Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  התנגדות לצוואה – נטל ההוכחה

  אדם שעורך צוואה, קובע באמצעותה מי יקבל את עזבונו (הכספים, הנדל"ן וכלל הרכוש שלו) לאחר שילך לעולמו. אף על פי כן, כל אדם שיש לו זיקה כלשהי לצוואה – יכול להתנגד לקיומה. מאמר זה יעסוק בנטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה.

  תוכן עניינים

  על מי מוטל נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה?

  בהתנגדות לצוואה, נטל ההוכחה מוטל, בעיקרון, על האדם המתנגד לצוואה. כדי שהצוואה אכן תיפסל, על אותו אדם (שכמעט תמיד הוא אחד מיורשי המצווה) להוכיח לבית המשפט שהצוואה שנכתבה כלל לא משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, ולכן יש לפסול אותה.

  ואולם, המתנגד לצוואה יכול "להפוך" את נטל ההוכחה ולהטיל אותו על יתר יורשי המצווה, שאינם מתנגדים לצוואה. אז, צריכים אותם יורשים להוכיח את ההיפך משהיה צריך להוכיח המתנגד – עליהם להוכיח שלמרות טענותיו של המתנגד לצוואה, הצוואה דווקא כן משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, ולכן אין לפסול אותה אלא יש לפעול על פיה.

  דוגמא לכך היא, למשל, כאשר הצוואה לא מכילה חתימה של המצווה, חתימה של העדים – או במילים אחרות, מכילה פגם צורני, אחד או יותר. המתנגד לצוואה יכול להגיש התנגדות לקיומה, אך בפועל, הוא מעביר את נטל ההוכחה ליורשים שלא מתנגדים לקיום הצוואה. עליהם להוכיח שהפגמים בצוואה אינם מעידים על כך שהמצווה לא היה צלול בעת עריכת הצוואה ושהצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה הוא מורכב יותר?

   באופן כללי, ניתן לומר שהמקרים שבהם נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה הוא מורכב יותר, הם מקרים בהם נטל ההוכחה מוטל על יורשי המצווה שאינם מתנגדים לקיומה של הצוואה.

   הסיבה המרכזית לכך, היא שהיורשים שאינם מתנגדים לקיומה של הצוואה צריכים להוכיח על דרך השלילה, בעוד שהמתנגד לצוואה צריך להוכיח על דרך החיוב. המתנגד לצוואה צריך להעלות טענה מסוימת ולהוכיח שהיא אכן מתקיימת. לעומת זאת, הצד שאינו מתנגד לצוואה צריך להוכיח שהעובדות שטען המתנגד, אינן נכונות. פעולה זו, באופן כללי, היא קשה ומורכבת יותר מאשר להוכיח את קיומה של טענה כלשהי.

   בנוסף, בעוד שמספיק שהצד המתנגד לצוואה יוכיח את קיומה של אחת מטענותיו כדי שהצוואה תיפסל, הרי שהצד שאינו מתנגד לצוואה צריך להוכיח את אי אמיתותן של כל הטענות שטען המתנגד, כדי שהצוואה לא תיפסל.

   אף על פי כן, יש לזכור כי על אף הקושי והמורכבות שיש בנטל ההוכחה המוטל על הצד שאינו מתנגד לצוואה, אין הדבר מבטיח שהצד המתנגד לצוואה, ייצא מהדיון בבית המשפט כשידו על העליונה. נטל ההוכחה המוטל על הצד שאינו מתנגד לצוואה הוא מורכב, אך אינו בלתי-ניתן להתמודדות. בית המשפט בוחן לעומק האם הצוואה אכן משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, בזהירות רבה ולאחר שהוא נעזר בכל הפרטים והמסמכים השונים שהובאו לידיו, ויכול לפסוק לטובת כל צד שהוא.

   לסיכום, כשאדם בעל זיקה מסוימת לצוואה (בדרך כלל – אחד מיורשי המצווה) מתנגד לקיומה, נטל ההוכחה מוטל, בעיקרון, עליו. עם זאת, נטל ההוכחה יכול להיות מועבר לצד שאינו מתנגד לצוואה.

   ניתן לומר, באופן כללי, שכשנטל ההוכחה מוטל על צד זה, מדובר במצב מורכב וקשה יותר, שכן הצד המתנגד לצוואה צריך להעלות טענה ולהוכיחה, אך הצד שאינו מתנגד לצוואה צריך להוכיח שהעובדות שטען הצד המתנגד, לא נכונות. בנוסף, כדי שהצוואה תיפסל, מספיק שהצד המתנגד לצוואה יוכיח שאחת מטענותיו מתקיימת, אך כדי שהצוואה לא תיפסל, הצד שאינו מתנגד לה צריך להוכיח שכל הטענות שטען הצד המתנגד אינן נכונות.

   למרות זאת, יש לזכור שבית המשפט בוחן בזהירות האם הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה או לא, תוך התבססות על כל הפרטים והמסמכים שנמסרו לו, ויכול לפסוק לטובת כל צד – בין אם לטובת הצד המתנגד לצוואה ובין אם לטובת הצד שאינו מתנגד לה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף