Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  התנגדות לצוואה בגין השפעה בלתי הוגנת

  באמצעות עריכת צוואה, קובע אדם מי יקבל, לאחר מותו, את עזבונו (הרכוש, הנדל"ן והכספים שלו) ובאילו תנאים. למרות זאת, לכל אדם שיש לו זיקה מסוימת לצוואה – יש זכות להתנגד לה. מאמר זה יעסוק בהתנגדות לצוואה בגין השפעה בלתי הוגנת.

  תוכן עניינים

  מהי השפעה בלתי הוגנת?

  אדם המגיש התנגדות לצוואה בגין השפעה בלתי הוגנת, למעשה טוען שהצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, וכן שכשהמצווה ערך את צוואתו, הופעלו עליו איומים או לחצים למיניהם, הוא רומה, לא היה צלול ולמעשה ערך את צוואתו מבלי להבין את משמעותה וכיו"ב.

  על כל אלה, לטענת מגיש ההתנגדות, יש לפסול את הצוואה שכן היא לא משקפת את רצון המצווה.

  הגשת התנגדות לצוואה בגין השפעה בלתי הוגנת

  כאמור, רק אדם שיש לו זיקה כלשהי לצוואה, יכול להגיש התנגדות לקיום הצוואה. מכאן שלרוב, מגיש התנגדות לצוואה, בין אם בגין השפעה בלתי הוגנת ובין אם בגין סיבה אחרת, הוא אחד מיורשיו של המצווה, שחושב שהחלק מהעיזבון שעליו לקבל, צריך להיות משמעותי יותר ממה שקבע המצווה בצוואתו. הוא יכול להגיש התנגדות לקיום הצוואה רק לפני שצו קיום הצוואה ניתן.

  ראשית, עליו לשלם אגרה בשווי 986 ש"ח. הוא יכול לעשות כן בבנק הדואר באמצעות שוברים שניתן לקבלם בעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה, באמצעות כרטיס אשראי באותן עמדות או באופן מקוון דרך שירות התשלומים הממשלתי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אחר-כך, הוא צריך, תוך 14 ימים או פחות מהפרסום ברשומות ובעיתונות, להגיש את ההתנגדות לרשם לענייני ירושה, ולציין בה את מספרי תעודות הזהות ואת השמות שלו, של המצווה ושל יתר היורשים אותם ציין המצווה בצוואתו, להסביר מדוע הוא מתנגד לצוואה ולצרף מסמכים התומכים בהתנגדותו, כמו גם תצהיר מאומת בפני עורך-דין שתומך בעובדות ההתנגדות, וכן אישור על כך ששילם אגרה, וכן ייפוי כוח אם ישנו עורך-דין שמייצג את המתנגד.

   כדי להגביר את סיכויי קבלת ההתנגדות בגין השפעה בלתי הוגנת, על המתנגד להוכיח את קיומם של ארבעה מבחנים מצטברים:

   1. תלות ועצמאות: כשהמצווה ערך את צוואתו, הוא לא היה עצמאי מבחינה גופנית ומנטלית
   2. תלות וסיוע: בין המצווה ובין היורש שקיבל חלק משמעותי יותר מהעיזבון (להלן: "הנהנה") התקיימו תנאי תלות וסיוע. יש לציין שלא כל תנאי תלות וסיוע מעיד על השפעה בלתי הוגנת, אך ככל שהסיוע היה מקיף יותר, הסיכוי לקביעת השפעה בלתי הוגנת גדול יותר
   3. קשרי המצווה: המצווה ניתק קשר, בעיקר בסוף ימיו, עם אנשים אחרים בכלל ועם יורשיו בפרט, והיה בקשר רק עם הנהנה
   4. נסיבות עריכת הצוואה: הנהנה היה מעורב באופן משמעותי בעריכת צוואת המצווה (למשל, קישר בינו לבין עורך-דין).

   מה ניתן לעשות אם הצוואה כבר אושרה?

   אם הצוואה כבר אושרה, אך אחד מיורשי המצווה מעוניין בביטולה בטענה שנכתבה כשהמצווה היה תחת השפעה בלתי הוגנת, עליו להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה.

   בדומה להגשת התנגדות לצוואה שטרם אושרה, על המגיש לשלם אגרה (אם כי נמוכה יותר), ולנסח מסמך בקשה שכולל את פרטיו, את פרטי המצווה ואת פרטי יתר האנשים המופיעים בצוואה, והסבר של המגיש למה הוא מעוניין בביטול הצוואה.

   את הבקשה בודק עוזר הרשם לענייני ירושה או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה. אחר-כך, מחליט הרשם האם לבטל את הצוואה, להשאירה או להעביר אותה לבית המשפט לענייני משפחה.

   לסיכום, יורש שסובר שהצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, וטוען שהמצווה היה תחת השפעה בלתי הוגנת (הופעלו עליו איומים או לחצים וכדומה) כשערך את צוואתו, יכול להגיש התנגדות לקיום הצוואה. לאחר תשלום אגרה והגשת ההתנגדות, עליו להוכיח את קיומם של מבחני התלות והעצמאות, התלות והסיוע, קשרי המצווה ונסיבות עריכת הצוואה.

   אם מדובר בצוואה שכבר אושרה, יורש הטוען שהצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת צריך להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה, הנבדקת על ידי עוזר הרשם לעייני ירושה או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, ולאחר מכן הרשם קובע את גורל הצוואה: ביטולה, השארתה או העברתה לבית המשפט לענייני משפחה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף