Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  התנגדות לצוואה בעדים (מדריך משפטי)

  צוואה בעדים נחשבת לצוואה מהימנה יותר מצוואה בכתב יד, ואינה מצריכה פנייה לרשויות על מנת לאשרה. לא פלא שצוואה בעדים, היא אחת הדרכים הנפוצות ביותר לעריכת צוואה בישראל. על אף שמדובר בצוואה נפוצה, גם לצוואה בעדין ניתן להתנגד.

  מתי ניתן להתנגד לצוואה בעדים? מהם הפגמים המהותיים בצוואה בעדים? האם פגמים לא מהותיים יובילו לפסילת הצוואה? האם ניתן להתנגד לצוואה בעדים שלא תורגמה למצווה? והאם ניתן להתנגד לצוואה בעדים שנחתמה על ידי עד אחד בלבד?

  תוכן עניינים

  מהי צוואה בעדים?

  יש מספר דרכים לערוך צוואה תקפה בישראל, צוואה בעדים, היא אחת מהדרכים הללו. על מנת לערוך צוואה בעדים יש לערוך אותה בכתב, לציין תאריך, ולחתום עליה בנוכחות שני עדים. בנוסף על המצווה להצהיר בפני העדים שזו הצוואה שלו, ועל העדים לאשר שהמצווה הצהיר בפניהם וחתם על הצוואה, באמצעות חתימתם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי ניתן להתנגד לצוואה בעדים?

   פגמים מהותיים בצוואה בעדים

   אמנם ישנן מספר דרישות על מנת לקיים צוואה בעדים, אך ישנן שתי דרישות מהותיות, שבלעדיהן, הצוואה תהיה פגומה באופן מהותי, וניתן יהיה להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, כך שהצוואה בעדים תפסל.

   1. הצוואה לא נערכה בכתב – במקרה שהצוואה לא נערכה בכתב, למשל אם היא נמסרה בעל פה ואינה עונה על תנאי צוואה בעל פה, לא ניתן יהיה לתקן את הפגם, ובית המשפט יפסול את הצוואה.
   2. הצוואה לא נערכה בפני שני עדים – במקרה שהצוואה לא נערכה בפני שני עדים, למשל אם היא נערכה בפני עד אחד בלבד, או לא נערכה כלל בפני עדים, והיא אינה עונה על דרישות צוואה בכתב יד, לא ניתן יהיה לתקן את הפגם, ובית המשפט יפסול את הצוואה.

   פגמים לא מהותיים בצוואה בעדים

   פגם לא מהותי בצוואה הוא פגם שניתן לתקן בנסיבות חריגות בהן הוכח לבית המשפט שזה אכן היה רצונו של המנוח. אמנם ניתן לתקן את הפגמים הלא מהותיים בצוואה בעדים, אך במקרים רבים אין די ראיות לצורך תיקון הפגמים, ולכן ניתן יהיה להתנגד לצוואה, ובית המשפט עשוי לפסול אותה.

   כך למשל במקרה שאין תאריך בצוואה בעדים, ניתן יהיה להתנגד לצוואה. על מי שמבקש לקיים את הצוואה יהיה להוכיח את המועד בו נחתמה הצוואה, ושהעדר התאריך על גבי הצוואה, לא מטיל ספק באמיתות הצוואה.

   כשרות המצווה והשפעה על צוואתו

   ניתן להתנגד לצוואה בעדים, בדומה לכל צוואה אחרת, במקרים שהמצווה לא היה כשיר לערוך צוואה, לא היה במצב קוגניטיבי כשיר לערוך צוואה, לא הבין את טיב הצוואה בזמן שערך אותה, אחד הנהנים בצוואה השפיע עליו באופן לא הוגן וכיו"ב.

   האם ניתן להתנגד לצוואה בעדים שלא תורגמה למצווה?

   מטרת הצוואה בעדים היא מתן תוקף מהימן יותר לצוואה, שנערכת מול אנשים שאינם נהנים מהצוואה. לכן תפקיד העדים אינו תפקיד טכני של מה בכך, אלא תפקיד מהותי.

   על מנת שהצוואה תהיה תקפה, אין זה מספיק שהעדים יחתמו על הצוואה לאחר שווידאו שהמצווה חתם עליה בפניהם, אלא עליהם גם להבין את תוכן הצוואה. המשמעות היא שעל המצווה ועל העדים להבין את הצוואה.

   במקרים לא מעטים צוואה נכתבת בשפה שונה משפתו של המצווה, אותה הוא לא מבין. במקרים אלו, על העדים לתרגם למצווה את הצוואה לשפה המובנת לו, לרבות לשפת הסימנים ולרבות הקראה בקול רם ללקויי ראייה, ולהסביר לו את תוכן הצוואה.

   במקרים בהם הצוואה לא תורגמה למצווה, ולא הוסבר לו תוכנה, ניתן יהיה להתנגד לצוואה בעדים שלא תורגמה למצווה.

   יצוין שהעדים אינם חייבים להצהיר בחתימתם על תרגום הצוואה, אך הצהרה זו בצוואה עצמה יכולה לשמש ראייה ברורה במקרים של התנגדות לצוואה בעדים.

   האם ניתן להתנגד לצוואה עליה חתום עד אחד בלבד?

   ניתן להתנגד לצוואה עליה חתום עד אחד בלבד. יחד עם זאת יש לבחון האם מדובר בפגם מהותי בצוואה או בפגם שניתן לתקן.

   במקרים בהם לא היו שני עדים לצוואה, ולכן רק עד אחד חתום עליה, מדובר בפגם מהותי שלא ניתן לתקנו. גם במקרים בהם היו שני עדים אך אחד מהם לא חתם כלל על הצוואה, גם לא במקום אחר, נקבע שלא ניתן לתקן את הפגם, והצוואה תיפסל.

   לעומת זאת, במקרה שהעד הוסיף את חתימתו במועד מאוחר יותר, שלא בפני המצווה או העד השני, או שהוא למשל חתם על מסמך נפרד בו הוא מצהיר על כך שהמנוח הצהיר בפניו שזוהי צוואתו, בית המשפט עשוי לראות בכך פגם שניתן לתיקון, ולאשר את הצוואה, אם אין לו ספק באמיתות הצוואה.

   עורך דין ירושה בעל ניסיון ידע לבחון האם מדובר בפגם מהותי של ניתן לתקן או בפגם טכני שניתן לתקנו, ומה הסיכויים להצליח בהתנגדות לצוואה עליה חתום עד אחד בלבד.

   גם צוואה בעדים עלולה להיפסל

   בשורה התחתונה, על אף המהימנות הגבוהה של צוואה הנחתמת בפני שני עדים, ניתן להתנגד לצוואה בעדים.

   כך בית המשפט יכול לפסול צוואה בעדים, אם ישנו פגם מהותי בצוואה, כמו למשל העדרם של אחד העדים או שניהם; אם ישנו פגם שאינו מהותי אך לא ניתן לתקן אותו והוא פוגע באמינות הצוואה, כמו למשל העדר חתימת אחד העדים; או במקרים שהמצווה לא היה כשיר או לא הבין את טיב הצוואה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף