Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  התמודדות משפטית עם זיוף צוואה [מדריך משפטי 2024]

  ירושה של אדם שהותיר אחריו צוואה תחולק לאחר מותו כפי שציווה בצוואתו האחרונה. הירושה עשויה לכלול נכסים רבים, מה שעלול להוביל יורשים או בעלי עניין אחרים לנסות לזייף אותה, במטרה להרוויח מעבר למגיע להם על פי הצוואה.

  זיוף צוואה היא עבירה פלילית שעשוי להוביל לסכסוכי ירושה מרים, ולפגיעה בזכויות יורשי הצוואה החוקיים. סקרנו עבורכם במדריך המשפטי המקצועי את הדרכים להתמודד משפטית עם זיוף צוואה, במטרה להגן על זכותכם בירושה.

  תוכן עניינים

  מתי עלול להתעורר חשד לזיוף צוואה?

  חשד לזיוף צוואה עשוי להתעורר בשלל מקרים, אך בעיקר במקרים בהם ישנם עדים לזיוף הצוואה, במקרים בהם תוכן הצוואה נראה חשוד ולא סביר, או במקרים בהם החתימה על גבי הצוואה נראית חשודה ולא תואמת את חתימת המנוח.

  כך למשל במקרה בו סעיפי הצוואה נוגדים את הלך רוחו של המנוח בעודו בחיים. ניטול מקרה בו המנוח היה ביחסים טובים עם שני בניו הגדולים, ובסכסוך מתמשך עם בנו הקטן. לאחר מותו מתגלה באופן מפתיע כי בצוואתו העניק המנוח את כל רכושו דווקא לבן הקטן, מבלי שנקט בכל הסבר שיניח את הדעת להחלטתו התמוהה לנשל מהירושה את בניו הגדולים, עמם היה בקשר קרוב.

  מקרה זה עשוי לעורר חשד לזיוף הצוואה. אם נוסיף לכך גם חתימה שנראת מעט משונה ולא דומה לחתימתו של המנוח, הסיכויים לכך שהצוואה זוייפה גדלים, ומומלץ בתוקף לברר את החשד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   על מי מוטל הנטל להוכיח זיוף צוואה?

   הנטל להוכיח את זיוף הצוואה מוטל על מי שטוען שהצוואה זוייפה. אין מדובר בנטל קל, ונדרשת הוכחה כבדת משקל כי הצוואה זוייפה. אם מבקשים לטעון כי אחד היורשים זייף את הצוואה, הנטל מוגבר ונדרש להוכיח לא רק כי הצוואה זוייפה אלא כי היורש זייף אותה או לכל הפחות, היה מודע לכך שהצוואה זוייפה.

   כיצד מוכיחים זיוף צוואה?

   אין זה פשוט לזייף צוואה, במיוחד אם מדובר בצוואה שנחתמה בפני עדים, שעותק ממנה נשמר אצל עורך הדין לענייני ירושה שערך את הצוואה, או בצוואה שהופקדה במשרדי רשם הירושה. כפי שאין זה פשוט לזייף את הצוואה, אין זה פשוט גם להוכיח את זיוף הצוואה.

   על מנת להוכיח כי הצוואה זוייפה יש לשכנע את בית המשפט שאכן הצוואה זוייפה באמצעות ראיות ממשיות. כך למשל אם נטען כי החתימה זוייפה, נדרש להוכיח בעדות גרפולוג מומחה שלא מדובר בחתימת המנוח. בנוסף ניתן לבחון את עדויות העדים לצוואה, הקלטות של המנוח ועוד.

   חשוב לציין שבבית המשפט לענייני משפחה, לא יובאו מומחים מטעם הצדדים, אלא בית המשפט הוא שימנה את המומחה מטעמו.

   מה העונש על זיוף צוואה?

   פסילת הצוואה

   כאשר הצוואה זוייפה, והיא אינה מעידה על רצונו האחרון של המנוח, בית המשפט יפסול אותה, ובהעדר צוואה תקפה אחרת, הירושה תחולק על פי דיני הירושה הכלליים.

   עונשי מאסר על מזייף הצוואה

   זיוף צוואה הוא עבירה פלילית בגינה ניתן לקבל בין שנת מאסר לבין חמש שנות מאסר בנסיבות מחמירות. חשוב לציין שהרף בדין הפלילי הוא מחמיר ועל מנת להרשיע אדם בעבירת הזיוף, אין זה מספיק להוכיח כי הצוואה זוייפה, אלא יש להוכיח שהאדם שהגיש את הצוואה זייף אותה, או לכל הפחות היה מודע לזיוף הצוואה.

   פסילת יורש מלרשת את המנוח

   סעיף 5 לחוק הירושה קובע מי פסול לרשת אדם, ומטרתו למנוע מצב בו חוטא יצא נשכר מהחטא שלו. על פי לשון החוק פסול לרשת הוא כל "מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת".

   האם נדרשת הרשעה פלילית של מי שזייף או תבע על פי צוואה מזוייפת לצורך פסילתו מלרשת?

   התשובה לשאלה זו תלויה בפרשנות הלשונית של סעיף 5(2) לחוק הירושה והיא שנוייה במחלוקת משפטית. יש גישות בפסיקה לפיהן נדרשת הרשעה פלילית בזיוף הצוואה על מנת שניתן יהיה לפסול אדם מלרשת, ויש גישות לפיהן במקרים של זיוף צוואה או תביעה על פי צוואה מזוייפת לא נדרשת הרשעה פלילית, אלא מספיק כי יוכח בהליך הירושה שהאדם ידע על כך שהוא תובע לפי צוואה מזוייפת.

   נכון להיום, השאלה לא הוכרעה באופן חד משמעי בבית המשפט העליון, ואין הלכה מחייבת הקובעת האם נדרשת הרשעה פלילית או שמספיקה החלטת בית המשפט הדן בהליך הירושה.

   שלא יהא חוטא נשכר

   בשורה התחתונה, זיוף צוואה הוא מעשה פלילי שבכוחו לגרום עוול לכל בני המשפחה. משהוכח שהצוואה זוייפה וכי היורש שיוצא נשכר מהצוואה, ידע על זיופה, ניתן לנסות למנוע ממנו לרשת את המנוח. מדובר ב"ענישה חינוכית" שמטרתה למנוע מהחוטא לצאת נשכר מחטאו, ולהפחית את המניע לזיוף צוואה.

   כך כל אדם ידע לשקול היטב לפני זיוף צוואה, האם שווה לו לקחת את הסיכון לזייף צוואה ולאבד את כל חלקו בירושה.

   כיצד לצמצם את הסיכון של זיוף צוואה?

   ערכו צוואה מבעוד מועד

   קל לזייף צוואה בעל פה שלא נכתבת כלל על ידי המנוח, ועל אף שהיא נאמרת בפני שני עדים, הם יכולים יחד לטעון כי המנוח מסר דברים אחרים.

   על מנת שלא להגיע למצב של צוואה בעל פה שנאמרת על ערש דווי, ערכו צוואה מבעוד מועד, כשאתם בריאים וכשירים לכך, וצמצמו את הסיכונים שבצוואה שבעל פה.

   העדיפו לערוך צוואה בעדים או צוואה בפני רשות

   קל יותר לזייף צוואה בכתב יד, שכן אין עדים שיוכלו להעיד על הנסיבות בה נערכה הצוואה. צוואה שנערכת בפני עדים או בפני רשות, היא מוגנת יותר מפני זיופים, וקל יותר להוכיח את הנסיבות בה נערכה הצוואה.

   צלמו את אופן עריכת הצוואה בווידאו

   צילום עריכת הצוואה בווידאו אינו מחייב על פי חוק, והוא גם לא משמש כדרך לערוך צוואה. אך היורשים שלכם יוכלו בהחלט להיעזר בצילום הווידאו כראייה מהימנה ביותר, שתעיד על הדרך בה נערכה הצוואה, ותצמצם את הסיכון של זיוף הצוואה.

   השתדלו לצלם את כל אופן עריכת הצוואה, להקריא אותה, ולהתמקד בווידאו גם בדפי הצוואה המקוריים עליהם חתמתם, כך שניתן יהיה לראות את הצוואה עצמה, אתכם חותמים עליה, ואת החתימה שלכם על גבי הדפים.

   שמרו עותקים של הצוואה המקורית

   שמירת עותקים של הצוואה המקורית, תוכל לסייע ליורשים להשוות את העותקים לצוואה שזויפה, כך שניתן יהיה לגלות בקלות את הזיוף.

   הפקידו את הצוואה המקורית בלשכת הרשם לענייני ירושה

   צוואה שנותרת חשופה במשך שנים רבות, עלולה להתגלות על ידי אחד היורשים או קרובים להם, שעשויים להתפתות לשנות סעיף כזה או אחר בצוואה, ולזייף אותה לטובת יורש.

   הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, מיד לאחר עריכתה, תשמור על הצוואה במקום בטוח, ותצמצם את הסיכויים שהצוואה שערכתם או הוראות בה, יזויפו.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף