את ההוראות. ככל שמדובר בסעיף בצוואה שאינו ברור הסעיף יפסל ושאר הצוואה תקויים.

   צוואה בלתי אפשרית – צוואה או סעיף בצוואה שאינם אפשריים לקיום. ככל שמדובר בסעיף בצוואה שלא ניתן לבצעו, הסעיף יפסל ושאר הצוואה תקויים.

   צוואה לא חוקית – צוואה או סעיף בצוואה שיכלול הוראה הנוגדת את החוק. ככל שמדובר בסעיף הנוגד את הוראות החוק הסעיף יפסל ושאר הצוואה תקויים.

   האם ניתן להגיש התנגדות לפני שהוגשה בקשה לקיום צוואה?

   לא ניתן להגיש התנגדות לפני שהוגשה בקשה לקיום צוואה, אלא רק לאחר הגשת הבקשה. על מנת לדעת אם הוגשה בקשה לצו קיום צוואה, אתם יכולים לעקוב אחר הפרסומים בעיתונות ואצל הרשם לענייני ירושה.

   כמו כן, אתם יכולים גם להרשם לשירות התראות חדש של הרשם לענייני ירושה, שיעדכן אתכם בזמן אמת על הגשת בקשה לצו קיום צוואה, ישירות לטלפון הפרטי שלכם או לכתובת המייל שתמסרו באתר.

   חשוב לדעת שאם יש בידיכם צוואה של מנוח, החוק קובע שאתם חייבים להגיש אותה לרשם לענייני ירושה. הסתרת הצוואה או העלמתה, היא עבירה פלילית עם השלכות רבת משקל.

   האם ניתן להגיש התנגדות לצוואה לאחר שניתן צו קיום צוואה?

   לא ניתן להגיש התנגדות לצוואה לאחר שניתן צו קיום צוואה. צו קיום הצוואה סותם את הגולל על האפשרות להגיש התנגדות לצו קיום צוואה.

   הדרך היחידה לבטל צוואה לאחר שניתן צו קיום צוואה, היא באמצעות בקשה לביטול צו קיום צוואה. בקשה זו היא מורכבת יותר מהתנגדות לצוואה, וניתן להגישה רק במקרים חריגים, בהם ישנן עובדות חדשות או טענות חדשות, שלא היו בידיכם לפני שניתן צו קיום צוואה.

   בנוסף תדרשו להסביר גם את הסיבה לכך שהתעכבתם עם הגשת הבקשה, ולא הגשתם התנגדות לצוואה במועדים הקבועים בחוק. עוד תדרשו להראות שהיורשים האחרים לא נפגעים מביטול צו קיום הצוואה, לאחר שהוא כבר ניתן, ובחלוף הזמן.

   מתי נכון להגיש התנגדות לצו קיום צוואה?

   בשורה התחתונה, עליכם להגיש התנגדות לצו קיום צוואה, כל אימתי שנראה לכם כי הצוואה לא מקיימת את רצונו האמיתי והחופשי של המנוח, או שהוראותיה בטלות מחמת אחת העילות שהוזכרו לעיל. על אף שמצווה לקיים את דברי המת, צוואה אינה סוף פסוק, ובית המשפט יבחן את העילות לביטול צוואה שתעלו בפניו, ובהתאם לכך יפסוק האם יש לבטל סעיפים בצוואה, או אף את הצוואה כולה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף