Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  מתי לא מומלץ להגיש התנגדות לירושה?

  לאחר שאדם נפטר, יש צורך לחלק את רכושו, את הרכוש ניתן לחלק באמצעות בקשה למתן צו קיום צוואה ככל והמנוח השאיר אחריו צוואה או באמצעות בקשה למתן צו ירושה ככל ואין צוואה.

  מתי לא מומלץ להגיש התנגדות לירושה?

  את הבקשות מגישים לרשם לענייני ירושה במקום פטירת המנוח, הבקשה מפורסמת בעיתונים בזמן בקבוע בחוק, וככל ולא מוגשת התנגדות לצו קיום צוואה ו/או לצו ירושה, אזי מתקבל הצו.

  תוכן עניינים

  איך נערכת חלוקת רכוש של אדם שנפטר?

  1. חלוקה על פי צו ירושה – ככל ואין צוואה שהכין המנוח, מחולק ככל רכושו של המנוח באמצעות צו ירושה, באופן שווה בין היורשים החוקיים שלו.
  2. חלוקה על פי צו קיום צוואה – ככל והנפטר ערך צוואה עם משאלת ליבו לפני פטירתו, וככל והוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה וזו אושרה ע"י הרשם לענייני ירושה – ינתן צו קיום צוואה, במסגרת הצוואה המנוח רשאי לצוות את רכושו למי שירצה בהתאם לרצונו, גם לאנשים שאינם בהכרח יורשים חוקיים, ואף לחלק את צוואתו באופן שאינו שווה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מי יכול להגיש התנגדות לצו קיום צוואה ו/או לצו ירושה?

   התנגדות תוגש על ידי אדם שקיים לו עניין ספציפי בתוצאות צו הירושה ו/או מתן צו קיום צוואה, למשל, אישה שהייתה ידועה בציבור של גבר שנפטר, ויש בידה צוואה שנערכה על ידי המנוח, ילדים שאינם מוכרים ומגיע להם להיכלל בירושה, או יורש שהסתלק מהירושה ובכל זאת כלול בה.

   הצוואה תיבחן האם היא עומדת בדרישות החוק, ישנם כל מיני אפשרויות לעריכת צוואה, למשל צוואה בעדים, צוואה ברשות, צוואה בעל פה, צוואה בכתב יד.

   מתי לא מומלץ להגיש התנגדות לצוואה?

   בפסיקה נקבעו עילות על פיהם ניתן להתנגד לצו קיום צוואה ו/או צו ירושה, לרוב, בענייני צוואות, לא מומלץ להתנגד לצוואה אם אין עילה משמעותית וראיות להוכחתה, ראוי לציין כי ככל ולא נפלו פגמים בצוואה מבחינה צורנית הנטל להוכיח את העילות חל על המתנגד.

   לא מומלץ להתנגד לצוואה אם אין עילה משמעותית וראיות להוכחתה

   זאת ועוד, ככל והבנתם כי הרכוש שאתם אמורים לרשת הוענק עוד בימי חיי המנוח במתנה ו/או ללא תמורה לאחד מקרוביו, והדבר לא התגלה בפניכם אין מקום להגשת התנגדות שכן לא מדובר בסכסוך צוואה וירודה אלא מדובר בתביעה לביטול מתנה.

   כמו כן, במקרה שבן ניתן צו לקיום צוואה, אין מקום להגשת בקשה להתנגדות אלא נכון להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה – מדובר בהליך אחר.

   כדי להתנגד לצוואה על המתנגד לפרט מהן העילות להתנגדות בעטיין יש לפסול את הצוואה והן מפורטות בחוק הירושה:

   1. אי כשרות לצוות
   2. עשיית צוואה בכפייה
   3. מסירת זכות הציווי בעוד הצוואה מעשה אישי
   4. מסירת זכות הציווי לאחר
   5. אונס, איום – השפעה בלתי הוגנת
   6. אי ביטול של צוואה פגומה
   7. טעות סופר
   8. צוואה סתומה וכו'
   9. צוואה בלתי חוקית, בלתי אפשרית או בלתי מוסרית
   10. צוואה לטובת עדים וכו'
   11. ביטול הצוואה על ידי המצווה
   12. וטיעונים נוספים ואחרים למשל זיוף צוואה הלכת החוטים השזורים וכיו"ב.

   בית המשפט כאמור, יבחן את מכלול הנסיבות על מנת להגיע לחקר האמת, כאמור מדובר במנוח שאינו כאן על מנת לומר את דבריו ולכן חזקה על צוואה של מנוח כי היא נערכה מרצונו החופשי ויש לקיימה, על מנת לסתור את ההנחה הבסיסית הזו, יש להוכיח כי דין הצוואה להיפסל בשל העילות שהוכחו וכי די בכל אחת מהן בנפרד בכדי להביא לפסילתה של הצוואה.

   ראוי לציין כי ככל ואין להם ראיות להוכחת העילות המשפטיות ולאור העובדה כי נטל ההוכחה חל עליכם, יש לשקול את כדאיות הגשת ההתנגדות, מדובר בהליכים מאוד יקרים, שהצד המפסיד נושא בשכר טרחתו ובהוצאותיו של הצד השני, הסכומים עלולים להגיע לעשרות אלפי שקלים.

   לאן מגישים את ההתנגדות?

   את כתב ההתנגדות למתן צו ירושה מגישים לרשם לענייני ירושה במועד, ולאחר מכן התיק כולו יעבור לניהול בערכאה המשפטית בביהמ"ש לענייני משפחה במקום מגוריו של המנוח, שידון בהתנגדות זו במטרה למנוע את מתן התוקף והצו לקיום צוואה. מומלץ להגיש את כתב ההתנגדות בסיוע של עורך דין לענייני ירושה.

   בהמשך לכך, בית המשפט ינסה לגשר בין הצדדים, ולאחר הגשת בקשות מקדמיות יערכו בדיקות נוספות למשל: מינוי מומחה לבדיקת מצב כשרותו של המצווה, גרפולוג, עיון במסמכים רפואיים ומתן צווים כאלה ואחרים וכיו"ב, במטרה להגיע לחקר האמת.

   בהמשך יקבע בית המשפט את המועדים לדיוני הוכחות בנושאים הנוגעים לצוואה, ולאחר מכן ירשמו סיכומים ויינתן פסק דין.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף