Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  התגורר במגרש של אמו המנוחה, ונדרש לשלם על כך לאחיו

  סכסוכי ירושה פנים רבות להם, וכך ארע במקרה בו 5 אחים הסכימו על אופן חלוקת העיזבון ביניהם, אך נקלעו לסכסוך על הפיצוי הכספי עבור השימוש שעשה בן הזקונים, במגרש של אמם המנוחה.

  בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה קבע כי בן הזקונים שקיבל את הסכמת האם להתגורר במגרש, קיבל רשות שימוש בנכס כל עוד האם הייתה בחיים, אך לאחר מותה של האם, בן הזקונים חייב לשלם לשאר אחיו על השימוש שעשה במגרש.

  תוכן עניינים

  בן הזקונים התגורר במגרש שבבעלות המנוחה

  המנוחה, אם לחמישה ילדים, לא הותירה אחריה צוואה, וכל עיזבונה חולק שווה בשווה בין חמשת ילדיה. האחים, לא התנגדו לצו הירושה והסכימו כי העיזבון יחולק באופן שווה ביניהם. עיקר עיזבון המנוחה היה מגרש בבעלותה עליו נבנה בית מגורים, וכן שלוש יחידות דיור נוספות שבנה בן הזקונים של המנוחה.

  במהלך חייה של המנוחה, היא אפשרה לבן הזקונים לגור בבית המגורים יחד עם משפחתו, ללא כל תשלום, והיא עצמה התגוררה באחת מיחידות הדיור שבנה הבן. שתי היחידות הנוספות שבנה בן הזקונים הושכרו, והתשלום הועבר לידיו בלבד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   המנוחה הסכימה שבן הזקונים יתגורר במגרש רק עד למותה

   לאחר פטירת המנוחה, שאר ילדיה, ביקשו לחלק ביניהם את המגרש, ודרשו מבן הזקונים תשלום עבור השימוש שעשה במגרש מאז נפטרה אמם המנוחה. הילדים טענו כי זכותו של בן הזקונים להתגורר במגרש בהסכמת האם, הייתה נתונה לו כל עוד האם הייתה בחיים, אך מעת פטירתה, עליו לשלם עבור השימוש במגרש, לשאר בעלי המגרש – הלא הם אחיו.

   בן הזקונים התנגד לשלם עבור השימוש הבלעדי שעשה במגרש. לטענתו הוא התגורר במגרש משחר ילדותו, ואף השביח את המגרש, שיפץ את בית המגורים של הוריו, ובנה 3 יחידות דיור נוספות, ועל כן האחים הם שצריכים לשלם לו סך הקרוב ל-1,300,000 ₪ פיצוי עבור השבחת הנכס.

   בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה קבע כי האם המנוחה לא העניקה לבן הזקונים זכות בלתי מוגבלת במגרש שבבעלותה, אלא העניקה לו רשות שימוש במגרש כל עוד הייתה בחיים. זכות זו פקעה עם מותה של המנוחה והעברת הזכויות במגרש לכל ילדיה.

   השבחת נכס אינה מקנה זכות שימוש בדירה

   השופטת אפרת ונקרט קבעה כי על אף שבן הזקונים שיפץ את הנכס והשביח אותו, עובדה זו לבדה אינה מקנה לו זכות לגור במגרש גם לאחר מות האם.

   השופטת בחנה את טענותיו של בן הזקונים לקבל פיצוי עבור השבחת הנכס, וקבעה כי במקרה זה הבנייה בנכס הייתה בנייה לא חוקית, ועל כן אין הצדקה לפצות אותו, ולעודד בכך מעשי בנייה לא חוקיים. בנוסף לכך, בן הזקונים הרוויח במשך שנים רבות דמי שכירות עבור השימוש ביחידות הדיור שבנה בניגוד לחוק, כסף ששולם לידיו בלבד.

   השופטת קבעה כי התשלום שקיבל בן הזקונים עבור השקעותיו בנכס במרוצת השנים, הוא יותר מפיצוי הולם עבור השבחתו.

   לבסוף פסקה השופטת כי לאור העובדה שלבן הזקונים אין זכות להתגורר בנכס לאחר מות המנוחה, עליו לשלם לאחיו דמי שימוש ראויים עבור השימוש הבלעדי שעשה במגרש לאחר מות המנוחה, שימוש שהפקיע את זכותם של יתר האחים להשתמש בנכס. בנוסף השופטת פסקה, כי על בן הזקונים לשלם לאחיו את חלקם בתשלומי השכירות שהתקבלו עבור השכרת יחידות הדיור, לאחר מות המנוחה.

   הזכות להתגורר חינם בהסכמת המנוח פוקעת עם מותו

   ילד שמתגורר חינם בנכס של הוריו, צריך לדעת כי זכותו להתגורר חינם, ניתנת לביטול בכל עת, והיא לא מקנה לו זכויות קנייניות בקרקע. לאחר מות ההורה והורשת הנכס ליורשים, פוקעת הזכות שהעניק המנוח לילדו להתגורר חינם בנכס.

   ככלל על יורש שקיבל זכות שימוש בנכס בתקופת חייו של המנוח, לפנות את הנכס לאחר מותו או לשלם דמי שימוש ראויים לשאר היורשים, עבור השימוש הבלעדי שעשה בנכס והפקיע את זכותם של שאר היורשים להשתמש בו. כך התברר לבן זקונים, שמעולם לא שילם על מגוריו בנכס של אמו המנוחה, ונאלץ, לאחר פטירת האם, להתחיל לשלם עבורם לאחיו.

   לקריאת פסק הדין המלא ראו 28708-06-19 פלונית ואח' נ' אלמוני 2 ואח'

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף